Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Waarde van cultuur

Dossier

Wie bepaalt de waarde(n)?

Boer, B., ... [et al.]
Wat kwaliteit is en heeft, is niet meer vanzelfsprekend. Wat ondersteund en bewaard moet blijven evenmin. Als kunst wordt gemaakt met steun uit publieke middelen dan is het niet vreemd verantwoording voor de uitgaven te vragen. De vraag is alleen hoe je het effect van kunst moet meten. En aangezien waardering een intersubjectief fenomeen is, gaat het steeds vaker om de vraag: wie bepaalt de waarde? Wat dan op ethisch niveau kan worden herleid tot: wie bepaalt de waarden die ten grondslag liggen aan die beoordeling? In deze publicatie belichten de auteurs deze kwestie vanuit verschillende perspectieven, met bijdragen van Rabiaâ Benlahbib, Basje Boer, Edo Dijksterhuis, Tijs Goldschmidt, Aiman Hassani, Anneke Jansen, Miriam van Ommeren, Jaïr Tchong en Marianne Versteegh.
bezoek catalogus

The value and values of culture

Culture Action Europe, Budapest observatory
Culture Action Europe, in collaboration with the Budapest Observatory and other CAE members and partners, have joined forces to collect relevant evidence substantiating the impact of culture across a range of EU policy fields. Publication collects relevant evidence substantiating the impact of culture across a range of EU policy fields. The evidence included in this impact review demonstrates the EU added value of culture and the subsequent need to properly support the cultural ecosystem.
bezoek catalogus

De waarde van cultuurstad Utrecht : een maatschappelijke kosten-batenanalyse van de cultuuruitgaven

Marlet, G., Ponds, R., Poort, J., Woerkens, C. van
Uit maatschappelijke kosten-batenanalyse van de cultuuruitgaven van de stad Utrecht blijkt dat de maatschappelijke baten van cultuur in 2016 groter waren dan de kosten voor de gemeente; tegenover € 37,1 miljoen aan gemeentelijke subsidies stond een welvaartswinst van € 44,6 miljoen; een maatschappelijk rendement van rond de twintig procent. Daarmee zijn die uitgaven van de gemeente Utrecht aan kunst en cultuur maatschappelijk te rechtvaardigen.
bezoek catalogus

Partners & subsidienten