Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Coronaplatform

voor onderzoeksvragen en kennisdeling in cultuur

Financiering & systeem

Wat betekent de coronacrisis voor de financiering en de organisatie van de culturele sector? Moeten we de huidige structuren herzien, opdat we sterker uit de crisis komen?

(Her)opstarten

Hoe pakt de culturele sector het (her)opstarten na de lockdown aan: wat zijn best practices en kunnen we van elkaar leren?

Online kunst & cultuur

Wat betekent de noodgedwongen (tijdelijke) verhuizing van kunst en cultuur naar het online domein voor het publiek, de kunstbeleving en voor online strategieën op de lange termijn?

Arbeidsmarkt

Wat betekent de coronacrisis voor de culturele en creatieve arbeidsmarkt?

Internationaal

Hoe gaan andere landen om met de culturele sector tijdens de coronacrisis? (In samenwerking met The Compendium of Cutural Policies & Trends).

Literatuur uit de catalogus

De contouren van een intelligent herstelbeleid

Hamer, M., Denktank coronacrisis
Hoe start Nederland op na de coronacrisis? In zijn eerste advies schetst de Denktank Coronacrisis de contouren van een intelligent herstelbeleid. De denktank pleit voor een (her)waardering voor de publieke sector en het belang van de culturele sector. De culturele sector werkte juist aan versterking van de arbeidsmarkt. Nu de cultuursector vrijwel geheel is stilgevallen vindt de denktank gezamenlijke zorg en aandacht van de overheid en de sector nodig om de crisis te doorstaan.
bezoek catalogus
2020

Effecten coronacrisis op het Nederlandse cultuurbezoek

Beerda, H.
Hendrik Beerda Brand Consultancy heeft onderzoek gedaan naar het effect van de coronacrisis op de bezoekbereidheid voor de Nederlandse musea en podiumkunsten. Wat zijn de effecten van de coronacrisis op cultuurbezoek na heropening van de cultuurhuizen? Durven bezoekers straks weer te komen en welke belemmeringen verwachten zij?
bezoek catalogus
2020

Betreft: scenario’s voor een weerbare en wendbare culturele en creatieve sector

Raad voor cultuur
De culturele en creatieve sector heeft naast diverse steunmaatregelen ook innovaties nodig om weerbaar en wendbaar uit de coronacrisis te komen. In deze brief d.d. 18 mei 2020 aan minister Van Engelshoven stelt de raad er vanuit te gaan dat de minister haar coulancebeleid voor door het rijk gesubsidieerde instellingen laat doorlopen gedurende heel 2021 zodat ze voldoende ruimte krijgen om de noodzakelijke innovaties te ontwikkelen en in te voeren.
bezoek catalogus
2020

Partners & subsidiënten