Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Verdieping » Boekman artikelen » Met meerdere maten meten

Met meerdere maten meten

Kritische herziening van culturele indicatoren

“Technologie verandert de manier waarop we cultuur consumeren, én waarop we cultuurparticipatie moeten (en kunnen!) meten”.

“Hoe precies en objectief we ook pretenderen te meten, de betekenis van culturele indicatoren staat niet vast, maar is aan maatschappelijke en technologische veranderingen onderhevig”.

“Dat een titel op Netflix populair is, laat vooral zien hoe sterk hij door het alomtegenwoordige aanbevelingsalgoritme van Netflix gepusht is”.

“Steeds meer moeten omroepen concurreren met globale techgiganten, waardoor traditionele vormen om maatschappelijk binding te meten aan wezenlijke betekenis verliezen”.

“Aantallen zonder context vertellen weinig, maar juist in dit digitale tijdperk is het steeds meer mogelijk om activiteiten, transacties en interactie met content en tussen gebruikers in getallen uit te drukken”.

Noten

1 www.rtlboulevard.nl/entertainment/showbizz/artikel/5212269/mocro-maffiaseizoen-3-breekt-records-op-videoland
2 Zie www.theverge.com/2021/9/27/22697364/ netflix-viewing-data-code-2021

Literatuur

  • Belle, B. van (2013) ‘Omzet poëzieverkoop sinds 2007 gehalveerd’. In: De Standaard, 30 januari.
  • Slob, A. (2019) Visie toekomst publiek omroepbestel: waarde voor het publiek. Tweede Kamer 32827, nr. 157.
  • Starre, K. van der (2017) Poëzie in Nederland. Stichting Lezen, 2017.
  • Starre, K. van der (2021) Poëzie buiten het boek: de circulatie en het gebruik van poëzie. Utrecht: Universiteit Utrecht (dissertatie).
  • Veerbeek, J., K. van Es en E. Müller (2021) ‘Professional follow-up communication as an indicator of public value: analyzing Dutch PSB’s role in societal debates through topic modelling of press coverage’. In: Journal of Mass Communication Inquiry,

Joris Veerbeek en Mirko Tobias Schäfer

Joris Veerbeek heeft een achtergrond in taal- en cultuurstudies en digitale tekstanalyse, vooral op het gebied van sociale media. Hij is dataonderzoeker bij de Utrecht Data School aan de Universiteit Utrecht.

Mirko Tobias Schäfer is universitair hoofddocent aan het departement Media- en Cultuurwetenschappen, medeoprichter van de Utrecht Data School aan de Universiteit Utrecht en lid van de raad van toezicht bij de Boekmanstichting.

Partners & subsidiënten