Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Bibliotheekcatalogus

Voor de onderwerpen in de catalogus, kunt u ook de thesaurus gebruiken. Lees meer

Bibliotheekcatalogus

Deze catalogus wordt wekelijks geupdate.

Uitgebreider zoeken

Voor de meest actuele titels en uitgebreidere zoekmogelijkheden gebruik de externe catalogus Ga naar extern zoeken

Relevante titels

Onderweg naar overmorgen : naar een wendbare en weerbare culturele en creatieve sector

Raad voor cultuur
De Raad voor Cultuur doet een dringende oproep aan minister Van Engelshoven (OCW) om de culturele en creatieve sector tijd, vertrouwen en middelen te geven om te experimenteren met nieuwe werkwijzen en nieuwe verdienmodellen. Daarnaast is een ruimer cultuurbudget en een breder palet aan financieringsinstrumenten noodzakelijk om de sector op langere termijn gezond te maken.
De raad stelt ook dat er een routekaart nodig is die helderheid en perspectief biedt. De raad pleit voor een Taskforce Stedelijke Cultuurregio, die de samenwerking binnen en tussen stedelijke cultuurregio’s kan verbeteren en borgen dat goede initiatieven, die bijdragen aan weerbaarheid, onderling worden gedeeld en nagevolgd. De raad adviseert de minister verder om de gehele komende subsidieperiode andere eisen te stellen aan instellingen die rijkssubsidie ontvangen. De raad wil de komende kunstenplanperiode benutten om alternatieven voor het huidige bestel te verkennen en te komen tot een nieuw en verbeterd bestelontwerp. De inzichten en resultaten uit de fieldlabs, de Taskforce Stedelijke Cultuurregio en de monitoring komen hierbij van pas, maar er is ook voldoende tijd voor nodig. Daarom adviseert de raad om de komende BIS-periode met één of twee jaar te verlengen en roept provincies en gemeenten op hetzelfde te doen.
Interview met de voorzitter van de Raad voor Cultuur Marijke van Hees naar aanleiding van het advies verschenen in de Volkskrant, 17-11-2020.
bezoek catalogus
2020

Gebruik van NOW 2.0 door bedrijven in de culturele sector

Centraal bureau voor de statistiek
Overzicht van het aantal bedrijven in de culturele en creatieve sector dat gebruik maakt van de tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-2.0).
bezoek catalogus
2020

Gebruik door bedrijven van financiële steunmaatregelen coronacrisis t/m 30 september 2020

Centraal bureau voor de statistiek
Overzicht van bedrijven die vanaf maart tot en met september 2020 gebruik hebben gemaakt van verschillende financiële steunmaatregelen in verband met corona. Het gebruik van de verschillende regelingen wordt in beeld gebracht naar economische branches (zoals cultuur) en andere bedrijfskenmerken. Bioscopen, theaters en musea staan in de top 10 van branches waar de regelingen het meest gebruikt worden.
bezoek catalogus
2020

Aanwinsten

Slechte kunst : Huizinga-lezing 2020

Februari, M.
Schrijver/columnist Maxim Februari gaat in de Huizinga-lezing 2020 in op het nieuwe mantra: we hebben kunstenaars en schrijvers nodig. Om de wereld na corona vorm te geven, de klimaatcrisis en het verdelingsvraagstuk op te lossen, toekomstscenario’s op te stellen over identiteit en terrorisme. Kennelijk gaat iedereen er voetstoots van uit dat kunst en literatuur een heilzame bijdrage kunnen leveren, dat ze de mensheid in de goede richting sturen. Maar wat is de goede richting? En hoe weten we dat? En heeft de kunst eigenlijk niets beters te doen? Publicatie bevat de uitgebreide en geannoteerde tekst van de 49ste Huizinga-lezing, die vrijdag 11 december 2020 is uitgesproken door Maxim Februari in het Groot Auditorium van het Academiegebouw in Leiden. Toegevoegd aan de tekst van de lezing zijn een interview met Maxim Februari, een levensschets van historicus en cultuurfilosoof Johan Huizinga (1872-1945) en een kleine geschiedenis van de Huizinga-lezing.
bezoek catalogus
2020

Ontwerp verbindt : actieprogramma ruimtelijk ontwerp 2021-2024

Ollongren, K., Engelshoven, I.K. van
Het Actieprogramma is een vierjarig stimuleringsprogramma om de inzet van ruimtelijk ontwerp voor de maatschappelijke vraagstukken te versterken. Het actieprogramma vormt een onderdeel van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en het cultuurbeleid. Actieprogramma + aanbiedingsbrief.
bezoek catalogus
2020

Tariefafspraken voor freelance musici : resultaten van een onderzoekstraject

Vinken, H.
Onderzoek naar de totstandkoming van tariefafspraken in de uitvoeringspraktijk van freelancers in de klassieke muziek en in de popmuziek. Einddoel was te komen tot een voorstel voor tariefafspraken.
bezoek catalogus
2020

Partners & subsidiënten