Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Verdieping » Boekman artikelen » Daar ligt mijn navelstreng

Daar ligt mijn navelstreng

Cultuur tussen insularisme en transnationalisme

‘Daar waar mijn navelstreng begraven ligt. Het is een prachtige manier om uitdrukking te geven aan de beleving van een identiteit in beweging en in diaspora.’

‘In de jaren tachtig kwam beleidsvorming tot ontwikkeling en zagen verschillende uitvoeringsorganen op cultureel gebied het licht, of kregen een meer serieuze vorm en inhoud.’

Details van Teatro KadaKen tijdens het Kaya Kaya Straatfeest in 2019.
Fotografie: Margo Groenewoud

‘Het structureel ondersteunen van kunst en cultuur gericht op vernieuwing vindt op alle eilanden overwegend plaats vanuit particuliere initiatieven die niet zonder ondersteuning van fondsen kunnen bestaan.’

Noten

  1. caricom.org
  2. Dit culturele fenomeen is onderwerp van het kunst­ en onderzoeksproject Mirada Karibe van kunstenaar Sharelly Emanuelson. Zie: www.sharellye manuelson.com/portfolios/mirada­karibe
  3. Archivo Nashonal Kòrsou, Kabinet van de Gouverneur 1951­1990, inv. 786 Prins Bernhard Cultuurfonds Neder­ landse Antillen, statuten oprichting 7 augustus 1953, artikel 2.

Literatuur

Allen, R.M. (et al.) (2018) Een pleidooi voor culturele samenwerking in het Koninkrijk. Leiden: KITLV.

Cultural Policy Steering Committee (2007) Integrated cultural policy framework of St. Maarten. Philipsburg: Ministry of Education, Culture, Youth and Sports.

Eckmeyer, R. (2006) Integraal cultuur beleidsplan van Aruba. Oranjestad: Ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport (MACS).

Gomez, W. (1988) Politica di bentana habri – prome piedra pa un maneho cultural. (S.l.): (s.n.).

Ollongren, K.H. en N.S. Heyer (2021) Akuerdo intergubernamenta pa idioma papiamentu na Boneiru; Bestuurs­ afspraak voor het Papiaments op Bonaire. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks­ relaties.

Rosalia, R.V. (2001) Rumbo pa independensia mental. Willemstad: Eilandgebied Curaçao.

Werkgroep Cultuurbeleid en L. de Geus (2010) Sin Kosecha no tin Simadan: beleidsnota Cultuur Bonaire. Kralendijk: Eilandgebied Bonaire.

Margo Groenewoud

Margo Groenewoud werkt als onderzoeker en docent bij de University of Curaçao. Zij is historicus met belangstelling voor cultureel erfgoed.
Fotografie: Martijn Bergsma

Partners & subsidiënten