Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Coronaplatform

voor onderzoeksvragen en kennisdeling in cultuur

Onderzoeken

Onderzoekers brengen de gevolgen van de coronacrisis voor de cultuursector in kaart. We lichten een aantal onderzoeken uit.

Online kunst & cultuur

Wat betekent de noodgedwongen (tijdelijke) verhuizing van kunst en cultuur naar het online domein voor het publiek, de kunstbeleving en voor online strategieën op de lange termijn?

Arbeidsmarkt

Wat betekent de coronacrisis voor de culturele en creatieve arbeidsmarkt?

(Her)opstarten

Hoe pakt de culturele sector het (her)opstarten na de lockdown aan: wat zijn best practices en kunnen we van elkaar leren?

Financiering & systeem

Wat betekent de coronacrisis voor de financiering en de organisatie van de culturele sector? Moeten we de huidige structuren herzien, opdat we sterker uit de crisis komen?

Internationaal

Hoe gaan andere landen om met de culturele sector tijdens de coronacrisis? (In samenwerking met The Compendium of Cutural Policies & Trends).

Literatuur uit de catalogus

Corona, cultuur en gemeenten : informatiegids over gemeentelijke coronasteun aan de lokale culturele infrastructuur

Wijn, C., Vinkenburg, B., Berenschot
Gids, opgesteld door adviesbureau Berenschot in opdracht van de VNG, geeft inzage over de hoogte van de coronacompensatie aan gemeenten en de financiële situatie van diverse typen lokale culturele instellingen. Aan de orde komen: de kenmerken van de diverse cultuursector ten aanzien van structuur, financiering en werkgelegenheid; de noodsteun die voor de cultuursector beschikbaar is en de vorm en omvang daarvan; voorbeelden van gemeentelijke steunmaatregelen, ook in relatie tot staatssteun; perspectief voor de cultuursector na de coronacrisis aan de hand van een scenarioverkenning van Berenschot; agenda’s voor gesprekken tussen gemeenten en het veld over actuele vraagstukken.
bezoek catalogus
2021

Adviesbrief Cultuur in transitie : de coronacrisis als vliegwiel voor veranderingen

Rotterdamse raad voor kunst en cultuur
Advies beschrijft de voorwaarden om de culturele sector sterker uit de coronacrisis te laten komen, op korte en langere termijn. De raad waarschuwt voor een lange doorwerking van de impact van de pandemie en blijvende veranderingen van de culturele praktijk. Het advies is om de coronacrisis als 'vliegwiel' te gebruiken voor verandering. Advies + bijlagen (1: Chronologie impact coronacrisis op de cultuursector en het beleid, 2: Bevindingen denksessies, 3: Bronnen).
bezoek catalogus
2021

Lockdown heeft grote impact op het cultuuronderwijs

CJP
De lockdown heeft grote impact op het cultuuronderwijs. Scholen in het voortgezet onderwijs hebben door de lockdown in 2020 veel minder culturele activiteiten ondernomen. Ten opzichte van 2019 daalde het aantal ondernomen activiteiten met 40%: van 1,1 miljoen tot net iets boven de 700.000. Zo blijkt uit de Cultuurkaart-cijfers van het CJP.
bezoek catalogus
2021

Partners & subsidiënten