Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Inclusiviteit

Dossier

Literatuur uit de catalogus

Diversiteit in vaste adviescolleges van de regering

Algemene rekenkamer
De toename van vrouwen in adviescolleges van de regering stagneert. In de afgelopen tien jaar is hun aandeel blijven steken op 38 procent. Vanaf 2010 is het aandeel leden met een migratieachtergrond gedaald van 10 naar 4 procent in 2016. De wettelijke bepaling, dat in adviescolleges evenredige deelname van vrouwen en mensen die behoren tot een etnische of culturele minderheid het streven is, leidt tot nu toe niet tot het gewenste effect. Dat meldt de Algemene Rekenkamer in dit onderzoek naar de bemensing bij de zeventien vaste adviesraden van de regering, zoals de Raad voor Cultuur.
bezoek catalogus
2019

Code diversiteit & inclusie

Vrijer, S. de, Matena, J., Bureau &MAES
De Code Diversiteit & Inclusie is een gedragscode van, voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector over diversiteit en inclusie en is een instrument van zelfregulering. Het doel van de code is dat de culturele en creatieve sector de brede diversiteit van de Nederlandse samenleving representeert. Een basisvereiste is dat de sector gelijkwaardig toegankelijk is voor iedereen: als maker, producent, werkende en publiek. Zo wordt de sector van iedereen. Iedereen draagt er op eigen wijze aan bij. Iedereen wordt gewaardeerd om wie hij of zij is, wordt gerespecteerd en gehoord en voelt zich er thuis.
bezoek catalogus
2019

Gender gaps in the cultural and creative sectors (with the exception of the audio-visual sector)

Vecco, M., Vroonhof, P., Clarke, M., EENCA
The aim of this study is to conduct a literature review and prepare a study identifying the situation of women artists and professionals in the cultural and creative sectors (CCSs), and to map the existing international recommendations aiming to achieve gender equality in these sectors. The main focus of the report is on understanding the current state of affairs concerning women in the CCSs, the gender gaps at work, and the underlying drivers of those gender gaps. This report summarises the main policy developments and recommendations made regarding cultural and creative sectors (CCSs), and gender by bodies such as the EU, the Council of Europe, UNESCO, and the ILO. The main focus of the report is on understanding the current state of affairs concerning women in the CCSs, the gender gaps at work, and the underlying drivers of those gender gaps.
bezoek catalogus
2019

Partners & subsidiënten