Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Culturele arbeidsmarkt

Dossier

Literatuur uit de catalogus

Governance podiumkunsten : advies aangaande de rol van het Fonds Podiumkunsten bij het toepassen van fair pay

Aa, R. van der, Geelkerken, Ph., Pannekoek, J.
Het Fonds Podiumkunsten (FPK) wil weten welke rol het fonds heeft als subsidieverlener bij het toepassen van honoria(richtlijnen) en hoe zij hieraan invulling kan geven. De focus hierbij ligt op de subsectoren muziek-, dans-, theater- en muziektheatergezelschappen. Aanleiding voor dit vraagstuk is de zwakke inkomens- en onderhandelingspositie van werkenden in de culturele en creatieve sector. Zelfstandigen voelen zich niet altijd senang bij onderhandelingen over het honorarium met de opdrachtgever. Daarnaast is er behoefte aan (minimum)afspraken over honoraria en intellectueel
eigendom. Achterliggend doel is een economisch gezonde sector, zowel voor de productiebedrijven, de gezelschappen als alle werkenden die in de sector werkzaam zijn. Centrale vraag is wie waarvoor verantwoordelijk is als het gaat om het realiseren van fair pay en wie waarop aanspreekbaar is. Dit advies is opgesteld door Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP), daarbij ondersteund door een commissie met vertegenwoordigers vanuit FPK en het ministerie van OCW. Advies + managementsamenvatting.
bezoek catalogus
2019

Op weg naar een charter fair practices

Laconte, L.
Kunstenaars moeten een correcte vergoeding krijgen, en het kunstenveld professioneel en ethisch verantwoord werken. Daarom lanceerden het Overleg Kunstenorganisaties (oKo), de belangenbehartiger, sectorfederatie en netwerkorganisatie van 220 kunstenorganisaties uit heel Vlaanderen en Brussel, een charter fair practices dat eind 2019 gereed moet zijn.
bezoek catalogus
2019

Mid-careers tussen de mazen

Schoeters, G.
Mid-career auteurs vallen steeds vaker tussen wal en schip. Uitgevers en media hebben een uitgesproken voorkeur voor debutanten en grote namen, net als de literaire actoren. En doorgroeien blijkt moeilijk, want net op het kantelpunt tussen een beginnend schrijverschap en een professionele carrière schiet de omkadering te kort.
bezoek catalogus
2019

Partners & subsidiënten