Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » De ‘reparative turn’ in de kunsten

De ‘reparative turn’ in de kunsten

Wie haalt er na de revolutie het vuilnis op?

‘In de video zijn we getuige van ‘een collectieve betovering in de vorm van een genotspositief kamp’, waarin veelal genderqueer en mensen van kleur op zoek gaan naar bevrijding en heling door zintuiglijke ervaringen waar vooraf toestemming voor is gegeven’.

‘Reparative turn is in de meest nauwe zin een naam voor een verzameling kunstwerken die, zoals bonajo’s installatie, iets willen bijdragen aan de leefbaarheid van de wereld’.

‘Tijdens de coronapandemie, toen zalen en musea gesloten bleven, werd pas echt duidelijk hoe ‘zorg’ een hoofdthema is geworden in de kunst- en bredere cultuurwereld. Over de hele wereld kwamen panelgesprekken en lezingen en vaak stond het thema zorg expliciet op het programma’.

‘Het is terecht dat kunst een antwoord of uitweg wil bieden op en aan die hoogspanning en uitholling van mens en natuur’.

Voetnoten

[1] Ukeles-Manifesto-for-Maintenance-Art-1969.pdf (queensmuseum.org)

2 Het essay maakt deel uit van haar boek On freedom: four songs of care and constraint (Minneapolis: Graywolf Press, 2021) en verscheen ook afzonderlijk in Nederlandse vertaling (Nelson 2023).

Literatuur

  • Bourriaud, N. (1998) Relational aesthetics. Dijon: Les Presses du Réel.
  • Nelson, M. (2011) The art of cruelty. New York/London: W.W. Norton & Company.
  • Nelson, M. (2023) Het lied van de kunst. Amsterdam/Antwerpen: Atlas Contact.
  • Sedgwick, E.K. (2003) ‘Paranoid reading and reparative reading; or, you’re so paranoid, you probably think this essay is about you’. In: Touching feeling, 123-151.

Persis Bekkering

Persis Bekkering is schrijver. Ze publiceerde de romans Een heldenleven (2018) en Exces (2021), en schrijft voor onder andere NRC en Mister Motley.

Partners & subsidiënten