Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Coronaplatform

voor onderzoeksvragen en kennisdeling in cultuur

Financiering & systeem

Wat betekent de coronacrisis voor de financiering en de organisatie van de culturele sector? Moeten we de huidige structuren herzien, opdat we sterker uit de crisis komen?

(Her)opstarten

Hoe pakt de culturele sector het (her)opstarten na de lockdown aan: wat zijn best practices en kunnen we van elkaar leren?

Online kunst & cultuur

Wat betekent de noodgedwongen (tijdelijke) verhuizing van kunst en cultuur naar het online domein voor het publiek, de kunstbeleving en voor online strategieën op de lange termijn?

Arbeidsmarkt

Wat betekent de coronacrisis voor de culturele en creatieve arbeidsmarkt?

Internationaal

Hoe gaan andere landen om met de culturele sector tijdens de coronacrisis? (In samenwerking met The Compendium of Cutural Policies & Trends).

Literatuur uit de catalogus

Report of the survey on working and living spaces in the Netherlands in times of COVID-19

Platform BK
Since the outbreak of the Corona pandemic, there has been a surge of concerns among tenants, owners, and
managers of studio spaces throughout the Netherlands. How big are problems for tenants at this point exactly? Are they equally big in different regions? And how big will they be in six months from now? Are tenants (considering)
leaving their studios?
bezoek catalogus
2020

Survey on stage : een onderzoek naar de verborgen pijn van zzp’ers in de podiumkunsten

Niels, M., Woerd, M. van de
Onderzoek naar de gevolgen van de corona-restricties op de financiële situatie en de arbeidsperspectieven van zzp’ers die werkzaam zijn in de podiumkunsten. Het grootste gedeelte van de respondenten blijkt zeer bezorgd over zijn/haar financiële situatie. Ruim 40% van de respondenten heeft het gevoel genoodzaakt te zijn buiten de sector werk te vinden, 27% van de deelnemers overwegen omscholing of zijn reeds omgeschoold.
bezoek catalogus
2020

Financiële bijwerkingen van corona : indicatie van de financiële effecten van de coronacrisis voor gemeenten

Andersson Elffers Felix
Op verzoek van de VNG heeft onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix onderzoek gedaan naar de financiële consequenties van de coronacrisis voor gemeenten. In het rapport staat dat gemeenten inschatten dat ze tot juni voor cultuurpodia € 27 tot € 33 miljoen extra kosten hebben gemaakt en voor musea € 5 tot € 6 miljoen. Voor de tweede helft van het jaar voorzien gemeenten meer kosten. Voor bibliotheken rapporteren gemeenten zeer beperkte extra lasten, en een lichte stijging van de kosten voor de rest van 2020.
bezoek catalogus
2020

Partners & subsidiënten