SNS Reaal Fonds blijft bestaan

6 februari 2013

Net als in 2012 stelt het SNS Reaal Fonds dit jaar 14 miljoen euro beschikbaar voor kunst en cultuur. Ondanks de nationalisatie van bank/verzekeraar SNS Reaalbank is het voortbestaan van het Fonds nog niet in gevaar. Wel lijkt het onwaarschijnlijk dat het vanaf 2014 de zelfde bedragen aan projecten in zijn pijlers Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij kan uitgeven, aldus NRC Handelsblad. Met het VSB Fonds, Prins Bernhard Fonds en de BankGiroLoterij behoort SNS Reaal Fonds tot de grootste private financiers van culturele instellingen.