Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Bibliotheekcatalogus

Voor de onderwerpen in de catalogus, kunt u ook de thesaurus gebruiken. Lees meer

Bibliotheekcatalogus

Deze catalogus wordt wekelijks geupdate.

Uitgebreider zoeken

Voor de meest actuele titels en uitgebreidere zoekmogelijkheden gebruik de externe catalogus Ga naar extern zoeken

Relevante titels

Culturele basisinfrastructuur 2021-2024 : advies BIS

Raad voor cultuur
bezoek catalogus
2020

De contouren van een intelligent herstelbeleid

Hamer, M., Denktank coronacrisis
Hoe start Nederland op na de coronacrisis? In zijn eerste advies schetst de Denktank Coronacrisis de contouren van een intelligent herstelbeleid. De denktank pleit voor een (her)waardering voor de publieke sector en het belang van de culturele sector. De culturele sector werkte juist aan versterking van de arbeidsmarkt. Nu de cultuursector vrijwel geheel is stilgevallen vindt de denktank gezamenlijke zorg en aandacht van de overheid en de sector nodig om de crisis te doorstaan.
bezoek catalogus
2020

Effecten coronacrisis op het Nederlandse cultuurbezoek

Beerda, H.
Hendrik Beerda Brand Consultancy heeft onderzoek gedaan naar het effect van de coronacrisis op de bezoekbereidheid voor de Nederlandse musea en podiumkunsten. Wat zijn de effecten van de coronacrisis op cultuurbezoek na heropening van de cultuurhuizen? Durven bezoekers straks weer te komen en welke belemmeringen verwachten zij?
bezoek catalogus
2020

Aanwinsten

De Nederlandse culturele en creatieve sector in één blik

Federatie Dutch Creative Industries
In een oogopslag de facts and figures van de creatieve industrie in Nederland.
bezoek catalogus
2020

Museums in times of social distancing : spatial toolkit

Tom Postma Design
Toolkit to help museums reopen in times of the coronavirus crisis.
bezoek catalogus
2020

Verkenning naar de versterking van praktijkgericht onderzoek aan kunsthogescholen

Ankeren, M. van, Gagliardi, Y., Poortvliet, P., Regieorgaan SIA, Bosman & Vos
In opdracht van Regieorgaan SIA werd onderzocht hoe het praktijkgerichte onderzoek in de kunsten kan worden versterkt. Het rapport geeft een aantal adviezen aan de kunsthogescholen (monosectorale en brede hogescholen met een kunstopleiding), het ministerie van OCW en Regieorgaan SIA. Deze adviezen zijn: 1. breng focus en samenhang aan; 2. vergroot de onderzoekscapaciteit; 3. verhoog de kwaliteit van het onderzoek en methodologieontwikkeling; 4. werk aan duurzame netwerken; 5. vergroot de zichtbaarheid en herkenbaarheid; 6. breidt financieringsmogelijkheden uit. Het advies aan hogescholen is onder andere om voor een duidelijke onderzoeksprofilering te kiezen en te investeren in een landelijke samenwerking ten behoeve van de ontwikkeling van de derde cyclus. Voor Regieorgaan SIA betekenen de adviezen onder andere dat de opbouw van (landelijke en regionale) kennisecosystemen meer aandacht zou moeten krijgen.
bezoek catalogus
2020

Partners & subsidiënten