Plannen Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur

12 april 2017

Volgens de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) is het huidige subsidiesysteem niet meer toereikend om kunst en cultuur in de stad te financieren. Dat staat in de Adviesagenda 2017-2020. Om ervoor te zorgen dat over vier jaar de culturele sector nog steeds booming is, zijn er veranderingen nodig. Daarom gaat de RRKC zich de komende jaren in onderzoek, expermeetings en gesprekken met de sector richten op de volgende kwesties:

1. Meer ruimte voor vernieuwing van kunst en cultuur in Rotterdam
2. Meer diversiteit in de cultuursector (publiek, bestuur en organisaties)
3. Een betere verbinding tussen de private sector en cultuur
4. Een stevigere positionering van cultuur in de internationale profilering van de stad
5. Een ander stelsel voor kunst en cultuur 

Maar door ook met een scherp oog ontwikkelingen in de stad te volgen. Centrale vraag: welke interessante start ups en grasrootorganisaties in het culturele veld en de creatieve industrie zijn hun plek aan het veroveren?