Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Raad voor Cultuur: 'Potentie ontwerpsector benutten'

10 september 2018

Ontwerpen is veel meer dan alleen mooie vormgeving; het is een manier van kijken en denken. Die potentie van de ontwerpsector kan volgens de Raad voor Cultuur veel meer worden benut. Hij ziet graag dat het ministerie van OCW hierbij het voortouw neemt. Dat schrijft de raad in zijn advies Ontwerp voor de toekomst over architectuur, e-cultuur en vormgeving.

In zijn advies is de raad nagegaan welke stappen de overheden en het veld zelf kunnen zetten om de creatieve, kritische en innovatieve kracht van de Nederlandse ontwerpsector toekomstbestendig te maken. Vanuit artistiek, economisch en maatschappelijk perspectief heeft de raad ontwikkelingen in de sector geanalyseerd en daaraan een serie aanbevelingen verbonden.

De raad adviseert onder meer de bestaande infrastructuur te versterken, ontwerponderzoek te stimuleren, de in- en doorstroom van startend talent te ondersteunen en beter voor (ontwerp)archieven te zorgen. Om een bijdrage te kunnen leveren aan forse maatschappelijke uitdagingen, zou volgens de raad het ministerie van OCW inspirerende programma’s kunnen ontwikkelen waarin andere overheden, kennisinstituten, ontwerpers, maar ook burgers en particuliere initiatiefnemers, concreet en met duidelijke doelen aan de slag gaan.

Daarnaast is een solide fundament in het cultuurbeleid hard nodig. Het is ook van groot belang dat de sector de ruimte krijgt om te kunnen experimenteren, zich artistiek te ontwikkelen en zijn kritisch vermogen te versterken via onderzoek en reflectie.

‘Ontwerp voor de toekomst’ is een van de tien adviezen over de stand van zaken in de cultuursector die de raad tussen november 2017 en de herfst van 2018 op verzoek van de minister van OCW uitbrengt. Tijdens de Dutch Design Week (op woensdag 24 oktober 2018) gaat de raad over dit advies in gesprek met het publiek.

Bron: Raad voor Cultuur

Impact Dutch Design Week onderzocht

6 maart 2018

Bezoekers van de Dutch Design Week (DDW) gaven tijdens de afgelopen editie in oktober 2017 samen bijna 15 miljoen euro uit in horeca en winkels. De aanwezigheid van de DDW levert 108 banen op. Dat blijkt uit een analyse van onderzoeksbureau Dynamic Concepts.
Bron: Eindhovens Dagblad

Recordaantal bezoekers Dutch Design Week

31 oktober 2017

De Dutch Design Week heeft een recordaantal bezoekers gehaald: 335.000 mensen. Dat zijn er 40.000 meer dan vorig jaar.

Aan het evenement deden 2600 designers mee uit het binnen- en buitenland. Er waren 610 exposities, presentaties en andere activiteiten, verdeeld over 110 locaties in de stad. 

Petitie creatieve sector: 'Rembrandtalarm'

7 september 2017

De creatieve sector roept Alexander Pechtold op om €80 miljoen vrij te maken aan de formatietafel om het inkomen en de (onderhandelings-)positie van makers in de creatieve sector te verbeteren. De petitie hiervoor is gestart op 27 augustus. Meer dan 1.700 mensen hebben inmiddels getekend. De petitie ‘Rembrandtalarm’ is een initiatief van de Kunstenbond.

1,4 miljoen euro voor creatieve industrie Eindhoven

21 juni 2017

Het ministerie van OCW en de gemeente Eindhoven trekken samen in totaal 1,4 miljoen euro uit voor een vierjarig proefproject om het culturele aanbod en de creatieve industrie in Eindhoven te versterken. Daarbij zoeken ze het in het versterken van de keten van onderwijs, culturele voorzieningen en bedrijfsleven. De Eindhovense pilot wordt uitgevoerd door Stichting Cultuur Eindhoven (SCE).
Bron: Eindhovens Dagblad

Lichte groei ontwerpbranche

11 april 2017

BNO heeft de Branchemonitor 2017 gepubliceerd. Het rapport bevat het jaarlijkse onderzoek naar de prestaties van de ontwerpbranche in 2015. Het rapport toont groei voor zowel de bureaus, als de ZZP’ers. BNO spreekt van zichtbaar herstel, in lijn met de economische opleving. 

