Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Nieuwe digitale beleidstool voor beleidsmakers cultuureducatie en -participatie

7 juni 2018

Op 14 juni 2018 wordt de digitale beleidstool www.cultuurbeleidschoolenvrijetijd.nl gelanceerd. Het doel van deze gratis digitale tool is het ontwikkelen van nieuw of gewijzigd beleid voor beleidsmakers en adviseurs in cultuureducatie en cultuurparticipatie gemakkelijker te maken. Het is een initiatief van VNG, LKCA, Raad van twaalf en Cultuurconnectie.

De website is een vervolg op de 'Handreiking Cultuureducatie' van de VNG uit 2006.

Bron: Cultuurconnectie