Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Coronaplatform

voor onderzoeksvragen en kennisdeling in cultuur

Onderzoeken

Onderzoekers brengen de gevolgen van de coronacrisis voor de cultuursector in kaart. We lichten een aantal onderzoeken uit.

Online kunst & cultuur

Wat betekent de noodgedwongen (tijdelijke) verhuizing van kunst en cultuur naar het online domein voor het publiek, de kunstbeleving en voor online strategieën op de lange termijn?

Arbeidsmarkt

Wat betekent de coronacrisis voor de culturele en creatieve arbeidsmarkt?

(Her)opstarten

Hoe pakt de culturele sector het (her)opstarten na de lockdown aan: wat zijn best practices en kunnen we van elkaar leren?

Financiering & systeem

Wat betekent de coronacrisis voor de financiering en de organisatie van de culturele sector? Moeten we de huidige structuren herzien, opdat we sterker uit de crisis komen?

Internationaal

Hoe gaan andere landen om met de culturele sector tijdens de coronacrisis? (In samenwerking met The Compendium of Cutural Policies & Trends).

Literatuur uit de catalogus

Cultuur & corona : een jaar later

Dijksterhuis, E.
Op donderdag 12 maart 2020 om 15.00 uur, kondigde premier Rutte aan dat alle culturele instellingen nog diezelfde dag om 18.00 uur hun deuren moesten sluiten. De mate waarin de culturele en creatieve sector door de coronapandemie en alle maatregelen om die in te dammen is geraakt, is immens. Vele steunpakketten (algemeen en voor cultuur en lokaal) en een jaar Taskforce culturele en creatieve sector verder, maakt Kunsten ’92 de balans op van de tussenstand. In vijf hoofdstukken wordt uiteengezet hoe binnen de letteren, de creatieve industrie, de beeldende kunst, de podiumkunsten en de film/av-industrie er grote verschillen zijn qua impact. Niet iedereen wordt even hard geraakt of op dezelfde manier. Uit de analyses van de verschillende disciplines blijkt telkens weer dat de makers, zzp’ers en kunstenaars de grootste slachtoffers van de coronacrisis zijn.
bezoek catalogus
2021

Corona, cultuur en gemeenten : informatiegids over gemeentelijke coronasteun aan de lokale culturele infrastructuur

Wijn, C., Vinkenburg, B., Berenschot
Gids, opgesteld door adviesbureau Berenschot in opdracht van de VNG, geeft inzage over de hoogte van de coronacompensatie aan gemeenten en de financiële situatie van diverse typen lokale culturele instellingen. Aan de orde komen: de kenmerken van de diverse cultuursector ten aanzien van structuur, financiering en werkgelegenheid; de noodsteun die voor de cultuursector beschikbaar is en de vorm en omvang daarvan; voorbeelden van gemeentelijke steunmaatregelen, ook in relatie tot staatssteun; perspectief voor de cultuursector na de coronacrisis aan de hand van een scenarioverkenning van Berenschot; agenda’s voor gesprekken tussen gemeenten en het veld over actuele vraagstukken.
bezoek catalogus
2021

Scenarioverkenning voor de cultuursector : instrument voor dialoog over handelingsperspectief na corona

Berenschot
Berenschot heeft een scenarioverkenning voor de cultuursector ontwikkeld en is daarover in gesprek met gegaan met overheden, brancheverenigingen, instellingen en zelfstandigen. De scenario’s beschrijven de mogelijke effecten van de coronacrisis op de middellange termijn voor de cultuursector. Aan de hand hiervan kunnen beleidsmakers, bijvoorbeeld bij een gemeente, in overleg met de cultuursector treden om al op korte termijn maatregelen nemen. Die maatregelen kunnen drie vormen aannemen: interventies, innovaties en interacties.
bezoek catalogus
2021

Partners & subsidiënten