Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Culturele arbeidsmarkt

Dossier

Literatuur uit de catalogus

Maatwerktabel werkgelegenheid bij podia voor professionele podiumkunsten naar omvang in vte, 2011-2017

Centraal bureau voor de statistiek
In deze tabel is voor de jaren 2011-2017 de ontwikkeling te zien van de werkgelegenheid (waaronder vrijwilligers en stagiaires) binnen organisaties die het tonen van professionele podiumkunsten als hoofdactiviteit hebben. Tabel is tot stand gekomen in opdracht van de Boekmanstichting.
bezoek catalogus
2019

Beeldend kunstenaars in Nederland : cijfers over werk en inkomen

Vinken, H., Mariën, H.
bezoek catalogus
2019

Governance podiumkunsten : advies aangaande de rol van het Fonds Podiumkunsten bij het toepassen van fair pay

Aa, R. van der, Geelkerken, Ph., Pannekoek, J.
Het Fonds Podiumkunsten (FPK) wil weten welke rol het fonds heeft als subsidieverlener bij het toepassen van honoria(richtlijnen) en hoe zij hieraan invulling kan geven. De focus hierbij ligt op de subsectoren muziek-, dans-, theater- en muziektheatergezelschappen. Aanleiding voor dit vraagstuk is de zwakke inkomens- en onderhandelingspositie van werkenden in de culturele en creatieve sector. Zelfstandigen voelen zich niet altijd senang bij onderhandelingen over het honorarium met de opdrachtgever. Daarnaast is er behoefte aan (minimum)afspraken over honoraria en intellectueel
eigendom. Achterliggend doel is een economisch gezonde sector, zowel voor de productiebedrijven, de gezelschappen als alle werkenden die in de sector werkzaam zijn. Centrale vraag is wie waarvoor verantwoordelijk is als het gaat om het realiseren van fair pay en wie waarop aanspreekbaar is. Dit advies is opgesteld door Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP), daarbij ondersteund door een commissie met vertegenwoordigers vanuit FPK en het ministerie van OCW. Advies + managementsamenvatting.
bezoek catalogus
2019

Partners & subsidiënten