Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Regionalisering

Dossier

Literatuur uit de catalogus

Cultuurbeleid voor de periode 2021-2024

Maij, W.H., IPO
Brief van het Interprovinciaal Overleg aan de Raad voor cultuur naar aanleiding van de adviesvraag van de minister van OCW over nieuw cultuurbeleid voor 2021-2024. De IPO betoogt dat het cultuurbeleid van de provincies niet op zichzelf staat, maar dat meerwaarde ligt in de samenhang en synergie tussen lokaal, provinciaal en landelijk beleid.
bezoek catalogus
2019

Cultuurbeleid 2021-2024 stedelijke en regionale profielen

Engelshoven, I.K. van
Brochure waarin minister Van Engelshoven (OCW) de samenwerkende gemeenten en provincies uitnodigt om, samen met het culturele veld, profielen op te stellen waarin zij hun gezamenlijke visie op kunst en cultuur in de regio beschrijven, de uitdagingen die zij gezamenlijk willen oppakken, de wijze waarop het rijksbeleid, lokaal beleid en regionale samenwerking kunnen bijdragen aan oplossingen hiervoor en de wijze waarop een en ander bijdraagt aan het landelijke cultuurbeleid. Brochure + toespraak gehouden door de minister bij de aftrap van regio's cultuurbeleid op 14 juni 2018.
bezoek catalogus
2018

Cultuurplan Almere 2019-2024 : cultuur verrijkt, verbindt en versterkt

Gemeente Almere
bezoek catalogus
2019

Partners & subsidiënten