Boekman Foundation Institute for arts, culture and related policy

Library catalogue

For the subjects, please use the Dutch terms used in the thesaurus. Read more

Library catalogue

This catalogue is updated weekly

More search options

For the most actual titles and more search options use the external catalogue Go to the external catalogue

Relevant titles

Cultural and creative sectors in post-COVID-19 Europe : crisis effects and policy recommendations

Amann, S., Heinsius, J., IDEA consult, Goethe-institut
Cultural and creative sectors (CCS) have been hit hard by the consequences of the COVID-19 pandemic. This study analyses the so far effects of the crisis on the CCS, as well as the policy responses that are formulated to support the sectors. Based on the analysis, policy recommendations are formulated to further improve the resilience of the CCS in Europe in the medium and longer term.
visit catalog
2021

Rebuilding Europe : the cultural and creative economy before and after the COVID-19 crisis

Lhermitte, M., GESAC
Vóór de coronacrisis had de culturele en creatieve sector een omzet van € 643 miljard en waren de kernactiviteiten van deze sector goed voor 4,4% van het BBP in de EU. Dit betekent dat de culturele en creatieve sector een grotere bijdrage levert aan de economie dan de telecomsector of de hightechindustrie. GESAC benadrukt de noodzaak van grootschalige overheidssteun, van een wettelijk kader dat investeren in de creatieve en culturele sector mogelijk maakt en van het inzetten van deze sectoren om groei in Europa aan te jagen. Gesac ziet de uitdaging na de crisis o.a. in het benutten van miljoenen talenten in het aanjagen van verandering in Europa, op sociaal en maatschappelijk vlak en op het gebied van milieu.
Nederlandse samenvatting in de bijlage: "Europees herstel, de culturele en creatieve sector voor en na de crisis".
visit catalog
2021

The state of artistic freedom 2021

The State of Artistic Freedom 2021 is launched annually and marks the key moment of the Freemuse calendar. This year’s report documents an analysis of 978 acts of violations of artistic freedom in 2020 in 89 countries and online spaces. 17 artists were killed, 82 were imprisoned and 133 detained. Oppressing artists’ voices has not stopped with the restrictions on cultural events imposed worldwide following the outbreak of the COVID-19 pandemic. On the contrary, to some extent, it intensified.
visit catalog
2021

Acquisitions

Van maker naar mecenas (en weer terug) : over giftuitwisseling in de kunsten = From maker to patron (and back) : On gift exchange in the arts

Braber, H. van den
Oratie uitgesproken bij de aanvaarding van de leerstoel Mecenaatstudies aan de Universiteit Utrecht op dinsdag 19 januari 2021. In haar rede zoekt prof. dr Helleke van den Braber een antwoord op de schijnbaar simpele vraag wat het precies is dat in de relatie tussen kunstenaars en weldoeners over tafel gaat. Wat geven makers hun mecenas – en wat geeft die mecenas aan hen terug? Van den Braber belicht gelukte én mislukte geefrelaties in de literatuur, de beeldende kunst en de popmuziek, en betoogt dat die relaties belangrijke vragen oproepen die ons allemaal aangaan. Wat is voor ons de waarde van cultuur? Hoeveel hebben we er – bijvoorbeeld in coronatijd – voor over? Hoe legitimeren we onze gift? En: hoe rechtvaardigen kunstenaars hun vraag om hulp? Belangrijk is bovendien of gevers inspraak toekomt. Mogen zij meepraten over hoe een kunstwerk eruit ziet, klinkt, of wordt gepresenteerd?
Inaugural Lecture spoken at the assumption of the Chair of Patronage Studies at Utrecht University, Tuesday the 19th of January 2021.
visit catalog
2021

Emotions and learning in museums

Mazzanti, P., Sani, M., Network of European museum organisations
This report explains the role of emotions in designing museums: how emotions are a pre-condition for learning and how they facilitate emotional experiences and even aim to foster empathy in visitors. Museums should operate with a ‘trigger - emotions’ effect in mind to better connect with audiences. The authors have analysed the relationship between emotions and learning in museums from different perspectives. They have adopted an interdisciplinary method to rethink ‘Emotional Museums’ as co-creative and experiential spaces. Spaces where the emotional effect is used as a mean to motivate access to the researched contents by using emotions to stimulate the attention, curiosity and interest of the public.
visit catalog
2020

Hiscox online art trade report 2020 : part two: buyer behaviour

Read, R., Hiscox, ArtTactic
COVID-19 has had a major impact on the art industry, as reported in part one of the Hiscox online art trade report 2020. This second part, based on research conducted in September 2020, looks at how online art buyers’ behaviour and habits have changed during the pandemic and what this could mean for the art industry.
visit catalog
2020