Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Inclusiviteit

Dossier

Literatuur uit de catalogus

De stad is meervoud : oproep tot actie voor een inclusieve cultuursector

Rotterdamse raad voor kunst en cultuur
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) adviseert de gemeente, de cultuursector en individuele instellingen om werk te maken van inclusiviteit. Een inclusieve cultuursector maakt de stad aantrekkelijker voor bedrijven en nieuwe inwoners. Culturele instellingen die meer inclusief werken vergroten hun publieksbereik en daarmee de eigen inkomsten. In een meer inclusieve cultuursector kan nieuw talent zich beter ontwikkelen en een praktijk opbouwen in Rotterdam.
bezoek catalogus
2019

Beschouwingen over inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit : trends in de Rotterdamse cultuursector

Rotterdamse raad voor kunst en cultuur
Elk jaar brengt de RRKC een advies uit ter voorbereiding op de keuzes die de gemeente Rotterdam maakt voor de meerjarige cultuursubsidies in het Cultuurplan. Maar in plaats van een stand van zaken binnen alle disciplines van de cultuursector is dit keer gekozen voor beschouwingen over drie thema’s: inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit, onderwerpen die een plek krijgen in het stedelijk cultuurbeleid voor de periode 2021-2024.
bezoek catalogus
2019

&wat bedoelen we nu eigenlijk? : begrippenkader voor een inclusieve samenleving

Deekman, A.
Diversiteit kent meerdere dimensies: man en vrouw, jong en oud, allochtoon en autochtoon, niet-westers, stedelijk en ruraal. In de wereld van diversiteit en inclusiviteit doen veel begrippen de ronde. Hebben we het steeds over dezelfde dingen wanneer we termen gebruiken als: intercultureel, inclusie, culturele diversiteit, superdiversiteit en intersectionaliteit? En, wat zijn de oorspronkelijke betekenissen van de termen? Verklarende woordenlijst, geschreven voor de conferentie Beeld&Storm over inclusie en diversiteit op 10 december 2018.
bezoek catalogus
2019

Partners & subsidiënten