Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Coronaplatform

voor onderzoeksvragen en kennisdeling in cultuur

Financiering & systeem

Wat betekent de coronacrisis voor de financiering en de organisatie van de culturele sector? Moeten we de huidige structuren herzien, opdat we sterker uit de crisis komen?

(Her)opstarten

Hoe pakt de culturele sector het (her)opstarten na de lockdown aan: wat zijn best practices en kunnen we van elkaar leren?

Online kunst & cultuur

Wat betekent de noodgedwongen (tijdelijke) verhuizing van kunst en cultuur naar het online domein voor het publiek, de kunstbeleving en voor online strategieën op de lange termijn?

Arbeidsmarkt

Wat betekent de coronacrisis voor de culturele en creatieve arbeidsmarkt?

Internationaal

Hoe gaan andere landen om met de culturele sector tijdens de coronacrisis? (In samenwerking met The Compendium of Cutural Policies & Trends).

Literatuur uit de catalogus

Cultuurparticipatie in coronatijden

Siongers, J., Verboven, N., Bastiaensen, F., Lievens, J., Schramme, A.
Hoe heeft de cultuurliefhebber in tijden van corona zijn culturele honger gestild? Wat vond hij van de vele digitale initiatieven uit de cultuursector en is hier blijvende interesse in? En hoe kijkt hij naar een eventuele terugkeer naar het reguliere cultuuraanbod? De antwoorden op die vragen vind je in het onderzoek dat publiq opzette i.s.m. het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie (Universiteit Gent – Vrije Universiteit Brussel), het Kenniscentrum Cultuurmanagement & Cultuurbeleid (Universiteit Antwerpen) en museumPASSmusées.
bezoek catalogus
2020

Survey on stage : een onderzoek naar de verborgen pijn van zzp’ers in de podiumkunsten

Niels, M., Woerd, M. van de
Onderzoek naar de gevolgen van de corona-restricties op de financiële situatie en de arbeidsperspectieven van zzp’ers die werkzaam zijn in de podiumkunsten. Het grootste gedeelte van de respondenten blijkt zeer bezorgd over zijn/haar financiële situatie. Ruim 40% van de respondenten heeft het gevoel genoodzaakt te zijn buiten de sector werk te vinden, 27% van de deelnemers overwegen omscholing of zijn reeds omgeschoold.
bezoek catalogus
2020

Vertrouwen en attitude (online) cultuurbezoek

Rotterdam festivals
Onderzoek naar hoe het publiek (online) cultuurbezoek ervaart ten tijde van de coronacrisis laat ook de twijfels zien die er zijn rondom de maatregelen om activiteiten buiten de deur te ondernemen.
bezoek catalogus
2020

Partners & subsidiënten