Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Thema’s » Stelsel en financiering

Thema Boekmanstichting

Stelsel en financiering

Tijdschrift Boekman

Gerelateerde content

Literatuur uit de catalogus

KUNSTEN2030 : zes gidsende principes

Kunsten2030, Kunsten '92

Hoe ziet onze wereld er in 2030 uit? Dit essay biedt een visie op een nieuwe culturele en creatieve sector en is een startpunt voor debat. In het essay worden zes gidsende principes voorgesteld, die kunnen worden gezien als de fundering onder het nieuwe ecosysteem.

bezoek catalogus
2022

Beweging in het bestel : verkenning op weg naar een nieuw advies over het cultuurbestel

Raad voor cultuur

In deze verkenning gaat de Raad voor Cultuur in op de vraag hoe het toekomstig bestel en landelijk subsidiesystematiek eruit kunnen zien. Daarnaast heeft de sector ruimte nodig om te herstellen van de schade van de corona-pandemie. Welke bouwstenen ziet de raad voor toekomstig cultuurbeleid? Voor de raad zijn belangrijke elementen: Een bestel dat iedereen in toegang biedt tot beoefening en beleving van cultuur, tot ontplooiing en ontwikkeling; Een bestel dat in het hele land sterke culturele gemeenschappen draagt; met in elke regio een vitaal cultureel ecosysteem; Een bestel dat optimaal en flexibel inspeelt op nieuwe praktijken en dat samenwerking stimuleert; Een bestel dat het bestaande koestert en prikkelt tot vernieuwing; met ondersteuning en een gelijk speelveld voor een verscheidenheid aan disciplines en genres, verhalen en artistieke opvattingen binnen een eerlijke beroepspraktijk; Een subsidiestelsel gericht op werkbare verantwoording, zinvolle beoordeling en ruimte voor kansrijke ontwikkelingen.

bezoek catalogus
2022

Wel de vuist, niet het gevecht : over de rol en de invloed van de cultuursector bij de totstandkoming van het cultuurbeleid

Witbraad, C.

Welke rol/invloed hebben de vertegenwoordigers van de cultuursector - in het bijzonder Kunsten '92- gehad bij de totstandkoming van het landelijke cultuurbeleid, in het bijzonder voor de periode 2021-2024? Hoe wordt die rol door de verschillende betrokkenen gewenst en ervaren? Dit onderzoek beschrijft de theorie en de praktijk van lobbyen, geeft een overzicht van de stakeholders bij de cultuurnota en een uitleg van het systeem dat in Nederland gehanteerd wordt om te komen tot een afgewogen (financiële) ondersteuning van de cultuursector. Verder wordt de praktijk en de totstandkoming van de Cultuurnota 2021-2024, met de minister en het ministerie van OCW, de Raad voor Cultuur, de Tweede Kamer en de cultuursector/Kunsten '92 beschreven. Er is ook aandacht voor een andere wijze van totstandkoming van het cultuurbeleid, namelijk vanuit de ervaringen met de coronacrisis. Met name de nieuwe inzichten op het punt van het maatschappelijke en sociale belang van cultuur - mede ingegeven door de houding van het publiek tijdens de coronacrisis en door de grote betrokkenheid en inzet van de kunstenaars bij hun vak - zorgen voor een ander blik op het cultuurbeleid en de cultuurnotaprocedure.

bezoek catalogus
2021

Partners & subsidiënten