Boekman Extra #7: Erfgoedpraktijken: meerstemmig en digitaal

Gratis
Wietske van den Heuvel
Gerhard Jan Nauta
Hester Dibbits

In deze Boekman Extra twee artikelen over cultureel erfgoed: over het meten van digitale erfgoedcollecties en over erfgoedprofessionals in tijden van toenemende polarisatie.

Boekman Extra #7 bevat:

Wietske van den Heuvel en Gerhard Jan Nauta, met medewerking van Maarten Brinkerink
Digitale erfgoedcollecties en de jacht op de gebruikscijfers : wat we weten van meten

Het tonen van digitale erfgoedcollecties heeft maatschappelijke meerwaarde. Het is momenteel echter lastig om een goed inzicht te krijgen in de beschikbaarheid ervan, want instellingen passen hun strategie├źn steeds aan nieuwe technieken en kanalen aan. De meetmethoden moeten dus ook aangepast worden. Schets van de problematiek en enkele aanbevelingen.
 
en
Hester Dibbits 
Uit de bubbel : erfgoedprofessionals in tijden van toenemende polarisatie
Wat is het antwoord van erfgoedprofessionals op de toenemende polarisatie in de samenleving? Wat kunnen zij doen nu in de politiek zowel links als rechts onder verwijzing naar het verleden steeds nadrukkelijker inzetten op nationale identiteit? Een pleidooi voor een ‘meerstemmige’ en ‘meertijdige’ benadering.
Dit is een bewerking van de lezing die Hester Dibbits uitsprak op 7 maart 2017, bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ter gelegenheid van het debat Erfgoed en natie, georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Boekmanstichting, en de Reinwardt Academie (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten).