Steeds minder Nederlands poptalent op podia

16 februari 2017

Nederlands poptalent wordt steeds minder geprogrammeerd op de grote podia. Bij deze podia is de financiĆ«le druk ook het meest toegenomen. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door APE Public Economics in opdracht van het Fonds Podiumkunsten en de Popcoalitie, op verzoek van minister Bussemaker. 

Uit het onderzoek Talentontwikkeling en de poppodia blijkt dat er minder concerten van Nederlands talent worden geprogrammeerd, maar dit effect is alleen waarneembaar bij de grote podia en niet bij de kleine en middelgrote. De grote podia hebben sterk te lijden gehad van scherp gedaalde horeca-inkomsten en fors gestegen huisvestingslasten terwijl de subsidies gelijk zijn gebleven of zelfs gedaald. Bij nieuwe of verbouwde podia wijken de cijfers af maar ook zij hebben te maken met een veel duurdere exploitatie waardoor zalen zo goed als uitverkocht moeten zijn om uit de kosten te komen.

Podia proberen de risico´s te beperken door minder risicovol te programmeren en meer gebruik te maken van vrijwilligers in plaats van betaald, professioneel personeel. Soms worden risico´s ook afgedekt door geen of lage gages aan de artiest te betalen.

De onderzoekers adviseren onder andere om nader onderzoek te doen naar de gages voor aanstormend talent. Ook adviseren ze de overheden om in de beleidsontwikkeling veel meer de hele keten van de talentontwikkeling in ogenschouw te nemen en te stimuleren en niet alleen te kijken naar het maken van vlieguren op de podia. Bron: Fonds Podiumkunsten