Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Inclusiviteit

Dossier

Literatuur uit de catalogus

Diversiteit in vaste adviescolleges van de regering

Algemene rekenkamer
De toename van vrouwen in adviescolleges van de regering stagneert. In de afgelopen tien jaar is hun aandeel blijven steken op 38 procent. Vanaf 2010 is het aandeel leden met een migratieachtergrond gedaald van 10 naar 4 procent in 2016. De wettelijke bepaling, dat in adviescolleges evenredige deelname van vrouwen en mensen die behoren tot een etnische of culturele minderheid het streven is, leidt tot nu toe niet tot het gewenste effect. Dat meldt de Algemene Rekenkamer in dit onderzoek naar de bemensing bij de zeventien vaste adviesraden van de regering, zoals de Raad voor Cultuur.
bezoek catalogus
2019

Women on the move : overview of good practices from the audiovisual industry and policy makers in the EU

Creative Europe MEDIA
Brochure proposes seven courses of action aimed at addressing existing gender imbalance issues, presenting potential solutions through various relevant and ongoing initiatives already implemented in Europe, as well as ideas for the future.
bezoek catalogus
2019

Beschouwingen over inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit : trends in de Rotterdamse cultuursector

Rotterdamse raad voor kunst en cultuur
Elk jaar brengt de RRKC een advies uit ter voorbereiding op de keuzes die de gemeente Rotterdam maakt voor de meerjarige cultuursubsidies in het Cultuurplan. Maar in plaats van een stand van zaken binnen alle disciplines van de cultuursector is dit keer gekozen voor beschouwingen over drie thema’s: inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit, onderwerpen die een plek krijgen in het stedelijk cultuurbeleid voor de periode 2021-2024.
bezoek catalogus
2019

Partners & subsidiënten