Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Diversiteit & Inclusie

Literatuur uit de catalogus

Waarden voor een nieuwe taal : een veilige, inclusieve en toegankelijke taal voor iedereen in de kunst- en cultuursector

Samuel, M.
Deze handreiking wil een gedekoloniseerde, inclusieve en toegankelijke taal voor iedereen bieden. De taalkundige discussies nemen nu vaak zoveel ruimte in dat de kern van de daadwerkelijke vraagstukken verloren gaat. Door bepaalde woorden niet langer of juist voor het eerst te gebruiken, kunnen meer stemmen aan het gesprek deelnemen en worden verschillende personen op gelijkwaardigere voet tegenover elkaar geplaatst. Zo ontstaat meer ruimte voor inhoud en meerstemmigheid.
bezoek catalogus
2021

Groeien naar meer inclusie in de culturele sector : van Theory of Change naar meetplan

Vermeulen, M., Impact Centre Erasmus
In opdracht van STUDIO i verrichtte Impact Centre Erasmus onderzoek naar hoe culturele organisaties de mate van inclusie en toegankelijkheid kunnen meten, evenals het effect van de inclusieve koers die culturele organisaties varen. De handleiding biedt handvatten voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het stimuleren en monitoren van inclusie. De Code Diversiteit en Inclusie biedt de culturele en creatieve sector handvatten om inclusiever en toegankelijk te worden. Een belangrijke stap die de Code aanraadt is om te monitoren en te evalueren of het plan van aanpak van organisaties om inclusiever te worden werkt. Maar voor veel partijen in de culturele en creatieve sector is dat juist het probleem: zij weten echter niet hoe ze dit aan moeten pakken. STUDIO i wil hier handvatten voor bieden. Daarom liet STUDIO i door Impact Centre Erasmus onderzoeken hoe culturele organisaties de mate van inclusie en toegankelijkheid kunnen meten, evenals het effect van de inclusieve koers die culturele organisaties varen. Met best practices bij Van Abbemuseum en Museum Arnhem.
bezoek catalogus
2020

Onbeperkt cultuur beleven : eindrapport

Jongerius, M., Bilo, N., Gielen, M., Scholten, N., Significant APE
Eindrapport van het onderzoek naar de toegankelijkheid van culturele instellingen voor mensen met een
beperking.
bezoek catalogus
2020

Partners & subsidiënten