Lancering Regionale Cultuurindex

In samenwerking met Atlas voor gemeenten ontwikkelde de Boekmanstichting de Regionale Cultuurindex. Dit nieuwe instrument presenteren we op 14 december tussen 14.00 en 18.00 in de Metaalkathedraal te Utrecht.

Nationaal cultuurbeleid vraagt om kennis van regionale ontwikkelingen. Dit is nodig voor een weloverwogen, goed onderbouwde stellingname over de geografische spreiding van cultuuraanbod, en daarmee samenhangende spreiding van publiek en geldstromen.

De eerste editie van de Regionale Cultuurindex geeft een overzicht van het aanbod en het gebruik van cultuur per provincie, evenals de geldstromen die daarmee gemoeid zijn. Het op regionaal niveau verzamelen, verspreiden en duiden van cijfers over het culturele veld is noodzakelijk om het overzicht op de culturele sector te behouden en te versterken. Op die wijze wordt het maatschappelijk debat over kunst en cultuur binnen de regio gevoed door feitelijke kennis van de regionale culturele sector. Door cijfers toegankelijk te maken en van duiding te voorzien (methodologisch én inhoudelijk), wordt de relatieve positie van deze sector belicht, en kunnen overheden en instellingen het beleid daarop aanpassen. Na de succesvolle opbouw van de Cultuurindex Nederland, is de ontwikkeling van een Regionale Cultuurindex dan ook een logische vervolgstap.

Meer informatie over de invulling van het programma volgt zo snel mogelijk.

Datum: Vrijdag 14 december 2018
Tijd: 14.00 - 18.00 uur
Locatie: Metaalkathedraal, Utrecht
Toegang: gratis, maar aanmelden is noodzakelijk i.v.m. een beperkt aantal plaatsen.

 

Locatie

Metaalkathedraal, Utrecht