Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Bibliotheekcatalogus

Voor de onderwerpen in de catalogus, kunt u ook de thesaurus gebruiken. Lees meer

Bibliotheekcatalogus

Deze catalogus wordt wekelijks geüpdatet en bestaat uit ruim 80.000 titels

Uitgebreider zoeken

Voor de meest actuele titels en uitgebreidere zoekmogelijkheden gebruik de externe catalogus Ga naar extern zoeken

Relevante titels

Waarde van cultuur 2022 : de staat van de culturele sector in Noord-Brabant

Broers, B., Vinken, H., Heeswijk, G. van, Koomen, B., Brom, R., ... [et al.], Harings, J.

Deze derde editie van de monitor deelt nieuwe statistieken en inzichten over de Brabantse cultuursector. Hoe staat de sector ervoor twee jaar na corona? In de monitor is ook aandacht voor de cultuurbeleving van Brabanders in het najaar 2021 en de situatie van makers en instellingen in het voorjaar 2022. De monitor laat zien dat de Brabantse culturele infrastructuur en het cultuuraanbod nog steeds bescheiden zijn in vergelijking met andere provincies. Verder blijkt het dat de cultuuruitgaven per hoofd van de bevolking licht dalen in Brabant. Onder de Brabantse cultuurbeoefenaars stijgt de ontwikkelingsbehoefte: er worden meer lessen en cursussen gevolgd. Amateurkunstverenigingen in Brabant zetten zich ook maatschappelijk in, in Brabant meer dan elders

bezoek catalogus
2022

Cultuurmonitor Zeeland : nulmeting

Broers, B., Dalen, B. van, Vinken, H., Brom, R., Goedhart, M., Boekmanstichting, Het Pon | Telos, Pyrrhula

Provincie Zeeland publiceerde in 2018 het cultuurprofiel Samen in Zee. Hierin werd beschreven welke kansen en uitdagingen de provincie voor de culturele sector zag. Een van de kansen was samenwerking. Uit deze nulmeting van 2022 blijkt dat de samenwerking op verschillende vlakken inmiddels vastere vorm heeft gekregen. Om onder meer de resultaten van deze inspanningen te kunnen volgen, heeft de Provincie Zeeland de intentie om een meerjarige monitor op te zetten die de culturele sector in de provincie in beeld brengt.

bezoek catalogus
2022

Over de grens : op weg naar een gedeelde cultuur

Sorgdrager, W., Baele, K., ... [et al.], Adviescommissie Grensoverschrijdend gedrag, Raad voor cultuur

Dit advies van Raad voor Cultuur gaat over grensoverschrijdend gedrag in de culturele en creatieve sector en beoogt een beter zicht te krijgen op wat er speelt op het gebied van ‘voorkoming, signalering en stoppen’ van grensoverschrijdend gedrag en het tijdig bieden van passende hulp aan slachtoffers. Grensoverschrijdend gedrag behelst niet alleen seksuele intimidatie, maar ook allerlei vormen van pestgedrag, intimidatie, racisme en discriminatie op grond van huidskleur, geloof, gender of andere persoonskenmerken. Enkele aanbevelingen: Begin met het voeren van een goed gesprek over veiligheid, gewenst en ongewenst gedrag zodat een open cultuur ontstaat. Verbreed het referentiekader zodat er meer oog komt voor andere perspectieven en tradities. Veel werknemers in de cultuur- en mediasector hebben flexibele dienstverbanden- maak daarom van fair pay een speerpunt in het beleid en borg de rechten op een veilige werkomgeving, ook voor zzp’ers. Zorg naast vakinhoudelijk kennis ook voor didactische kennis voor docenten aan kunstvakopleidingen.

bezoek catalogus
2022

Aanwinsten

Kansen en barrières voor een inclusiever cultuureducatiesysteem

Benning, M., Braam, H., Hageman, H., Meewis, V., ... [et al.]

Hoe zorg je er voor dat elk kind zich cultureel kan ontwikkelen? LKCA doet tussen 2021-2024 onderzoek naar het concept ‘ecosystemen’. Als eerste stap zijn er een aantal collectieve systeemanalyses (CSA) uitgevoerd om inzicht te krijgen in de kansen en barrières voor een inclusiever systeem van cultuureducatie. In dit artikel beschrijven de auteurs eerst de context van gelijke kansen en ons onderzoek. Vervolgens schetst men vijf thema’s de belangrijkste bevindingen.

bezoek catalogus
2022

Here to stay? : the theatrical event experience in the online context of the NITE Hotel

Peters, L.

With the uprise of the Covid-19 crisis in March 2020, theatres were forced to shut their physical doors to audiences. A common reaction to this was the switch to online performances which, however, was executed by theatres in very different ways. The thesis focuses on the question: how has the audience experience changed due to the switch towards the online context? In the theatre sector, as well as in academic literature about theatre, online theatre could barely be found before the pandemic. Because of this, the theoretical framework is based on Hans van Maanen’s model of the theatrical event experience developed for offline performances.

bezoek catalogus
2022

Utrechts erfgoed verbindt mensen en tijden : Erfgoednota

Gemeente Utrecht

In deze nota werkt gemeente Utrecht beleid voor het erfgoed uit en de bijdrage van het erfgoed aan de opgaven in de stad voor de komende 10 jaar.

bezoek catalogus
2021

Partners & subsidiënten