Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Catalogus

Bibliotheekcatalogus

Voor de onderwerpen in de catalogus, kunt u ook de thesaurus gebruiken. Lees meer

Bibliotheekcatalogus

Deze catalogus wordt wekelijks geüpdatet en bestaat uit ruim 80.000 titels

Uitgebreider zoeken

Voor de meest actuele titels en uitgebreidere zoekmogelijkheden gebruik de externe catalogus Ga naar extern zoeken

Relevante titels

Inzicht in impact : een kwalitatief onderzoek naar de verantwoording van de maatschappelijke impact van culturele instellingen

Hage, J.

Culturele instellingen worden gewaardeerd voor wat zij betekenen voor de samenleving, ook
wel de ‘maatschappelijke impact’ genoemd. Beleidsmakers en subsidieverstrekkers willen
daarom graag weten hoe deze maatschappelijke impact er precies uit ziet. Dit onderzoek heeft als doel om in kaart te brengen hoe culturele instellingen de maatschappelijke impact die zij creëren beter kunnen verantwoorden door middel van prestatie-indicatoren. Hiervoor is een vergelijkende
case study uitgevoerd bij de culturele deelsectoren erfgoed en podiumkunsten. De data voor
de case study zijn verzameld door middel van interviews en een documentanalyse.
Dit onderzoek toont aan dat de maatschappelijke impact van culturele instellingen kan
worden verantwoord aan de hand van verschillende dimensies. Er zijn vier dimensies die
voortkomen uit de bestaande theorie: (1) verruimd empathisch vermogen, (2) ontwikkeling van sociaal kapitaal, (3) economische groei en (4) het ontwikkelen van een gemeenschappelijke betekenis. Tegenwoordig lijkt diversiteit en inclusie echter ook een belangrijke rol te spelen, een nieuwe dimensie die in eerdere theorieën niet werd beschreven. Diversiteit en inclusie wordt daarom toegevoegd als vijfde dimensie.

bezoek catalogus
2022

Waarde van cultuur 2022 : de staat van de culturele sector in Noord-Brabant

Broers, B., Vinken, H., Heeswijk, G. van, Koomen, B., Brom, R., ... [et al.], Harings, J.

Deze derde editie van de monitor deelt nieuwe statistieken en inzichten over de Brabantse cultuursector. Hoe staat de sector ervoor twee jaar na corona? In de monitor is ook aandacht voor de cultuurbeleving van Brabanders in het najaar 2021 en de situatie van makers en instellingen in het voorjaar 2022. De monitor laat zien dat de Brabantse culturele infrastructuur en het cultuuraanbod nog steeds bescheiden zijn in vergelijking met andere provincies. Verder blijkt het dat de cultuuruitgaven per hoofd van de bevolking licht dalen in Brabant. Onder de Brabantse cultuurbeoefenaars stijgt de ontwikkelingsbehoefte: er worden meer lessen en cursussen gevolgd. Amateurkunstverenigingen in Brabant zetten zich ook maatschappelijk in, in Brabant meer dan elders

bezoek catalogus
2022

Handleiding Publiek van de toekomst

DEN

Wat weet jij over de toekomst? Natuurlijk is niet alles te voorspellen, maar de toekomst is geworteld in de wereld van vandaag. Technologie zal blijven ontwikkelen, de wereld wordt steeds digitaler en huidige jongeren vormen het cultuurpubliek van morgen. Hoe ga jij ze bereiken? Verdiep je in 4 mogelijke scenario's en bedenk hoe jouw organisatie kan inspelen op de toekomst.

bezoek catalogus
2022

Aanwinsten

Maatregelenladder culturele en creatieve sector

Taskforce culturele en creatieve sector

De Taskforce culturele en creatieve sector heeft een nieuwe maatregelenladder gemaakt om te allen tijde veilig open te blijven voor publiek in verschillende risicofases van de coronapandemie. Deze ladder is een actualisatie van de ‘routekaart’ die de sector in januari 2022 heeft ontworpen en dient als inbreng voor de corona lange termijn aanpak van het kabinet.

bezoek catalogus
2022

Theater Inclusief : onderzoek

Haeren, M. van, Roosblad, S.

In het theaterseizoen 2021-2022 onderzoekt de Boekmanstichting in opdracht van Theater Inclusief de resultaten die de negentien aangesloten theaters en theatergezelschappen hebben geboekt op het gebied van diversiteit en inclusie door deel te nemen aan het driejarig stimuleringsprogramma.

bezoek catalogus
2022

Kunstpodia : een internationaal perspectief

Karskens, J., Bouillis, Y.

Wat kunnen we leren van de overheidsaanpak rond kunstpodia (beeldende kunstinstellingen zonder collectie) van de 4 landen die Nederland omringen? Hoe wordt er in het buitenland omgegaan met de structurele financiering van beeldende kunst, met onderwerpen als regionale spreiding of publieksbereik? In dit rapport beschrijven onderzoekers Jorgen Karskens en Yannick Bouillis de resultaten van de zoektocht die ze in 2021 uitvoerden in opdracht van het Mondriaan Fonds.

bezoek catalogus
2022

Partners & subsidiënten