Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Monitor Cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018 verschenen

6 september 2018

Uit de Monitor Cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018 die minister van Engelshoven (OCW) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt onder andere dat scholen voortgang boeken op het gebied van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK); de verankering van cultuureducatie op de Nederlandse basisscholen lijkt op een aantal aspecten duidelijk verbeterd.

Ten opzichte van twee jaar geleden hebben meer scholen een visie op cultuureducatie, zijn draagvlak en deskundigheid bij het team toegenomen, hebben meer scholen een icc-er en hangt het cultuuronderwijs vaker samen met zaakvakken.

Aanbiedingsbrief

Lees verder: LKCA

Nieuwe digitale beleidstool voor beleidsmakers cultuureducatie en -participatie

7 juni 2018

Op 14 juni 2018 wordt de digitale beleidstool www.cultuurbeleidschoolenvrijetijd.nl gelanceerd. Het doel van deze gratis digitale tool is het ontwikkelen van nieuw of gewijzigd beleid voor beleidsmakers en adviseurs in cultuureducatie en cultuurparticipatie gemakkelijker te maken. Het is een initiatief van VNG, LKCA, Raad van twaalf en Cultuurconnectie.

De website is een vervolg op de 'Handreiking Cultuureducatie' van de VNG uit 2006.

Bron: Cultuurconnectie

Impuls muziekonderwijs op pabo

6 februari 2017

Minister Bussemaker stelt de komende jaren €5 miljoen ter beschikking voor pabo’s die de professionele ontwikkeling van startende leraren op het gebied van muziekonderwijs willen bevorderen. Tijdens een werkbezoek aan de pabo van de Hogeschool van Amsterdam gaf Bussemaker samen met zangeres, en lid van het Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas, Ilse DeLange het startschot voor deze subsidieregeling.

Bussemaker en DeLange zetten zich samen met andere betrokkenen van Méér Muziek in de Klas in voor meer en beter muziekonderwijs op de basisschool. De doelstelling is dat in 2020 op iedere basisschool in Nederland structureel muziekonderwijs is gerealiseerd. Belangrijke voorwaarde van de regeling is dat de pabo samenwerkt met een conservatorium. De aanvraag moet ook gericht zijn op het duurzaam verankeren van kwalitatief goed muziekonderwijs op pabo’s. 

Bussemaker trekt bijna 30 miljoen euro uit om de komende jaren het muziekonderwijs in Nederland  te verbeteren, door middel van subsidieregelingen voor basisscholen en pabo’s. De subsidieregelingen worden uitgevoerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie. De initiatieven van Bussemaker sluiten aan bij de landelijke beweging Méér Muziek in de Klas.

Pabo’s kunnen vanaf juli 2017 subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De projecten starten in het najaar. De looptijd van een project is drie (studie)jaren. Lees verder

 

Muziek op basisschool onvoldoende verankerd

27 januari 2017

90 procent procent van de schoolleiders vindt muziek en sport van groot belang op de basisschool. Ze willen graag voor beide vakdocenten, maar moeten vaak kiezen. Dit blijkt uit een enquête van AVS onder 179 schoolleiders.

78 procent van de schoolleiders zegt dat muziek niet goed verankerd is in het onderwijs, in tegenstelling tot sport en bewegen. Bron: LKCA

Nieuwe lectoren kunsteducatie AHK

13 juli 2016

Per 1 november zijn Melissa Bremmer en Emiel Heijnen benoemd als lectoren kunsteducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Zij volgen Folkert Haanstra op, die op 24 november afscheid neemt van de AHK.

