Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Verdieping » Boekman artikelen » Regionale spreiding van cultuur

Regionale spreiding van cultuur

Rijkscultuurfondsen tot in de haarvaten

‘Dat regionalisering toch stevig doorklinkt in de beleidsplannen van alle rijksfondsen stoelt op het besef dat de uitwerking van subsidies redelijk tot goed over het land verdeeld is, maar dat dat niet geldt voor de ontvangers van die subsidie’.

‘Als Filmfonds zijn we er voor talentvolle makers uit heel Nederland. We willen authentieke verhalen uit de regio binnenkrijgen, die zien we nog steeds te weinig’.

‘Een festival in het noorden van het land heeft het moeilijker om sprekers te strikken en publiek te trekken dan een evenement in de Randstad. Door budget regionaal te oormerken sluiten we ongelijke concurrentie uit’.

‘Om te kunnen bijdragen aan cultuur in de regio moeten we die regio goed in beeld hebben’.

Noten 

1 Dijksterhuis, E. (2024) ‘Herstel bioscoopsector in 2023 maar twijfels over volgend jaar’. Op: www.filmkrant.nl, 9 januari.
2 Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (2024) Jaarverslag 2023. Rotterdam: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, 29.
3 Nederlands Filmfonds (2023) Jaarverslag 2022. Amsterdam: Nederlands Filmfonds, 20.
4 Nederlands Letterenfonds (2023) Jaarverslag 2022. Amsterdam: Nederlands Letterenfonds, 12-13.
5 Stimuleringsfondsfonds Creatieve Industrie (2024) Jaarverslag 2023. Rotterdam: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, 28.
6 Mondriaan Fonds (2023) ‘31 landelijke kunstpodia ontvangen een toekenning van het Mondriaan Fonds’. Op: www.mondriaanfonds.nl, 10 juli.
7 Nederlands Filmfonds (2023) Jaarverslag 2022. Amsterdam: Nederlands Filmfonds, 24.
8 Fonds Podiumkunsten (2024) Jaarverslag 2023. Den Haag: Fonds Podiumkunsten, 7.
9 Raad voor Cultuur (2024) Toegang tot cultuur: op weg naar een nieuw bestel in 2029. Den Haag: Raad voor Cultuur, 66.
10 Nederlands Letterenfonds (2024) Beleidsplan 2025-2028. Amsterdam: Nederlands Letterenfonds, 8.
11 Raad voor Cultuur (2024) Toegang tot cultuur: op weg naar een nieuw bestel in 2029. Den Haag: Raad voor Cultuur, 102-107.
12 Nederlands Letterenfonds (2023) ‘Projectsubsidies literaire activiteiten 2023/1’. Op: www.letterenfonds.nl, 30 mei.
13 Nederlands Filmfonds (2024) ‘Vanaf 15 april: Studio Caribe’. Op: www.filmfonds.nl, 8 februari. 

Edo Dijksterhuis

Edo Dijksterhuis is freelance journalist en kunstcriticus. Hij schrijft onder meer voor Het Parool, Museumtijdschrift, De Lage Landen en De Filmkrant. 

Partners & subsidiënten