Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Thema Boekmanstichting

Erfgoed

Tijdschrift Boekman

Gerelateerde content

Literatuur uit de catalogus

Infographic Erfgoedmonitor 2019

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed
Hoeveel werelderfgoed telt Nederland? Hoeveel rijksmonumenten zijn er? Antwoorden op deze en vele andere vragen over het erfgoed in Nederland zijn te vinden in de Erfgoedmonitor. In een infographic geeft de Rijksdienst een korte blik op de feiten en cijfers die op 1 januari 2019 bekend waren.
bezoek catalogus
2020

Cultureel erfgoed : een krachtige katalysator voor de toekomst van Europa

Europa Nostra
Een manifest van zeven punten van Europa Nostra, Europeana en European Heritage Alliance. 'In een tijd waarin Europa en de hele planeet worstelen om een ongekende crisis als gevolg van het COVID-19-virus te boven te komen en waarin we een krachtig beleid moeten uitstippelen om onze samenlevingen en economieën te herstellen en weer op te bouwen.'
bezoek catalogus
2020

Beleidsbrief erfgoed 2020-2021 : erfgoed leeft!

Provincie Limburg
In de beleidsbrief 'Erfgoed leeft' legt provincie Limburg de kaders vast voor erfgoedbeleid in de periode 2020-2021. Provincie zet in op: de volgende stap in de ingezette transitie in de erfgoedsector; het neerleggen van de verantwoordelijkheid voor verdere doorontwikkeling van het erfgoedveld bij het veld zelf middels de Coöperatie Erfgoed Limburg en via de beschikkingen aan de individuele erfgoedorganisaties; de digitale ontsluiting van ons erfgoed met als eerste primaire stap: ‘basis op orde’; een duurzame toekomst en inrichting van het Limburgse taalbeleid; publieksbereik: stimuleren van nieuwe doelgroepen en een zo breed mogelijk publiek aanspreken en bereiken; voorzien in steunfuncties voor het cultureel erfgoed veld.
bezoek catalogus
2020

Museums and intangible cultural heritage : towards a third space in the heritage sector

Nikolic Deric, T., Neyrinck, J., Seghers, E., Tsakiridis, E.
Tussen 2017 en 2020 verkende het Intangible Cultural Heritage and Museums Project (IMP) de verscheidenheid aan benaderingen, interacties en praktijken rond immaterieel cultureel erfgoed in musea. Het project wilde raakvlakken in kaart brengen. Hoe krijgt de samenwerking tussen de beoefenaars van immaterieel erfgoed en musea vorm, wanneer ze samen dit erfgoed willen borgen? Dit boek is ontwikkeld om de veelheid en de rijkdom aan ideeën en praktijken samen te brengen die in de loop van het IMP-project in kaart gebracht werden. Het reflecteert de vele activiteiten die musea en de beoefenaars van immaterieel erfgoed (zowel gemeenschappen, groepen als individuen) ondernemen rond immaterieel erfgoed. Met een online toolkit.
bezoek catalogus
2020

Partners & subsidiënten