Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Weer ruimte voor cultuur in nieuwe collegeakkoorden

26 oktober 2018

In de gemeentelijke politiek heeft cultuur weer waarde, concludeert het LKCA na analyse van 49 nieuwe coalitieakkoorden. 90% noemt cultuur: het draagt bij aan ontmoeting, individuele ontwikkeling, vestigingsklimaat, leefbaarheid en creativiteit. Hoe de colleges deze waarde precies willen verzilveren verschilt per gemeente en is bovendien niet altijd duidelijk. Inclusie is een centraal thema in de collegeakkoorden: iedereen moet mee kunnen doen aan cultuur. 

De colleges geven aan met culturele organisaties, verenigingen en individuele burgers in gesprek te willen gaan over waar behoefte aan is en hoe ze daar gezamenlijk in kunnen voorzien. LKCA roept het veld daarom op met de gemeenten in gesprek te gaan.

Lees ook Handboek Belangenbehartiging voor een lobby in jouw gemeente van het LKCA