Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Financiering van cultuur

Literatuur uit de catalogus

Art patronage in the 21st century

Petterson, A.
TEFAF’s annual art market report takes a look at philanthropy and patronage of the arts focusing on recent innovations and trends in art patronage, with a particular focus on next generational issues. Whilst European and US art sectors have a well-developed and long-established sector for private art patronage, many of the new art markets in Asia, Africa, MiddleEast and Latin America have just started to see new eco-systems emerging around art patronage, each region adapting different models from public-private partnerships, private foundations to corporate patronage and artist-led initiatives. The majority of the research is based on unique primary research, which includes a mix of in-depth interviews with pioneering art patrons around the world, as well as a global art patronage survey conducted by ArtTactic in December 2019. The survey has set out to explore how individuals of all ages are currently supporting museums, not-for-profit art organisations, arts charities, art education and artists themselves. It also looks at motivations for why people are supporting the arts, and explores differences among generations and age groups in the sample. Report also pays attention to art partonage and ethics and about measuring the impact of art and culture.
bezoek catalogus
2020

Global incentive index 2019

Olsberg | SPI
The Index, compiled by Olsberg SPI and incorporated into World of Locations, provides a detailed overview of all automatic incentive mechanisms at national, state and provincial level. It offers detailed, comparable insight into 97 film stimulants in Europe, Asia/Oceania, Africa, the Middle East, Latin America/Caribbean, Canada and the US states. The Index contains information about the main elements of each scheme, including the type, value, project limit, scheme budget, deadlines, suitability, limits, constraints and other considerations.
bezoek catalogus
2019

Financiering van cultuur

Raad voor cultuur
Sinds de ingrijpende bezuinigingsronde in 2011 is de cultuursector voortdurend op zoek naar alternatieve financieringsmiddelen. En hoewel de resultaten van diverse experimenten op dit gebied veelbelovend zijn, zijn de opgehaalde bedragen tot nu toe bescheiden. Volgens de Raad voor Cultuur heeft de sector daarom een aanvullend instrumentarium nodig dat nieuwe financieringsbronnen kan aanboren en het ondernemerschap een stevige impuls geeft. In zijn advies over de financiering van cultuur stelt de raad onder meer voor een revolverend investeringsfonds op te richten en hiervoor een kwartiermaker aan te stellen. Dit fonds kan culturele instellingen en individuele makers ondersteunen die projecten met een terugverdienpotentieel willen (voor)financieren. De raad constateert in zijn advies dat de cultuursector de afgelopen jaren dankzij een gezonde financieringsmix de risico’s beter weet te spreiden. Hij is positief over de toename van minder gebruikelijke instrumenten zoals cultuurleningen, matching en crowdfunding. Tegelijkertijd stelt de raad vast dat nieuwe financieringsbronnen geen garantie zijn voor succes. Zo is de inbreng van privaat geld in culturele producties weliswaar gestegen, maar nog altijd relatief klein in vergelijking met de subsidies van gemeenten, provincies en het Rijk. De raad wil dat daarom er meer reclame wordt gemaakt voor de Geefwet. De raad pleit voor meer ruimte in het cultuurbeleid voor een financieringsstrategie waarin de overheid onder meer via fiscale regelingen, matching en versterking van de ondernemerschapsvaardigheden door capacity building, een structurele bijdrage levert aan solide financieringsmogelijkheden. De rol van het Rijk hierbij is het inrichten van een systeem dat kunstenaars en culturele instellingen toegang geeft tot duurzame financiering. Provincies en gemeenten leveren een directe bijdrage, via subsidies en garanties, maar kunnen lokaal met hun vastgoedbeleid ook inspelen op de vraag naar betaalbare werkruimtes en ateliers.
bezoek catalogus
2019

Partners & subsidiënten