Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Culturele arbeidsmarkt

Dossier

Literatuur uit de catalogus

Economisch belang van het boekenvak : omzet, toegevoegde waarde, werkgelegenheid en arbeidsinkomen in 2017

Hof, B., Veld, D. in 't, Verheuvel, N.
Wat is het belang van het boekenvak voor de Nederlandse economie? Daarbij is gekeken naar de omzet, toegevoegde waarde, werkgelegenheid en arbeidsinkomen van de productieketen van algemene boeken (A-boeken). Met een omzet van € 34 miljoen voor de schrijvers en vertalers, € 244 miljoen voor de uitgevers en € 498 miljoen voor de boekverkopers bedraagt de totale toegevoegde waarde van het boekenvak aan de Nederlandse economie (Bruto Binnenlands Product) in 2017 bijna een kwart miljard euro.
bezoek catalogus
2019

Honorariumrichtlijnen : verslag van de eerste verkenning van agendapunt 3.8 van de Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector in opdracht van Fonds Podiumkunsten

Vinken, H.
Een honorariumrichtlijn in de culturele sector werkt het beste als daarin de nadruk ligt op goed opdracht-, c.q. werkgeverschap, en minder op het beschermen van laag- of niet-betaalde makers. Dat is een van de bevindingen van onderzoeker Henk Vinken in dit rapport, gemaakt in het kader van de Arbeidsmarktagenda, in opdracht van het Fonds Podiumkunsten. Vinken bracht ook de verschillen tussen de verschillende richtlijnen in kaart die samenhangen met verschillende werkwijzen in sectoren. Om te bepalen of honorariumrichtlijnen voor andere sectoren ook relevant kunnen zijn, is vervolgonderzoek nodig.
bezoek catalogus
2019

Fair Practice Code 2019

Werkgroep Fair Practice Code
Code, gezamenlijk opgesteld door makers, werkgevers, vakbonden, beroepsgroepen en andere partners uit de creatieve en culturele sector, biedt een normatief kader voor duurzaam, eerlijk en transparant ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie. Website met quickscan.
bezoek catalogus
2019

Partners & subsidienten