Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Bibliotheekcatalogus

Voor de onderwerpen in de catalogus, kunt u ook de thesaurus gebruiken. Lees meer

Bibliotheekcatalogus

Deze catalogus wordt wekelijks geüpdatet en bestaat uit ruim 80.000 titels

Uitgebreider zoeken

Voor de meest actuele titels en uitgebreidere zoekmogelijkheden gebruik de externe catalogus Ga naar extern zoeken

Relevante titels

Open de poorten : Cultuur in tijden van corona. Zes voorstellen aan het nieuwe kabinet

Taskforce culturele en creatieve sector
In dit plan doet de Taskforce zes voorstellen aan het kabinet en de Tweede Kamer voor een corona aanpak voor publiek, makers en culturele organisaties. Dit plan bevat onder meer een routekaart waarin voor elk risiconiveau van de pandemie beschreven staat hoe een podium, museum of festival toch op veilige manier bezoekers kan ontvangen. Daarnaast staat in het plan wat de culturele sector nodig heeft om te herstellen van de corona crisis: maatregelen om het publiek weer terug te laten keren, om makers, artiesten en zelfstandig werkenden voor de sector te behouden en om ook in de toekomst een volwaardig programma-aanbod te kunnen bieden. 'Fair Pay bij nood- en herstelsteun' moet waarborgen dat noodsteun alle onderdelen van de culturele keten bereikt.
bezoek catalogus
2022

Onderzoek kunstmarkt 2021

Jong, Ph. de, Samkalden, M., Dijksterhuis, E., Gielen, M., Nederlandse Galerie Associatie, Nederlandse Vereniging van Kunstbeurzen
Deze rapportage heeft als doel meer inzicht te krijgen in de structuur en de recente ontwikkelingen van de primaire beeldende kunstmarkt in Nederland. Hoe ontwikkelen de omvang, de samenstelling, de bezoekersaantallen, vertegenwoordigd aantal kunstenaars, aantal exposities en beursdeelnames, online en fysieke zichtbaarheid en andere verkoop bevorderende activiteiten? Wat is de impact van corona op de beurzen en galeries? Hoe is de populatie kunstkopers samengesteld naar professionele status, geslacht, onderwijsniveau, regio en inkomen? Wat zijn de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid bij de kunstbeurzen naar type arbeidsrelatie? Hoe heeft deze zich ontwikkeld tussen 2018 en 2020?
Beschouwing in Volkskrant, 21-1-2022
bezoek catalogus
2022

Beleidskader en toolbox tegen grensoverschrijdend gedrag in de kunstensector

OKO, Sociaal Fonds Podiumkunsten
Deze toolbox biedt concrete kaders en tools op maat van de kunstensector om acties tegen grensoverschrijdend gedrag duurzaam in te bedden in het beleid van organisaties. De toolbox geeft leidinggevenden en verantwoordelijken in de kunstensector alle instrumenten in handen om grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer te voorkomen, en, als het toch voorvalt, gepast en efficiënt te reageren. De bedoeling van de tools is om kunstenorganisaties hands-on op weg te helpen, met concrete handvaten en methodieken, zoals het vlaggensysteem, de quickscan, de preventiedriehoek en verschillende handleidingen om risico’s in kaart te brengen, ze bespreekbaar te maken en te tackelen.
bezoek catalogus
2021

Aanwinsten

State of the game industry 2021

GDC
This report presents the results of the survey among more than 3,000 game developers to shed light on current and future game industry trends. The survey looked into following issues: how pandemic lockdowns are affecting productivity and game release dates, hardware platform preference among game developers, how game developers are making their games more accessible to people of all abilities.
bezoek catalogus
2021

Tien jaar Cartesius Museum Utrecht : 2012-2022

Hagoort, G., Huige, J., Uitenbogaard, E.
Deze publicatie verschijnt naar aanleiding van het tienjarig bestaan van het Cartesius Museum. Na de succesvolle transformatie van een doorsnee bedrijventerrein in een levendig oord van creatieve bedrijvigheid is de missie van het Cartesius Museum voltooid en houdt het museum op te bestaan. De ambitie van het Cartesius Museum was het realiseren van experimentele activiteiten, gericht op stedelijke vernieuwing en gedreven door vernieuwende samenwerking.
bezoek catalogus
2021

Eerste uitkomsten van onderzoek Creatieve Coalitie naar inkomensverlies onder leden [19 januari 2022]

Creatieve coalitie
De eerste resultaten uit het inkomensonderzoek dat de Creatieve Coalitie deed onder freelancers, naar aanleiding van de huidige lockdown (en waar veel Kunstenbondleden aan meewerkten) zijn bekend. Bij ongeveer 90% van de respondenten werden geannuleerde opdrachten na 28 november helemaal niet gecompenseerd. De overige 10% kreeg de helft van de afgesproken gage, of nog minder. Ook bieden de tussentijdse resultaten inzicht in de inkomensval van mensen die voor corona nog prima rond konden en wies inkomen nu ruim onder het bestaansminimum is gezakt.
bezoek catalogus
2022

Partners & subsidiënten