Bureaus tonen een lichte stijging in omzet ten opzichte van het voorgaande jaar, ondanks een vrijwel gelijk gebleven omzet per fte. De ZZP’ers laten een beduidend beter omzetresultaat zien. Gecorrigeerd naar fte komt dat resultaat zelfs nog beter uit de verf.

De branchemonitor laat ook zien dat maar liefst 92% van de omzet binnen Nederland wordt behaald. Van de overige 8% wordt slechts 2% van de totale omzet buiten Europa gegenereerd.

Creatieve industrie draagt bij aan economisch herstel

13 maart 2017

De sectoren creatieve industrie en ICT dragen substantieel bij aan het economisch herstel van de Nederlandse economie. Dit blijkt uit de Monitor creatieve industrie 2016. De banengroei is het sterkst in de creatieve industrie die in 2015 ruim 294.000 banen telde. In de afgelopen tien jaar kwamen er netto 61.000 banen bij.

Meer recent, in de jaren 2013-2015, is de werkgelegenheid in de creatieve industrie gegroeid met 1,4 procent per jaar. De gehele Nederlandse economie liet in die jaren een terugloop in banen zien van 0,4 procent.

De meeste nieuwe banen in de creatieve industrie ontstaan in de categorie zelfstandigen. Nu wordt 40 procent van de banen in de creatieve industrie vervuld door zzp-­ers. Het aantal bedrijfsvestigingen in de creatieve industrie verdubbelde in de afgelopen tien jaar tot ruim 144.000 vestigingen, vooral door de groei van het aantal zzp’ers. 

Toekenningen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie bekend

16 februari 2017

De Activiteitenprogramma’s voor 2017 van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zijn bekend. Het fonds kent 1,1 miljoen euro subsidie toe aan de programma’s van 25 instellingen op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. De bijdragen variëren van 20.000 tot 80.000 euro. Culturele instellingen kunnen eens per jaar een bijdrage vragen voor hun activiteitenprogramma met een maximale looptijd van een jaar.

 

Onderzoek naar oprichting designmuseum Amsterdam

7 december 2016

Het Nieuwe Instituut (HNI) laat onderzoeken of het opzetten van een tijdelijk designmuseum in Amsterdam haalbaar is. Het museum zou geen eigen collectie hebben, maar een soort etalage worden voor de collectie van andere musea en archieven.

Verschillende musea zijn al benaderd om mee te doen, zoals het Textielmuseum in Tilburg, het Stedelijk Museum in Den Bosch en het Amsterdam Museum.
Bron: Het Parool

Digitale industrie, gaming en design zitten in de lift

25 oktober 2016

Ondernemers in de creatieve industrie hebben meer vertrouwen in de toekomst. Het ondernemersvertrouwen van de leden van de Federatie Dutch Creative Industries (FDCI) is tussen de eerste en de tweede helft van 2016 met 40 procent gegroeid. Vooral digitale industrie, gaming en design zitten in de lift. Dat blijkt uit de ConjunctuurWijzer Creatieve Industrie

Er zijn grote verschillen tussen sectoren: de vertrouwensindex loopt uiteen van 7 (fotografie) tot 57 (digitale industrie). Een meerderheid van de creatieve ondernemers meldt dat het werven van nieuwe klanten en het meedoen aan pitches steeds meer inspanning vraagt. Binnen de branches gaming, mode en textiel wordt het steeds moeilijker geschikt personeel te vinden.