Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Voortgang Cultuur in een open samenleving

22 oktober 2018

In een brief aan de Tweede Kamer d.d. 19 oktober informeert minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) per thema over de voortgang van haar brief Cultuur in een open samenleving (maart 2018). Ook laat ze zien hoe ze de moties uitvoert die de Tweede Kamer heeft aangenomen in de overleggen over deze cultuurbrief en de brief Erfgoed telt (juni 2018).

De brief gaat vergezeld van drie onderzoeken:

Bron: Rijksoverheid