Boekman 93 Creatieve industrie

Boekman 93 Creatieve industrie
€15,00

‘Het groeiend economisch belang van de creatieve industrie en het belang van cultuur voor innovatie, economische groei en stedelijke dynamiek, markeren beide het einde van de lang gekoesterde tegenstelling tussen cultuur en economie. Cultuur is geen hobby of luxe in tijden van voorspoed, maar een integraal en essentieel onderdeel van de hedendaagse economie. Veronachtzaming van deelsectoren en bedrijfstakken als bijvoorbeeld de kunstensector is behalve spijtig ook onterecht, zeker met het oog op de bijdrage die de kunsten leveren aan het culturele klimaat van creatieve steden. Voorts is de kunstensector te zien als een fabriek voor talent dat zijn creativiteit ook ten dienste van de economie stelt. Kunstenaars bewandelen vaak een meervoudig carrièrepad waarin zij autonome kunstuitoefening combineren met een andere creatieve professie. Ook wordt de kunstenwereld vaak verruild voor een ander domein waarin de creatieve competenties worden benut en zorgen voor innovatieve impulsen. De grenzen tussen de kunstenwereld en andere domeinen zijn in toenemende mate poreus. Dat is in lijn met de vervaging van de grenzen tussen economie en cultuur.’ (Paul Rutten)

Dit nummer werd gepresenteerd op 13 februari 2013 tijdens het Boekmandebat De nieuwe werkelijkheid van de creatieve industrie. Lees het verslag.

E-artikelen

Ineke van Hamersveld
Verkoopprijs: Gratis
Franky Devos
Verkoopprijs: Gratis
Pieter van der Heijden
Johan Oomen
Verkoopprijs: Gratis
Jack van der Leden
Verkoopprijs: Gratis
Tim Kuik
Verkoopprijs: Gratis
Paul Rutten
Olaf Koops
Verkoopprijs: Gratis
Jack van der Leden
Verkoopprijs: Gratis
Liane van der Linden
Verkoopprijs: Gratis
Annick Schramme
Verkoopprijs: Gratis
Barbara Titus
Jeroen Boomgaard
Katja Lubina
Thije Adams
Frans Hoefnagel
Verkoopprijs: Gratis
Jack van der Leden
Kim van der Meulen
André Nuchelmans
Verkoopprijs: Gratis