Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Culturele arbeidsmarkt

Dossier

Literatuur uit de catalogus

Verslag Paradisodebat 2018 : debat over een eerlijk inkomen

Jongenelen, S., Kunsten '92
Verslag van het Paradisodebat 2018 over de Fair Practice Code, het initiatief van jonge makers dat moet zorgen voor een verbetering van de arbeidsvoorwaarden en toekomstperspectieven in de sector. Verslag en teksten van de presentaties (minister van Engelshoven over duurzaamheid, Marian Duff over vertrouwen, Mariëtte Hamer over transparantie, Naomi Velissariou over diversiteit en Ewald Engelen over solidariteit).
bezoek catalogus

Werken voor een kratje bier, en meer onbillijke voorstellen : ervaringen met het auteurscontractenrecht juli 2015 - december 2017

Jonge, W. de, Platform Makers
Op 1 juli 2015 werd het auteurscontractenrecht ingevoerd: een wettelijke bescherming van auteurs en artiesten tegen wurgcontracten. De bedoeling was makers niet langer aan het kortste eind te laten trekken, hen de ruimte te geven om te kunnen onderhandelen over goede voorwaarden en billijke vergoedingen. Publicatie waarin diverse makers zich, soms anoniem, uitspreken over de contractpraktijk. Vooralsnog zijn de effecten van de nieuwe wetgeving beperkt. Rapport + aanbiedingsbrief.
bezoek catalogus

Regiegroep Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve sector

Verhulp, E., Zoet, J., Regiegroep uitvoering arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector
Brief van de Regiegroep Uitvoering Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve sector aan minister Van Engelshoven (Cultuur) met voorstellen om de arbeidsmarkt in de sector in de komende jaren te versterken en de financiële implicaties daarvan. De Regiegroep ziet toe op de praktische uitvoering van de Arbeidsmarktagenda, zoveel mogelijk door actoren uit de sector zelf. In de Regiegroep werken vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, fondsen en Raad voor Cultuur samen. Kunsten’92 ondersteunt en faciliteert, op verzoek van de minister van OCW, het werk aan de Arbeidsmarktagenda.
bezoek catalogus

Partners & subsidienten