Cultuurnieuws

Miljoenen voor restauratie monumenten

12 juni 2018

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) trekt in 2018 € 34 miljoen extra uit voor restauratie en groot onderhoud van (grote) rijksmonumenten, molens en mobiele erfgoederen. In dit overzicht staan de monumenten die in 2018 voor restauratie in aanmerking komen.

In totaal gaat het om 27 projecten die onmiddellijk uitgevoerd kunnen worden. De projecten ontvangen een tegemoetkoming van 70% van de totale restauratiekosten, als ze aan de vooorwaarden blijven voldoen. De eigenaar betaalt de overige 30%.

Lees verder

Nederland verkozen tot UNESCO-Comité voor bescherming immaterieel erfgoed

6 juni 2018

Tijdens de Algemene Vergadering van het UNESCO-verdrag inzake de bescherming van immaterieel erfgoed in Parijs, is het Koninkrijk der Nederlanden gekozen tot lid van het Intergouvernementele Comité van dit verdrag.

Het Intergouvernementele Comité bestaat uit 24 lidstaten. Nederland maakt hiervan nu vier jaar lang onderdeel uit. Het Comité heeft als taak om de doelen van het verdrag te promoten, goede voorbeelden van de bescherming van immaterieel erfgoed zichtbaar te maken en maatregelen te nemen om immaterieel erfgoed levend te houden.

Minister Van Engelshoven is tevreden dat Nederland verkozen is tot het Comité: 'Het immaterieel erfgoed van levende tradities, verhalen, gebruiken en ambachten is van grote waarde. Het verbindt mensen met elkaar. Nu Nederland lid is van het Comité gaan we inzetten op het betrekken van jongeren bij immaterieel erfgoed en het zichtbaar maken van de diversiteit van immaterieel erfgoed in steden.'

Bron: Rijksoverheid

Online Monumentenplatform voor (ver)koop en (ver)huur monumenten

23 mei 2018

De Nationale Monumentenorganisatie (NMo) en Van Lanschot realiseren gezamenlijk een online vraag- en aanbodplatform voor de (ver)koop en (ver)huur van monumenten en het beleven van monumenten tijdens evenementen.

Het NMo Monumentenplatform, bedoeld voor zowel particulieren als bedrijven, maakt op deze manier mooie plekken voor iedereen toegankelijk en biedt relevante informatie over alle monumenten in Nederland.

Bron: Erfgoedstem

Miljoenen voor archeologie rond Schokland

19 maart 2018

Minister Van Engelshoven trekt 12 miljoen euro uit om archeologische vindplaatsen rond Schokland, een voormalig eiland in de vroegere Zuiderzee, in stand te houden. Deze archeologische resten worden bedreigd door daling van de bodem en agrarische activiteiten. Ook provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder, Flevo-landschap en waterschap Zuiderzeeland dragen samen 14,6 miljoen euro bij aan het project.

Bron: Rijksoverheid

Schenking postzegelcollectie aan Nationaal Archief

15 maart 2018

Het Museum voor Communicatie (COMM) in Den Haag schenkt een belangrijke postzegelcollectie aan het Nationaal Archief, ook in Den Haag. De verzameling bevat meer dan één miljoen postzegels uit binnen- en buitenland, plus circa 200 duizend originele ontwerpen, waaronder voorbeelden van Dutch Design.

De postzegelcollectie is vooral relevant voor onderzoekers en beperkt interessant voor het grote publiek, aldus COMM. Daarom past de collectie beter bij een archief. COMM (in 1929 begonnen als Nederlandsch Postmuseum, later PTT-Museum) legt meer nadruk op de impact van communicatie.

Bron: De Volkskrant

17 miljoen euro voor Gronings erfgoed

8 maart 2018

Minister Van Engelshoven maakt 17 miljoen euro vrij voor het onderhoud van rijksmonumenten in het aardbevingsgebied binnen de provincie Groningen: 4 miljoen euro voor 2018 en 13 miljoen euro voor de komende jaren. Ook de provincie Groningen en Nationaal Coördinator Groningen dragen elk 1,35 miljoen euro bij.

Dat hebben minister Ingrid van Engelshoven, gedeputeerde Fleur Gräper-Van Koolwijk en Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders bekendgemaakt tijdens een bezoek aan Appingedam.
Bron: Rijksoverheid

Ontslagen bij Openluchtmuseum

30 januari 2018

Er moeten vijftien tot twintig mensen ontslagen worden bij het Openluchtmuseum in Arnhem. De financiële nood van het museum is zo hoog dat het museum ten onder dreigt te gaan als er geen ingrijpende maatregelen plaatvinden.
Bron: Arnhem-direct

Draagvlak voor archeologie toegenomen

18 januari 2018

Uit onderzoek onder 500 Nederlanders blijkt dat er veel sympathie is voor de archeologie. 89 procent vindt archeologie nuttig en 76 procent is van mening dat archeologische resten een meerwaarde zijn voor hun leefomgeving.

Tweederde van de respondenten vindt dat bouwwerkzaamheden moeten worden opgeschort als er archeologische vondsten worden gedaan. Volgens ruim de helft van de ondervraagden betaalt die meerwaarde zich uit in (wetenschappelijke) kennisvermeerdering, 5 procent denkt er zelf iets aan te hebben in termen van amusement of vrijetijdsbesteding.

Het onderzoek is gelijktijdig in negen Europese landen uitgevoerd. In vergelijking met deelnemers uit andere Europese landen hebben Nederlanders minder kennis van de sector en tonen zij minder belangstelling. Ook is er in Nederland minder draagvlak, minder betrokkenheid en minder participatie. Vooral in Italië en Griekenland zijn mensen veel meer met de archeologie begaan, daar zien ze ook sterker de sociale en economische waarde ervan.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een Europees project (www.nearch.eu) dat door het Cultuurprogramma van de Europese Commissie wordt gefinancierd. Voor Nederland participeert de Faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden in het project.

Lees verder

Europees Erfgoedjaar van start

7 december 2017

2018 is uitgeroepen tot Europees Erfgoedjaar. Onder het motto ‘Erfgoed verbindt, Europa inspireert’ wordt in Nederland een groot aantal activiteiten georganiseerd. Het doel van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed is om meer mensen aan te moedigen het cultureel erfgoed te ontdekken en te verkennen.

Volgend jaar wordt door musea en erfgoedorganisaties in het hele land het erfgoed in de schijnwerper gezet met thema’s als ‘creativiteit vanuit traditie’, ‘grenzeloos erfgoed’, ‘verdedigingslinies’ en ‘water’. Zij organiseren activiteiten die de verbinding laten zien met Europa.
Bron: Rijksoverheid

35 nieuwe Museumhuizen

30 november 2017

Vereniging Hendrick de Keyser opent de komende jaren 35 Museumhuizen en trapt af met Villa Rams Woerthe in Steenwijk, het voormalig woonhuis van Jan Hendrik Tromp Meesters. 

Vereniging Hendrick de Keyser zet zich in voor het behoud van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen en hun interieur. In 2018 bestaat de vereniging 100 jaar en dit jubileum wordt onder meer gevierd met het openen van de eerste acht Museumhuizen.

Tot nu toe waren de meeste van deze huizen voor bezoekers gesloten. Dankzij een bijdrage van 975.000 van de BankGiro Loterij kunnen deze woonhuizen nu worden teruggegeven aan het publiek.

Bron: MuseumActueel.nl