Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Coronaplatform

voor onderzoeksvragen en kennisdeling in cultuur

Financiering & systeem

Wat betekent de coronacrisis voor de financiering en de organisatie van de culturele sector? Moeten we de huidige structuren herzien, opdat we sterker uit de crisis komen?

(Her)opstarten

Hoe pakt de culturele sector het (her)opstarten na de lockdown aan: wat zijn best practices en kunnen we van elkaar leren?

Online kunst & cultuur

Wat betekent de noodgedwongen (tijdelijke) verhuizing van kunst en cultuur naar het online domein voor het publiek, de kunstbeleving en voor online strategieën op de lange termijn?

Arbeidsmarkt

Wat betekent de coronacrisis voor de culturele en creatieve arbeidsmarkt?

Internationaal

Hoe gaan andere landen om met de culturele sector tijdens de coronacrisis? (In samenwerking met The Compendium of Cutural Policies & Trends).

Literatuur uit de catalogus

Gebruik van NOW 1.0 door bedrijven in de culturele en creatieve sector

Centraal bureau voor de statistiek
Overzicht van het aantal bedrijven in de culturele en creatieve sector dat gebruik maakt van de eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-1.0).
bezoek catalogus
2020

Wat weten we nu eigenlijk van het coronavirus en wat betekent dit voor evenementen?

Helsloot, I., Groenendaal, J., Vis, J., Crisislab
Crisislab heeft in opdracht van Mojo (organisator van evenementen) literatuuronderzoek uitgevoerd naar wat er tot medio augustus 2020 bekend was over het coronavirus. Het onderzoek gaat in op de wijze van verspreiding (binnen en buiten) en het risico van corona voor besmette mensen.
bezoek catalogus
2020

Cultuur in Nederland

Jongsma, M., Buist, M., Kien onderzoek
Wat is voor Nederlanders de waarde van cultuur, in hoeverre zijn Nederlanders bereid cultuur te steunen en welke invloed heeft de coronacrisis op cultuurbeleving?
bezoek catalogus
2020

Partners & subsidiënten