Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Bibliotheekcatalogus

Voor de onderwerpen in de catalogus, kunt u ook de thesaurus gebruiken. Lees meer

Bibliotheekcatalogus

Deze catalogus wordt wekelijks geupdate.

Uitgebreider zoeken

Voor de meest actuele titels en uitgebreidere zoekmogelijkheden gebruik de externe catalogus Ga naar extern zoeken

Relevante titels

Investeer in cultuur voor iedereen

Raad voor cultuur
De Raad voor Cultuur stelt dat het rijksbudget voor cultuur, erfgoed, media en bibliotheken structureel moet worden verhoogd met 477 miljoen euro. Daarnaast is incidenteel een bedrag nodig van 83 miljoen euro. Dit concludeert de raad op basis van een analyse en een financiële doorrekening van zijn beleidsadviezen uit de afgelopen kabinetsperiode. Hij acht de genoemde investeringen noodzakelijk om tot een culturele sector te komen die voor iedereen in Nederland bereikbaar en relevant is en waarin elke werkende eerlijk wordt betaald. Een culturele sector die bovendien substantieel kan bijdragen aan het economisch en maatschappelijk herstel van Nederland uit de coronacrisis.
Interview met voorzitter Kristel Baele in de Volkskrant d.d. 15-4-2021
bezoek catalogus
2021

OFF/ON : concertpodium tijdens een pandemie

Baartman, N., Stoopman, J.
Wat gebeurt er al bij een concertpodium als TivoliVredenburg van de ene op de andere dag stilvalt? Van 1,2 miljoen bezoekers in een jaar naar maximaal dertig in de Grote Zaal. De corona pademie legt bloot wat anders onopgemekrt blijft of vanzelfsprekend lijkt. De veerkracht van mensen. De zeggingskracht van livemuziek. De durf om het roer om te gooien. In OFF/On blikken medewerkers en artiesten terug op een roerig jaar waarin alle zekerheden en routine wegvielen. Het verslag is ingebed in een beeldverhaal. In het weekboek, persoonlijke notities van directeur Jeroen Bartelse, bericht Bartelse als lid van de Taskforce culturele en creatieve sector over het 'Haagse' front.
bezoek catalogus
2021

Corona, cultuur en gemeenten : informatiegids over gemeentelijke coronasteun aan de lokale culturele infrastructuur

Wijn, C., Vinkenburg, B., Berenschot
Gids, opgesteld door adviesbureau Berenschot in opdracht van de VNG, geeft inzage over de hoogte van de coronacompensatie aan gemeenten en de financiële situatie van diverse typen lokale culturele instellingen. Aan de orde komen: de kenmerken van de diverse cultuursector ten aanzien van structuur, financiering en werkgelegenheid; de noodsteun die voor de cultuursector beschikbaar is en de vorm en omvang daarvan; voorbeelden van gemeentelijke steunmaatregelen, ook in relatie tot staatssteun; perspectief voor de cultuursector na de coronacrisis aan de hand van een scenarioverkenning van Berenschot; agenda’s voor gesprekken tussen gemeenten en het veld over actuele vraagstukken.
bezoek catalogus
2021

Aanwinsten

Wat hebben mensen met cultuur? Culturele betrokkenheid in de jaren tien

Broek, A. van den
De cultuurbezuinigingen als gevolg van de kredietcrisis van 2008 lijken in het cultuurbereik geen sporen nagelaten te hebben. Ook bleef het aantal bezoeken aan culturele instellingen tussen de jaren 2010 en 2020 gelijk. Dat blijkt uit het onderzoek van het SCP waarin vijf vormen van culturele betrokkenheid zijn onderzocht (interesse in cultuur, bezoek aan cultuur, cultureel mediagebruik, cultuurbeoefening en ondersteuning van cultuur). Op dit moment zijn veel culturele instellingen als gevolg van de coronamaatregelen gesloten. Deze bevindingen vormen een referentiepunt om later te kunnen beoordelen of en hoe de coronacrisis invloed gehad heeft op de culturele betrokkenheid van mensen.
bezoek catalogus
2021

The situation of artists and cultural workers and the post-COVID-19 cultural recovery in the European Union : background analysis

Dâmaso, M., Culture Action Europe
Background analysis, prepared for the European Parliament, provides an overview of key characteristics of artists' and cultural workers’ status across Europe, their working conditions, precariousness and career paths. It outlines the justification for specific policy solutions and provides a mapping of key challenges for a European framework for working conditions in the cultural and creative sectors and industries.
bezoek catalogus
2021

Waarden voor een nieuwe taal : een veilige, inclusieve en toegankelijke taal voor iedereen in de kunst- en cultuursector

Samuel, M.
Deze handreiking wil een gedekoloniseerde, inclusieve en toegankelijke taal voor iedereen bieden. De taalkundige discussies nemen nu vaak zoveel ruimte in dat de kern van de daadwerkelijke vraagstukken verloren gaat. Door bepaalde woorden niet langer of juist voor het eerst te gebruiken, kunnen meer stemmen aan het gesprek deelnemen en worden verschillende personen op gelijkwaardigere voet tegenover elkaar geplaatst. Zo ontstaat meer ruimte voor inhoud en meerstemmigheid.
bezoek catalogus
2021

Partners & subsidiënten