Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Catalogus

Bibliotheekcatalogus

Voor de onderwerpen in de catalogus, kunt u ook de thesaurus gebruiken. Lees meer

Bibliotheekcatalogus

Deze catalogus wordt wekelijks geüpdatet en bestaat uit ruim 80.000 titels

Uitgebreider zoeken

Voor de meest actuele titels en uitgebreidere zoekmogelijkheden gebruik de externe catalogus Ga naar extern zoeken

Relevante titels

Museumcijfers 2021

Goudriaan, R., Dieten, S. van, Visser, J., Kuiper, L., Verhoog, E., Museumvereniging, Stichting Museana

Overzicht van de museumstatistieken over het jaar 2021. In 2021 hadden musea nog minder bezoeken dan een jaar eerder: het aantal bezoeken daalde van 13,2 naar 11,8 miljoen, tegen 32,6 miljoen in 2019. Het aantal tijdelijke tentoonstellingen nam met een daling van 37% af. Gecombineerd met de noodsteun voor lokale cultuur die niet voldoende ten goede kwam aan musea, maakt dit het voor voornamelijk gemeentelijke musea moelijker om te kunnen investeren.

bezoek catalogus
2022

Digitalisering als kans : de digitale transformatie van de culturele en creatieve sector

Raad voor cultuur

Verdere digitalisering van de culturele en creatieve sector biedt kansen voor creatieve vernieuwing en om meer mensen te bereiken en cultureel te inspireren. Ook draagt het bij aan de maatschappelijke relevantie en economische versteviging van de sector. Maar er ligt ook een grote kans voor Nederland om als creatieve hub toonaangevend te zijn in Europa. Dit is het juiste moment om te investeren in een meerjarige strategische digitaliseringsagenda voor cultuur, aldus de Raad voor Cultuur in dit advies.

bezoek catalogus
2022

Tabellenset arbeidsmarkt culturele en creatieve sector, 2010-2022Q1

Centraal bureau voor de statistiek

Cijfers over het aantal banen, arbeidsjaren en zelfstandig ondernemers in de culturele en creatieve sector voor de jaren 2010 tot en met het eerste kwartaal van 2022 (voorheen: tabellenset Cultuur in Beeld). Deze tabellenset is samengesteld op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De tabellen bevatten een tijdreeks, voor werknemers gaat het om de periode van 2010 tot en met het eerste kwartaal van 2022, voor zelfstandig ondernemers om de periode van 2010 tot en met 2020 en voor bedrijven om de periode van 2010 tot en met het tweede kwartaal van 2022.

bezoek catalogus
2022

Aanwinsten

A crisis of sustainable careers? : examining working conditions for independent arts and cultural workers

Cuny, L., ... [et al.], International federation of arts councils and culture agencies

This report explores key issues related to the precarious working conditions of artists and independent workers in the cultural and creative sectors (CCSs), including the role public agencies currently play and how could they further strengthen these conditions. The authors explore various social and economic aspects of working conditions in the CCSs, including but not limited to, barriers to entry, salary standards, social protections, access to finance, taxation, training, wellbeing and legislation; highlight case studies; and identify challenges and opportunities for change.

bezoek catalogus
2022

Podia 2021 : cijfers en kengetallen

VSCD

De coronacrisis heeft ook in 2021 grote impact op de schouwburgen en concertgebouwen gehad. Dat blijkt uit de publicatie Podia 2021, over de jaarcijfers van de 151 leden van de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouw Directies (VSCD). Dankzij corona gerelateerde steun bleven zij overeind. De vraag is voor hoe lang en op welke manier?

bezoek catalogus
2022

De legitimering vergeleken : een onderzoek naar de rol van economische, sociale en culturele waarden in het legitimeringsvertoog van gesubsidieerde en private Nederlandse kunstmusea

Vaarten, R.

Deze studie richt zich op het waardevertoog van gesubsidieerde en private kunstmusea in Nederland. Het doel van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in hoe gesubsidieerde en privatie kunstmusea gebruik maken van sociale, economische en culturele waarden om zichzelf te legitimeren en in hoeverre hun argumentaties meer extrinsiek of intrinsiek van aard zijn. Uiteindelijk wordt geconcludeerd in hoeverre de legitimeringsvertogen zijn vereconomiseerd en op wat voor manier zij de cultureel-intrinsieke, of ‘unieke’ waarde van de kunsten, hierin betrekken. De hoofdvraag van het onderzoek is daarom: ‘hoe verhoudt de financieringsmix van Nederlandse kunstmusea zich tot de wijze waarop, en de mate waarin, zij zichzelf en de kunsten legitimeren aan de hand van sociale, economische en culturele waarden?'

bezoek catalogus
2022

Partners & subsidiënten