Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Thema Boekmanstichting

Financiering van cultuur

Gerelateerde content

Literatuur uit de catalogus

Geven in Nederland 2020 : huishoudens, nalatenschappen, fondsen, bedrijven, goededoelenloterijen en vrijwilligers

Bekkers, R., Gouwenberg, B.M., Schuyt, Th.
Verschillende soorten bijdragen (giften, nalatenschappen, sponsoring en vrijwilligerswerk) van huishoudens, individuen, fondsen, bedrijven, goede-doelenloterijen worden tweejaarlijks in kaart gebracht. Behalve voor de geldbronnen, ook aandacht voor de doelen, waaronder kunst en cultuur. In de 12e editie speciale aandacht voor generatieverschillen in geefgedrag en vrijwilligerswerk. Hoe hebben generatieverschillen in geefgedrag zich de afgelopen twintig jaar ontwikkeld? Hoe zal het geefgedrag zich in Nederland de komende jaren gaan ontwikkelen als oudere generaties langzaam verdwijnen en vervangen worden door jongere generaties?
bezoek catalogus
2020

Kracht en kwetsbaarheid, op weg naar een verbindende kunstsector in een veranderende stad : advies meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur 2021-2024 Den Haag

Leertouwer, J., Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024
In opdracht van het college van gemeente Den Haag heeft de Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 de aanvragen van de culturele instellingen voor de Subsidieregeling Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 beoordeeld. Advies + aanbiedingsbrief.
bezoek catalogus
2020

Art patronage in the 21st century

Petterson, A.
TEFAF’s annual art market report takes a look at philanthropy and patronage of the arts focusing on recent innovations and trends in art patronage, with a particular focus on next generational issues. Whilst European and US art sectors have a well-developed and long-established sector for private art patronage, many of the new art markets in Asia, Africa, MiddleEast and Latin America have just started to see new eco-systems emerging around art patronage, each region adapting different models from public-private partnerships, private foundations to corporate patronage and artist-led initiatives. The majority of the research is based on unique primary research, which includes a mix of in-depth interviews with pioneering art patrons around the world, as well as a global art patronage survey conducted by ArtTactic in December 2019. The survey has set out to explore how individuals of all ages are currently supporting museums, not-for-profit art organisations, arts charities, art education and artists themselves. It also looks at motivations for why people are supporting the arts, and explores differences among generations and age groups in the sample. Report also pays attention to art partonage and ethics and about measuring the impact of art and culture.
bezoek catalogus
2020

Partners & subsidiënten