Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Thema’s » Cultuur in de regio

Thema Boekmanstichting

Cultuur in de regio

Tijdschrift Boekman

Gerelateerde content

Literatuur uit de catalogus

Waar doen we het voor? : rapportage over de ontwikkeling van de stedelijke regio’s ; Stedelijke cultuurregio's : wat gebeurde er in de praktijk?

Nijboer, R., Horst, A. van der, Puffelen, M. van, DSP-groep

De hoofdvraag van de evaluatie luidde: Hoe hebben de stedelijke regio’s zich tot nu toe ontwikkeld (doel, inzet, opbrengst) en welke mogelijkheden zijn er voor de verdere ontwikkeling (behoeften, vervolg)? Enkele conclusies: In het merendeel van de stedelijke regio’s is de samenwerking tussen de betrokken overheden verbeterd; Cultuur staat door de samenwerking in meer regio’s nadrukkelijk op de politieke agenda en is minder afhankelijk van de inzet van een enkele wethouder of gedeputeerde. Ook is cultuur meer ingebed in bredere maatschappelijke of economische agenda. In alle regio’s is een deel van de sector betrokken geweest bij de proeftuinen. Organisaties binnen de culturele sector geven aan dat ze zich moeilijk tot de stedelijke regio kunnen verhouden.

bezoek catalogus
2022

Monitoren van cultuur : weten wat er speelt in de regio

Broers, B., Vinken, H.

Een monitor kan een effectief hulpmiddel zijn om cultuurbeleid te voeden. Op lokaal niveau zijn er verschillende initiatieven ontwikkeld om er een te ontwikkelen. Welke visie op de betekenis van cultuur zit daarachter? En hoe pakt het uit?

bezoek catalogus
2022

Beweging in het bestel : verkenning op weg naar een nieuw advies over het cultuurbestel

Raad voor cultuur

In deze verkenning gaat de Raad voor Cultuur in op de vraag hoe het toekomstig bestel en landelijk subsidiesystematiek eruit kunnen zien. Daarnaast heeft de sector ruimte nodig om te herstellen van de schade van de corona-pandemie. Welke bouwstenen ziet de raad voor toekomstig cultuurbeleid? Voor de raad zijn belangrijke elementen: Een bestel dat iedereen in toegang biedt tot beoefening en beleving van cultuur, tot ontplooiing en ontwikkeling; Een bestel dat in het hele land sterke culturele gemeenschappen draagt; met in elke regio een vitaal cultureel ecosysteem; Een bestel dat optimaal en flexibel inspeelt op nieuwe praktijken en dat samenwerking stimuleert; Een bestel dat het bestaande koestert en prikkelt tot vernieuwing; met ondersteuning en een gelijk speelveld voor een verscheidenheid aan disciplines en genres, verhalen en artistieke opvattingen binnen een eerlijke beroepspraktijk; Een subsidiestelsel gericht op werkbare verantwoording, zinvolle beoordeling en ruimte voor kansrijke ontwikkelingen.

bezoek catalogus
2022

Partners & subsidiënten