Cultuur op meerdere fronten inzetbaar

Boekman 113 De waarde van cultuur
Gratis
Het kabinet investeert weer in kunst, cultuur en erfgoed, zo blijkt uit het Regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Bemoedigend nieuws. De tijd van bezuinigen in het culturele veld ligt achter ons, constateert Carla Dik-Faber (cultuurwoordvoerder ChristenUnie) opgelucht in deze Boekman.
 
Ook de andere coalitiepartijen onderschrijven in hun columns de toegevoegde waarde van kunst en cultuur. Cultuuroverdracht staat bij alle partijen hoog op de lijst, maar de accenten die de vier cultuur woordvoerders plaatsen, verschillen subtiel. Waar Michel Rog (CDA) hartstochtelijk spreekt van cultuur als een vonk die overspringt en een vuur kan doen ontbranden, en pleit voor regionale differentiatie van aanbod, benadrukt Alexander Pechtold (D66) het belang van cultuureducatie en kunst als spiegel. Voor de VVD hangt de waarde van cultuur vooral samen met de toegankelijkheid voor en aantrekkingskracht op het publiek. En Carla Dik-Faber van de ChristenUnie benadrukt, naast de economische waarde, de maatschappelijke en artistieke waarde: ‘Die zijn nauwelijks in geld uit te drukken.’