Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Financiering van cultuur

Literatuur uit de catalogus

Financiering van cultuur

Raad voor cultuur
Sinds de ingrijpende bezuinigingsronde in 2011 is de cultuursector voortdurend op zoek naar alternatieve financieringsmiddelen. En hoewel de resultaten van diverse experimenten op dit gebied veelbelovend zijn, zijn de opgehaalde bedragen tot nu toe bescheiden. Volgens de Raad voor Cultuur heeft de sector daarom een aanvullend instrumentarium nodig dat nieuwe financieringsbronnen kan aanboren en het ondernemerschap een stevige impuls geeft. In zijn advies over de financiering van cultuur stelt de raad onder meer voor een revolverend investeringsfonds op te richten en hiervoor een kwartiermaker aan te stellen. Dit fonds kan culturele instellingen en individuele makers ondersteunen die projecten met een terugverdienpotentieel willen (voor)financieren. De raad constateert in zijn advies dat de cultuursector de afgelopen jaren dankzij een gezonde financieringsmix de risico’s beter weet te spreiden. Hij is positief over de toename van minder gebruikelijke instrumenten zoals cultuurleningen, matching en crowdfunding. Tegelijkertijd stelt de raad vast dat nieuwe financieringsbronnen geen garantie zijn voor succes. Zo is de inbreng van privaat geld in culturele producties weliswaar gestegen, maar nog altijd relatief klein in vergelijking met de subsidies van gemeenten, provincies en het Rijk. De raad wil dat daarom er meer reclame wordt gemaakt voor de Geefwet. De raad pleit voor meer ruimte in het cultuurbeleid voor een financieringsstrategie waarin de overheid onder meer via fiscale regelingen, matching en versterking van de ondernemerschapsvaardigheden door capacity building, een structurele bijdrage levert aan solide financieringsmogelijkheden. De rol van het Rijk hierbij is het inrichten van een systeem dat kunstenaars en culturele instellingen toegang geeft tot duurzame financiering. Provincies en gemeenten leveren een directe bijdrage, via subsidies en garanties, maar kunnen lokaal met hun vastgoedbeleid ook inspelen op de vraag naar betaalbare werkruimtes en ateliers.
bezoek catalogus
2019

Global incentive index 2019

Olsberg | SPI
The Index, compiled by Olsberg SPI and incorporated into World of Locations, provides a detailed overview of all automatic incentive mechanisms at national, state and provincial level. It offers detailed, comparable insight into 97 film stimulants in Europe, Asia/Oceania, Africa, the Middle East, Latin America/Caribbean, Canada and the US states. The Index contains information about the main elements of each scheme, including the type, value, project limit, scheme budget, deadlines, suitability, limits, constraints and other considerations.
bezoek catalogus
2019

Zicht op revolverende fondsen van het Rijk

Algemene rekenkamer
De rijksoverheid stimuleert maatschappelijke doelen steeds vaker via zogenaamde revolverende fondsen. Inmiddels gaat er € 3,6 miljard aan rijksgeld in om. Hoe ziet het landschap van revolverende fondsen van het Rijk eruit en hoe vindt sturing en verantwoording plaats over het publieke geld dat in deze fondsen is ondergebracht?
bezoek catalogus
2019

Partners & subsidiënten