Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Culturele arbeidsmarkt

Dossier

Literatuur uit de catalogus

Omzet en inkomenspositie van zzp’ers in de culturele en creatieve sector, 2018-2020 t/m derde kwartaal

Centraal bureau voor de statistiek
De tabel bevat informatie over de inkomens en omzet van zzp'ers in de culturele en creatieve sector, verdeeld naar type zzp'ers en of de zzp'er wel of niet de hoofdkostwinner van het huishouden is. Doel is om op basis van thans beschikbare registergegevens een beeld te schetsen van de gewijzigde inkomenspositie van zzp'ers in de culturele sector als gevolg van de maatregelen om verspreiding van het COVID-virus tegen te gaan.
bezoek catalogus
2021

Tabellenset Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector, 2010-2019

Centraal bureau voor de statistiek
Cijfers over het aantal banen, arbeidsjaren en zelfstandig ondernemers in de culturele en creatieve sector voor de jaren 2010 tot en met 2019 (voorheen: tabellenset Cultuur in Beeld). Tabellenset is samengesteld op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De tabellen bevatten een tijdreeks, voor werknemers gaat het om de periode van 2010 tot en met 2019, voor zelfstandig ondernemers om de periode van 2010 tot en met 2018.
bezoek catalogus
2020

De staat van de arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector

Platform arbeidsmarkt culturele en creatieve toekomst, Platform ACCT
Publicatie beschrijft de vorderingen die er in de afgelopen twee jaar zijn gemaakt in het doen en denken over versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector.
bezoek catalogus
2020

Partners & subsidiënten