Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Schilderij van Kandinsky niet terug naar erfgenamen

1 november 2018

Het Stedelijk Museum heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de kunstwerken die tussen 1933 en 1945 onder verdachte omstandigheden in de collectie zijn gekomen. Onder de bijna 4.000 onderzochte werken bleken vijftien werken van dubieuze herkomst.

Erven van Hedwig Lewenstein verzochten bij de Restitutiecommissie om teruggave van een Wassily Kandinsky, Bild mit Häusern dat tot de permanente collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam behoort. De gemeente Amsterdam kocht het schilderij in 1940 op een veiling.

De Restitutiecommissie is een door de Nederlandse regering ingestelde onafhankelijke adviescommissie die oorlogsclaims onderzoekt. De Restitutiecommissie heeft beslist dat het museum niet gehouden is tot teruggave van het Kandinsky-schilderij aan de erven Lewenstein. De commissie komt tot de conclusie dat de verkoop van het werk enerzijds niet los gezien kan worden van het naziregime, maar mede het gevolg was van de verslechterde financiële omstandigheden waarin de familie Lewenstein al voor de Duitse inval verkeerden. Dit biedt naar het oordeel van de commissie een minder sterke grondslag voor restitutie dan een geval waarin sprake is van roof of confiscatie.

 

Bron: Restitutiecommisie, NRC