Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Inclusiviteit

Dossier

Onderzoek diversiteit cultuursector : onderzoek naar de diversiteit van besturen en personeel van meerjarige gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen en subsidieadviseurs

Veen, S. van der, Gielen, M., Bilo, N., Faber, D.
In het onderzoek staat de vraag centraal of de samenstelling van de besturen en het personeel werkzaam in de gesubsidieerde cultuursector een afspiegeling vormt van de Nederlandse bevolking, wat betreft herkomst, sekse en leeftijd. Ook voor adviescommissies van de Rijkscultuurfondsen, de Raad voor Cultuur en de fondsen en adviesraden van de G4. Onderzocht wordt ook of er zich ontwikkelingen hebben voorgedaan in de mate van diversiteit van de besturen en het personeel van de gesubsidieerde cultuursector. De ontwikkeling van de diversiteit van adviescommissies van fondsen en raden kan niet in beeld worden gebracht omdat dit in het huidige onderzoek voor het eerst is gemeten. Dit onderzoek is vooral kwantitatief van karakter, maar is via interviews, een verdiepingssessie, analyse van jaarverslagen en literatuuronderzoek aangevuld met kwalitatieve analyses. Daarbij is ook aandacht besteed aan andere vormen van diversiteit zoals sociale ongelijkheid en beperkingen. Voor de kwantitatieve analyses
in dit rapport is een webenquête onder culturele instellingen, cultuurfondsen en kunst- en adviesraden gehouden. Plus Bijlagen. Dit onderzoek maakt deel uit van een reeks periodieke onderzoeken in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het voorlaatste onderzoek naar de mate van diversiteit van personeel en bestuur van gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen dateert uit 2011 (Schrijvershof, C., A. Notenboom, R. Fliperson, J. Weda en T. Everhardt, 'Diversiteit van culturele instellingen'., Den Haag: APE). wat een vervolg was van 'Culturele diversiteit in de besturen en onder het personeel van culturele instellingen', door Th.B.J. Noordman (2008), Rotterdam: Risbo.
bezoek catalogus

Woorden doen ertoe : een incomplege gids voor woordkeuze binnen de culturele sector = Words that matter : an infinished guide to word choices in the cultural sector

Modest, W., Lelijveld, R.
Musea stellen vragen met betrekking tot het gebruik van bepaalde terminologie. Welke woorden worden wel gebruikt en welke niet in museumteksten en in welke context? Hoe wordt omgegaan met collectieregistratie? En is het woordgebruik eigenlijk nog wel van deze tijd? De publicatie is bedoeld om meer inzicht te geven in de politieke en sociale lading van bepaalde woorden die in musea worden gebruikt.
The words and norms around language are constantly in transition can cause confusion and discomfort to those accustomed to these words; this is also true within museums. But society changes, and language changes with it. Museum objects may be timeless, but the ways people speak about them are not. But precisely which words are these? And, more importantly, why are particular words understood as derogatory or offensive, and by whom? List of words meant for exhibition makers, curators, marketers and educators with an explanation of why a particular word is considered sensitive or contested, and alternative terms that may be used in the museum practice.
Interview met Stijn Schoonderwoerd en Wayne Modest van het Nationaal museum van wereldculturen (NMVW) verschenen in de Volkskrant, 28-6-2018
bezoek catalogus

Gender equality in the media sector

McCracken, K., FitzSimons, A., Priest, S., Girstmair, S., Murphy, B.
Study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Women's Rights and Gender Equality, examines key elements of the European policy agenda pertaining to gender equality in the media sector. It also reviews existing research on women's representation within media content and the media workforce. The study provides analysis of actions to promote gender equality in the media at both EU and Member State levels. Finally, it presents case studies of gender equality in the media sector in four Member States: Austria, Malta, Sweden, and the UK.
bezoek catalogus

Partners & subsidienten