Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Thema Boekmanstichting

Kunst en maatschappelijk experiment

Dossier

Gerelateerde content

Literatuur uit de catalogus

Geen stad zonder kunst #2 : onderzoeksrapport

Kraaijeveld, J., Kunstenbond, Platform BK
Vergelijkend overzicht van het atelierbeleid uit zes steden in Nederland – Den Haag, Tilburg, Arnhem, Maastricht, Utrecht en Amsterdam. Het rapport is het resultaat van een landelijke campagne voor betaalbare woon- en werkruimtes voor kunstenaars die Platform BK en de Kunstenbond sinds 2018 voeren onder de noemer ‘Geen Stad Zonder Kunst’. Platform BK en de Kunstenbond concluderen dat er meer maatschappelijk vastgoed door zelfbeheer van collectieven en atelierstichtingen gecreëerd moet worden. Dit als reactie op de afname van maatschappelijk vastgoed van gemeentes en woningcorporaties gestimuleerd door landelijke wetgeving. Met dit rapport bieden Platform BK en de Kunstenbond de minister een handreiking om de motie Dik-Faber* over schaarser wordende atelieruimte voor kunstenaars uit te voeren. De Tweede Kamer overwoog daarbij dat steden en dorpen gebaat zijn bij creatieve broedplekken. Een van de opdrachten uit de motie was het culturele veld hierbij de betrekken. In het rapport staan aanbevelingen voor de landelijke en lokale politiek om de tendens te keren dat ateliers en atelierwoningen schaarser en duurder worden.
bezoek catalogus
2020

Social life in public space as a commons : the case of public art

Morea, V.
Dit proefschrift onderzoekt het sociale leven in de openbare ruimte van steden en streeft ernaar het te visualiseren als een gemeenschappelijke hulpbron, met een focus op openbare kunst. Het sociale leven is het leven dat zich afspeelt in stedelijke openbare ruimtes, het leven tussen gebouwen. Dit proefschrift biedt ook een nieuwe interpretatie van het sociale leven in de openbare ruimte en draagt het tegelijkertijd bij aan de nieuwste ontwikkelingen van de theorie van de commons. Vier ervaringen van kunst in de openbare ruimte worden onderzocht om te begrijpen hoe openbare kunst functioneert en wat het kan vertellen over het sociale leven in de openbare ruimte. De verkenning omvat: I am Queen Mary (2018) door Jeannette Ehlers en LaVaughn Belle in Kopenhagen, Carmela (2016) door Jaume Plensa in Barcelona, Triumphs and Laments (2016) door William Kentridge in Rome en Santa Claus (2005/2008) door Paul McCarthy in Rotterdam.
bezoek catalogus
2020

Commoning the art institution : how does commoning as knowledge and as practice contribute to the formation of institutional identity?

Gowen, A.J.L.
As the threat of ecological, financial and social crises grows, the demand for alternative frameworks that provide knowledge and strategy outside of neoliberal influence is proving of increasing importance. Over the past decade, a feasible, alternative framework has been recognized in the commons. As a result, scholars argue commons thinking and practice has become integrated as a guiding principle within art institutions, first as a method of organization, subsequently as a mode of critical encounter towards contemporary societal frictions and finally, as an overarching form of identity. This thesis seeks to explore how commoning in the arts uses commons thinking and practice to contribute to the formation of institutional identity as part to larger institutional movements.
bezoek catalogus
2019

Partners & subsidiënten