Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

32ste Open Monumentendag trekt ruim 1 miljoen bezoekers

13 september 2018

Afgelopen weekend bezochten naar schatting ruim 1 miljoen bezoekers de vijfduizend opengestelde monumenten in Nederland tijdens de 32ste BankGiro Loterij Open Monumentendag. Het thema was ‘In Europa’.

De BankGiro Loterij Open Monumentendag wordt jaarlijks in het tweede weekend van september georganiseerd door projectbureau Open Monumentendag in samenwerking met de BankGiro Loterij. Met dit evenement willen zij gezamenlijk de aandacht voor de monumenten vergroten door dit bijzondere Nederlands cultureel erfgoed toegankelijk te maken en te behouden voor een breed publiek.

Bron: Erfgoedstem

Koloniën van Weldadigheid (nog) geen werelderfgoed

2 juli 2018

Unesco heeft de nominatie van de Koloniën van Weldadigheid om werelderfgoed te worden voorlopig afgewezen. UNESCO erkent dat de koloniën een bijzondere historische poging waren om armoede te bestrijden en heeft aan Nederland en België gevraagd het nominatiedossier aan te passen en opnieuw in te dienen. 

De Nederlandse plaatsen Veenhuizen, Frederiksoord, Wilhelminaoord, Willemsoord en Ommerschans en Wortel en Merksplas in België hoopten de erestatus ter veroveren met hun voormalige koloniën. In het advies van Unesco staat dat er nog veel onduidelijk is over waarom de verschillende koloniën bij elkaar horen. Ook zijn er zorgen over latere aanpassingen die zijn gedaan aan de historische dorpsgezichten.

Bron: NOS, Koloniën van Weldadigheid

Erfgoedbeleid 2018-2021 gepubliceerd

25 juni 2018

Het kabinet investeert de komende jaren 325 miljoen euro extra in erfgoed. Zo blijkt uit de beleidsbrief Erfgoed telt : de betekenis van erfgoed voor de samenleving waarin minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de prioriteiten van het erfgoedbeleid 2018-2021 uiteenzet. De minister is voornemens om de komende jaren meer geld uit te trekken voor de restauratie en verduurzaming van (grote) monumenten, voor de bescherming van archeologische vindplaatsen en voor het verbeteren van de toegankelijkheid van erfgoed. Daarnaast wordt de fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumentenpanden per 1 januari 2019 omgezet in een subsidieregeling.
Lees verder

Miljoenen voor restauratie monumenten

12 juni 2018

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) trekt in 2018 € 34 miljoen extra uit voor restauratie en groot onderhoud van (grote) rijksmonumenten, molens en mobiele erfgoederen. In dit overzicht staan de monumenten die in 2018 voor restauratie in aanmerking komen.

In totaal gaat het om 27 projecten die onmiddellijk uitgevoerd kunnen worden. De projecten ontvangen een tegemoetkoming van 70% van de totale restauratiekosten, als ze aan de vooorwaarden blijven voldoen. De eigenaar betaalt de overige 30%.

Lees verder

Nederland verkozen tot UNESCO-Comité voor bescherming immaterieel erfgoed

6 juni 2018

Tijdens de Algemene Vergadering van het UNESCO-verdrag inzake de bescherming van immaterieel erfgoed in Parijs, is het Koninkrijk der Nederlanden gekozen tot lid van het Intergouvernementele Comité van dit verdrag.

Het Intergouvernementele Comité bestaat uit 24 lidstaten. Nederland maakt hiervan nu vier jaar lang onderdeel uit. Het Comité heeft als taak om de doelen van het verdrag te promoten, goede voorbeelden van de bescherming van immaterieel erfgoed zichtbaar te maken en maatregelen te nemen om immaterieel erfgoed levend te houden.

Minister Van Engelshoven is tevreden dat Nederland verkozen is tot het Comité: 'Het immaterieel erfgoed van levende tradities, verhalen, gebruiken en ambachten is van grote waarde. Het verbindt mensen met elkaar. Nu Nederland lid is van het Comité gaan we inzetten op het betrekken van jongeren bij immaterieel erfgoed en het zichtbaar maken van de diversiteit van immaterieel erfgoed in steden.'

Bron: Rijksoverheid

Online Monumentenplatform voor (ver)koop en (ver)huur monumenten

23 mei 2018

De Nationale Monumentenorganisatie (NMo) en Van Lanschot realiseren gezamenlijk een online vraag- en aanbodplatform voor de (ver)koop en (ver)huur van monumenten en het beleven van monumenten tijdens evenementen.

Het NMo Monumentenplatform, bedoeld voor zowel particulieren als bedrijven, maakt op deze manier mooie plekken voor iedereen toegankelijk en biedt relevante informatie over alle monumenten in Nederland.

Bron: Erfgoedstem

Miljoenen voor archeologie rond Schokland

19 maart 2018

Minister Van Engelshoven trekt 12 miljoen euro uit om archeologische vindplaatsen rond Schokland, een voormalig eiland in de vroegere Zuiderzee, in stand te houden. Deze archeologische resten worden bedreigd door daling van de bodem en agrarische activiteiten. Ook provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder, Flevo-landschap en waterschap Zuiderzeeland dragen samen 14,6 miljoen euro bij aan het project.

Bron: Rijksoverheid

Schenking postzegelcollectie aan Nationaal Archief

15 maart 2018

Het Museum voor Communicatie (COMM) in Den Haag schenkt een belangrijke postzegelcollectie aan het Nationaal Archief, ook in Den Haag. De verzameling bevat meer dan één miljoen postzegels uit binnen- en buitenland, plus circa 200 duizend originele ontwerpen, waaronder voorbeelden van Dutch Design.

De postzegelcollectie is vooral relevant voor onderzoekers en beperkt interessant voor het grote publiek, aldus COMM. Daarom past de collectie beter bij een archief. COMM (in 1929 begonnen als Nederlandsch Postmuseum, later PTT-Museum) legt meer nadruk op de impact van communicatie.

Bron: De Volkskrant

17 miljoen euro voor Gronings erfgoed

8 maart 2018

Minister Van Engelshoven maakt 17 miljoen euro vrij voor het onderhoud van rijksmonumenten in het aardbevingsgebied binnen de provincie Groningen: 4 miljoen euro voor 2018 en 13 miljoen euro voor de komende jaren. Ook de provincie Groningen en Nationaal Coördinator Groningen dragen elk 1,35 miljoen euro bij.

Dat hebben minister Ingrid van Engelshoven, gedeputeerde Fleur Gräper-Van Koolwijk en Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders bekendgemaakt tijdens een bezoek aan Appingedam.
Bron: Rijksoverheid

Ontslagen bij Openluchtmuseum

30 januari 2018

Er moeten vijftien tot twintig mensen ontslagen worden bij het Openluchtmuseum in Arnhem. De financiële nood van het museum is zo hoog dat het museum ten onder dreigt te gaan als er geen ingrijpende maatregelen plaatvinden.
Bron: Arnhem-direct