Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Inclusiviteit

Dossier

Literatuur uit de catalogus

Onderzoek naar opvattingen rondom culturele diversiteit bij medewerkers van Rotterdamse culturele organisaties

Perlstein, S., ... [et al.]
Dit onderzoek is een samenwerking tussen de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en de Erasmus School of History Culture and Communication. Het onderzoeksproject omvatte twee deelonderzoeken met een verschillende focus. Deelonderzoek 1 onderzocht de impliciete associaties die medewerkers in de cultuursector hebben ten aanzien van kunst als globale categorie. Het ging over de vraag of er een onbewust onderscheid wordt gehanteerd. Er werd gekeken of minderheidsgroepen verschillende artistieke associaties oproepen in vergelijking met meerderheidsgroepen. Deelonderzoek 2 legde de nadruk op artistiek werk. In hoeverre is er een verschil in waardering van werk dat met een minderheid wordt geassocieerd in vergelijking met werk met een meederheidsassociatie? En let men hierbij meer op de kunstenaar of op de inspiratie voor het werk? In dit onderzoek werden dus ook meer bewuste houdingen onderzocht. Het onderzoek werd gehouden onder directeuren, programmeurs, marketing- en educatieve medewerkers van de 86 instellingen binnen het huidige cultuurplan. Het is niet als praktijkonderzoek opgezet of om handelen te controleren maar heeft ten doel inzicht te bieden in eventuele referentiekaders teneinde de sector van een handvat te voorzien in het uitvoeren en vormgeven van stappen en beleid rondom culturele diversiteit. Tevens samenvatting.
bezoek catalogus
2020

Code diversiteit & inclusie

Vrijer, S. de, Matena, J., Bureau &MAES
De Code Diversiteit & Inclusie is een gedragscode van, voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector over diversiteit en inclusie en is een instrument van zelfregulering. Het doel van de code is dat de culturele en creatieve sector de brede diversiteit van de Nederlandse samenleving representeert. Een basisvereiste is dat de sector gelijkwaardig toegankelijk is voor iedereen: als maker, producent, werkende en publiek. Zo wordt de sector van iedereen. Iedereen draagt er op eigen wijze aan bij. Iedereen wordt gewaardeerd om wie hij of zij is, wordt gerespecteerd en gehoord en voelt zich er thuis.
bezoek catalogus
2019

Diversiteit in vaste adviescolleges van de regering

Algemene rekenkamer
De toename van vrouwen in adviescolleges van de regering stagneert. In de afgelopen tien jaar is hun aandeel blijven steken op 38 procent. Vanaf 2010 is het aandeel leden met een migratieachtergrond gedaald van 10 naar 4 procent in 2016. De wettelijke bepaling, dat in adviescolleges evenredige deelname van vrouwen en mensen die behoren tot een etnische of culturele minderheid het streven is, leidt tot nu toe niet tot het gewenste effect. Dat meldt de Algemene Rekenkamer in dit onderzoek naar de bemensing bij de zeventien vaste adviesraden van de regering, zoals de Raad voor Cultuur.
bezoek catalogus
2019

Partners & subsidiënten