DokC gelanceerd

12 juli 2016

Sinds 7 juli is DokC.nu gelanceerd. DokC is een netwerk van en voor culturele instellingen, organisaties en ondernemers in Zuid-Nederland. Het doel van DokC is het bevorderen van kunst- en cultuurparticipatie. DOKc

Oproep tot investeringen cultuuronderwijs

23 juni 2016

Iedereen is het eens over het belang van cultuuronderwijs, maar tegelijkertijd is er onvoldoende geregeld, aldus Kunsten ’92, CJP, Fonds Cultuurparticipatie, LKCA en Jeugdcultuurfonds. Zij roepen daarom de politiek in een manifest op om de volgende investeringen in het cultuuronderwijs te doen:

Veranker cultuureducatie voor alle jongeren tussen 4 en 18 jaar in het schoolcurriculum en breid het programma Cultuureducatie met Kwaliteit uit naar alle jongeren. Oormerk een vast bedrag van 10 euro per jaar per leerling voor kunst en cultuur, zodat de rijke leeromgeving van ons nationaal erfgoed en kunstsector op natuurlijke wijze met het onderwijs wordt verbonden.

Zorg voor een brede toegang tot cultuur voor ieder kind waarbij er ruime mogelijkheden zijn om ná schooltijd zich verder te ontwikkelen met hulp van bevoegde kunstdocenten en kunstenaars. Heb daarbij extra aandacht voor de gezinnen die leven in armoede en vaak moeite hebben om hun kinderen de mogelijkheden te bieden die ze nodig hebben.

Investeer in goede faciliteiten en hanteer een nationaal kader om tot afspraken te komen over een landelijk gespreide infrastructuur voor binnen- en buitenschoolse basisvoorzieningen en waarin verantwoordelijkheden tussen overheden, onderwijs en culturele aanbieders helder zijn vastgelegd.

Op 23 juni wordt het manifest gepresenteerd op het nieuwe Festival Bombarie in Utrecht, waar dans en muziek centraal staan.

Pleidooi voor meer cultuur in middelbaar onderwijs

8 juni 2016

Stichting Buma Cultuur, die zich inzet voor de ontwikkeling van de Nederlandse muziek, pleit voor een extra ‘cultuur & creativiteitsprofiel’ voor de MBO/HAVO/VWO opleidingen met daarin nadrukkelijk aandacht voor muziekonderwijs. De stichting wordt in haar mening gesterkt door een recent onderzoek van TNS/Nipo waarin een meerderheid van de ouders en leraren aangeeft muzikale educatie op middelbare scholen ‘belangrijk’ tot ‘zeer belangrijk’ te vinden. Nagenoeg alle leraren vinden dat muzikale educatie in grote mate bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en de stimulering van creatieve activiteiten van scholieren. Lees verder

Honderden scholen melden zich voor extra subsidie muziekonderwijs

11 mei 2016

Er is veel belangstelling voor extra subsidie voor muziekles op basisscholen. Zeker 728 scholen hebben zich gemeld voor een financiële bijdrage aan het muziekonderwijs. Minister Bussemaker stelt de komende jaren €25 miljoen euro beschikbaar om het muziekonderwijs in Nederland te verbeteren. Door de regeling Impuls Muziekonderwijs kunnen scholen subsidie aanvragen om de deskundigheid van hun leerkrachten te vergroten. Met het extra geld kunnen leraren getraind worden in het geven van muziekonderwijs en samenwerken met partijen uit het muziekveld, zoals muziekscholen, harmonieën, brassbands, fanfares, orkesten en poppodia.

Ook zijn er 375 inzendingen voor de muziekwedstrijd BZTshow XXL binnen gekomen, de scholenwedstrijd die Méér Muziek in de Klas organiseert in samenwerking met de KRO-NCRV. Tijdens de Music University Days hebben ruim 300 leerkrachten een workshop muziekonderwijs bij een van de conservatoria en pabo’s gevolgd. In totaal hebben meer dan 1.000 van de 7.000 basisscholen meegedaan aan een van de initiatieven om muziekonderwijs op hun school te verbeteren. Dat betekent dat 15 procent van de basisscholen betrokken is.

Bron: Rijksoverheid, de Volkskrant