Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Verdieping » Boekman artikelen » Systeemverandering

Systeemverandering

Naar een flexibeler cultuurbestel

Het bereik van de gesubsidieerde cultuur is ondanks decennia aan beleidsmaatregelen nauwelijks veranderd.

Als het doel van het beleid leidend is, dan is een indeling in disciplines niet meer logisch, eerder contraproductief.

Voetnoten

1 Dat wil niet zeggen dat de code geen effect heeft; er worden als gevolg van de code afspraken gemaakt over uurtarieven, honoraria en minimumlonen, maar ondanks dat ontbreekt het ministers, gedeputeerden en wethouders aan instrumenten om dit ook echt af te dwingen.

Literatuur

Bailey, S.J. en P. Falconer (1998) ‘Charging for admission to museums and galleries: a framework for analysing the impact on access’. In : Journal of Cultural Economics, vol. 22,  167–177.

Bourdieu, P. en J.-C. Passeron (1970) La reproduction: eléments d’une théorie du système d’enseignement. Parijs: Editions Minuit.

Heinsius, J. en H. Krijnen (2023) ‘De toekomst vergt de creativiteit van kunstenaars: steun ze dan ook royaal’. Op: www.volkskrant.nl, 2 maart.

Leerdam, J., J. Bussemaker en H. Tammes (2005) De kracht van kunst: PvdA en cultuur. Amsterdam: Partij van de Arbeid.

Lijster, Th., H. Otte en P. Gielen (2018) ‘Towards a cultural policy of trust: the Dutch approach from a perspective of a transnational civil domain’. In: Cultural policy in the polder:  25 years Dutch Cultural Policy Act. Amsterdam: Amsterdam University Press, 133-150.

Raad voor Cultuur (2005) De fletsmatigheid van een imploderend systeem: over de toekomst van de cultuurnota. Den Haag: Raad voor Cultuur.

Steenbergen, R. (2023) De kunst van anders: 6 voorstellen voor culturele innovatie. S.l: s.n. (www.reneesteenbergen.com).

Uslu, G. (2023) Adviesaanvraag cultuurbestel van de toekomst. Tweede Kamer 32820, nr. 492.

Edwin van Meerkerk

Edwin van Meerkerk is universitair hoofddocent Algemene Cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit en gespecialiseerd in cultuurbeleid, cultuureducatie en duurzaamheid.

Partners & subsidiënten