Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Inclusiviteit

Dossier

Literatuur uit de catalogus

Kleur : een aanjager tot inclusiviteit en diversiteit in de Nederlandse televisie- en filmindustrie

Initiatief als aanjager tot inclusiviteit en diversiteit in de Nederlandse televisie- en filmindustrie bestemd voor fondsen, omroepen & NPO, producenten, casting directors, opleidingen, vakverenigingen en andere in de filmindustrie. Doel is middels actie en advies een diverse en inclusieve industrie te creëren met gelijke kansen voor makers van kleur.
bezoek catalogus
2020

Tussenrapportage onderzoek toegankelijkheid culturele instellingen voor mensen met een beperking : inventarisatie

Bilo, N., Gielen, M., Jongerius, M., Scholten, N., APE
Met dit onderzoek wil men inzicht krijgen in de toegankelijkheid van de culturele instellingen voor mensen met een beperking. Fase 1 van het onderzoek betreft een inventarisatie van relevante literatuur. Het geeft inzicht in mogelijke belemmeringen voor mensen met een beperking bij een bezoek aan een culturele instelling of bij het beoefenen van cultuur. In het onderzoek gaat het ook over mensen met een beperking die zelf dansen, toneelspelen of iets anders met cultuur doen of maken. Hoe gemakkelijk gaat dat bij een culturele organisatie?
Bijlage bevat de samenvatting 'Gemakkelijk bezoeken van culturele organisaties van mensen met een beperking'
bezoek catalogus
2020

The roadmap to equality in the arts : conference report 2020

Bedel, D., Cornelis, E., Muijnck, C. de
The underrepresentation and misrepresentation of women artists, non-binary and genderqueer artists in the Dutch art world is undeniable. Data and an intersectional approach in current research are still strikingly missing. Time to bring about change. How can we act, instead of acknowledging the status quo repeatedly? The conference 'The Roadmap to Equality in the Arts in the Netherlands' aimed to raise awareness, gather available data and mobilise existing networks and collective knowledge in order to establish a gender equality roadmap in the arts in the Netherlands. With performances, keynotes, presentations and panels on data as a catalyst for change, quota, new platforms, art education, discrimination and harassment and models for change.
bezoek catalogus
2020

Partners & subsidiënten