Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Verdieping » Boekman artikelen » Wat komen gaat en blijven zal

Wat komen gaat en blijven zal

Reacties op crises door de eeuwen heen

‘Zou de bezoeking ons eenmaal hebben verlaten, dan zou ons leven een stuk duurzamer, bedachtzamer en zelfs tevredener worden.’

‘Het woord ‘vliegschaamte’ wordt steeds minder gehoord. Maar vrijwel niemand kan zich onttrekken aan het besef dat de toekomst er niet langer uitziet als een opgaande lijn van beter naar nog beter.’

‘Het virus is geen oorzaak maar symptoom, of een actualisatie van een dreigende verandering die veel ingrijpender is omdat er geen weg meer uit terug lijkt te bestaan.’

Literatuur:

  • Boccaccio, G. (2004) Decamerone. Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep.
  • Pelgrim, Chr. (et al.) (2022) ‘Nederland loopt vast: personeelstekorten zijn een groot probleem. Wat nu?’. Op: nrc.nl, 17 juni 2022.
  • Tuchman, B. (1983) s. Amsterdam/Brussel: Elsevier.

Ger Groot

is filosoof en essayist. Hij doceerde Wijsgerige Antropologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Filosofie en Literatuur aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Partners & subsidiënten