Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Internationaal cultuurbeleid

Literatuur uit de catalogus

Internationale culturele samenwerking in tijden van en post COVID-19 : behoeften van de culturele sector en aanbevelingen

DutchCulture
DutchCulture consulteerde de sector door middel van interviews, enquête, webinar en een reeks rondetafelgesprekken.
bezoek catalogus
2020

Beleidskader internationaal cultuurbeleid 2021-2024 = International cultural policy 2021-2024

Blok, S., Kaag, S.A.M.
Beleidskader internationaal cultuurbeleid bevat de uitgangspunten, ambities en doelstellingen van het internationale cultuurbeleid voor de periode 2021-2024. Beleidskader + aanbiedingsbrief.
The Minister of Foreign Affairs (BZ), the Minister for Foreign Trade and Development Cooperation (BHOS) and the Minister of Education, Culture and Science (OCW) describe the foundations, ambitions and objectives for the international cultural policy 2021-2024.
bezoek catalogus
2019

Voortgang internationaal cultuurbeleid 2019

Blok, S., Kaag, S.A.M.
Deze brief geeft per doel een overzicht van projecten en resultaten in 2019 van het internationaal cultuurbeleid (ICB) en biedt een overzicht van de wereldwijde spreiding van Nederlandse culturele activiteiten.
bezoek catalogus
2020

Partners & subsidiënten