Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Boekman #95

€ 15,–

Sociaal-liberaal cultuurbeleid

Boekman 95 peilt de perspectieven voor en beperkingen van een sociaal-liberaal cultuurbeleid. In het vorige kabinet (Rutte I, 2010-2012) werd het poldermodel afgezworen. Met Rutte II, een Paars kabinet, maakte het polderen zijn comeback.

In deze Boekman onder meer een interview met minister Bussemaker van OCW, waarin zij haar eerste gedachten formuleert over het cultuurbeleid dat zij in de subsidieperiode 2013-2016 wil uitstippelen.

Presentatie: Op dinsdag 18 juni werd dit nummer gepresenteerd in Nieuwspoort in Den Haag. Met bijdragen van Mark van de Velde (Teldersstichting), Frans Becker (Wiardi Beckman Stichting) en Caspar de Kiefte (FNV-KIEM). Lees hier het verslag.

preview van Geert Drion tijdens de Boekmanborrel 16 mei 2013 
De waarden van sociaal-liberaal cultuurbeleid : Drie vragen voor bestuurders, beleidsmakers en instellingen

Partners & subsidienten