Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Bibliotheekcatalogus

Voor de onderwerpen in de catalogus, kunt u ook de thesaurus gebruiken Lees meer

Bibliotheekcatalogus

Deze catalogus wordt wekelijks geupdate.

Meer zoekmogelijkheden

Voor de meest actuele titels en uitgebreidere zoekmogelijkheden gebruik de externe catalogus Ga naar extern zoeken

Relevante titels

Regiegroep Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve sector

Verhulp, E., Zoet, J., Regiegroep uitvoering arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector
Brief van de Regiegroep Uitvoering Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve sector aan minister Van Engelshoven (Cultuur) met voorstellen om de arbeidsmarkt in de sector in de komende jaren te versterken en de financiële implicaties daarvan. De Regiegroep ziet toe op de praktische uitvoering van de Arbeidsmarktagenda, zoveel mogelijk door actoren uit de sector zelf. In de Regiegroep werken vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, fondsen en Raad voor Cultuur samen. Kunsten’92 ondersteunt en faciliteert, op verzoek van de minister van OCW, het werk aan de Arbeidsmarktagenda.
bezoek catalogus

Brief aan Raad voor Cultuur over adviesaanvraag stelsel 2021-2024

Engelshoven, I.K. van
Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) vraagt met deze brief de Raad voor Cultuur om advies over het stelsel voor de periode 2021-2024. Speerpunten zijn cultureel erfgoed, vernieuwing, talentontwikkeling, stimuleren van diversiteit en tegengaan van ontlezing. Bijgevoegd zijn een link naar een overzicht van de vijftien profielen van de stedelijke regio’s, de gezamenlijke analyse van de overheden over deze profielen en drie brieven van bestuurders die samenwerking onderzoeken.
bezoek catalogus

Verenigingsmonitor 2018 : verenigingen voor kunstbeoefening in cijfers

Neele, A., Zernitz, Z.
Muziekverenigingen, koren, schilder-, foto- en filmclubs, toneel- en dansverenigingen zijn een belangrijke voorziening voor een groot deel van de kunstbeoefenaars in Nederland. Onderzoek naar organisatiekracht, artistiek aanbod en maatschappelijke oriëntatie van verenigingen.
bezoek catalogus

Aanwinsten

De Nederlandse musical : emancipatie van een fenomeen : geschiedenis, theorie, dramaturgie, educatie, kritiek

Dieho, B., ... [et al.]
Aandacht voor het ontstaan en de ontwikkeling van de musical in Nederland vanaf 1950 vanuit verschillende invalshoeken, de huidige stand van zaken en en blik in de toekomst van het fenomeen. Aandacht voor productie, dramaturgie, kritiek en rol van het onderwijs.
bezoek catalogus

De essentie van cultuurbeleid en -management : snel inzicht in de invloedrijkste publicaties en de belangrijkste ideeën

Wijn, C.
Waarom hebben mensen belangstelling voor kunst en cultuur? Als cultuur waarde toevoegt, waarom zijn kunstenaars dan arm? Hoe grijpen kunst en creativiteit in op stedelijke ontwikkeling - en andersom? Waarin onderscheiden culturele organisaties zich van andere organisaties? Welke factoren bepalen het culturele klimaat en hoe kun je hier als beleidsmaker of als cultureel ondernemer het beste op inspelen? Auteur poogt antwoorden te geven op dit soort sleutelvragen. Cor Wijn combineert de inzichten van vermaarde publicisten met de ideeën die die hij zelf heeft opgedaan als adviseur en interimmanager in de kunst- en cultuursector.
bezoek catalogus

A restless art : how participation won, and why it matters

Matarasso, F.
Publication exploring the history and nature of participatory arts.
bezoek catalogus

Partners & subsidienten