Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Verdieping » Boekman artikelen » Eén centraal fonds voor cultuur

Eén centraal fonds voor cultuur

Een betere verdeling van cultuurgelden begint bij beter luisteren

‘Een van de belangrijkste aanbevelingen van de raad om daar verandering in te brengen: de hele financiering vanuit de rijksoverheid onderbrengen bij één sectorbreed rijksfonds’.

‘Het voorstel om één centraal fonds subsidieverstrekker te maken voor de hele rijksfinanciering van cultuur, in plaats van de huidige zes rijkscultuurfondsen en het OCW, vindt Möller goed klinken’.

‘Waarom zou je evenveel inzetten op beeldende kunst of juist experimenteel theater in elke regio als je weet dat daar in een bepaalde regio weinig animo voor is?’.

‘Ga met regio’s in gesprek, leer en ervaar hoe de cultuur daar is en accepteer dat elke regio eigen behoeften heeft’.

Noot

1 Tweede Kamer, 2022-2023, 36200 IV, nr. 14

Kim van der Meulen

Kim van der Meulen is freelance journalist en schrijft over media, cultuur en ondernemerschap voor onder meer Het Parool, Het Financieele Dagblad en RTL Nieuws

Partners & subsidiënten