Manifest benadrukt belang filantropie

13 april 2017

De sector filantropie is onmisbaar voor de samenleving en moet meer ruimte krijgen van het nieuwe kabinet. Aldus het manifest 'Filantropie is onmisbaar in onze samenleving' dat 12 april namens veertien koepelorganisaties is aangeboden aan Tweede Kamerfracties. Het manifest is ondertekend door organisaties voor goede doelen, vermogensfondsen, vrijwilligersorganisaties, musea, (sport)verenigingen, podiumkunsten, kerken en wetenschappers. 

In het manifest pleiten de koepelorganisaties voor meer erkenning en voor concrete maatregelen, zoals handhaving van de giftenaftrek en meer mogelijkheden voor mensen om vrijwilligerswerk te doen, ook met een uitkering of verblijfsstatus.

Ondertekenaars zijn: Goede Doelen Nederland (Brancheorganisatie van erkende goede doelen), FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland), CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken), Nederland Filantropieland (Branchevereniging, platform en kennisnetwerk voor filantropie), SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie), NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk), Partos (branchevereniging ontwikkelingssamenwerking), Goede Doelen Platform (belangenbehartiger van beneficianten van de goede doelen loterijen), Partin (Brancheorganistie voor particulier initiatief), Theo Schuyt (Hoogleraar Filantropische studies VU Amsterdam), Centre for Strategic Philanthropy (ECSP) Erasmus, Federatie Cultuur (Federatie van werkgeversverenigingen in de cultuur), NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie) en Kunsten’92 (Landelijke belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed) Initiatiefnemer Het manifest en het symposium is een initiatief van Goede Doelen Nederland in samenwerking met Nederland Filantropieland, FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland) en CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken).

Lees verder