Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Bibliotheekcatalogus

Voor de onderwerpen in de catalogus, kunt u ook de thesaurus gebruiken. Lees meer

Bibliotheekcatalogus

Deze catalogus wordt wekelijks geupdate.

Uitgebreider zoeken

Voor de meest actuele titels en uitgebreidere zoekmogelijkheden gebruik de externe catalogus Ga naar extern zoeken

Relevante titels

Financiering van cultuur

Raad voor cultuur
Sinds de ingrijpende bezuinigingsronde in 2011 is de cultuursector voortdurend op zoek naar alternatieve financieringsmiddelen. En hoewel de resultaten van diverse experimenten op dit gebied veelbelovend zijn, zijn de opgehaalde bedragen tot nu toe bescheiden. Volgens de Raad voor Cultuur heeft de sector daarom een aanvullend instrumentarium nodig dat nieuwe financieringsbronnen kan aanboren en het ondernemerschap een stevige impuls geeft. In zijn advies over de financiering van cultuur stelt de raad onder meer voor een revolverend investeringsfonds op te richten en hiervoor een kwartiermaker aan te stellen. Dit fonds kan culturele instellingen en individuele makers ondersteunen die projecten met een terugverdienpotentieel willen (voor)financieren. De raad constateert in zijn advies dat de cultuursector de afgelopen jaren dankzij een gezonde financieringsmix de risico’s beter weet te spreiden. Hij is positief over de toename van minder gebruikelijke instrumenten zoals cultuurleningen, matching en crowdfunding. Tegelijkertijd stelt de raad vast dat nieuwe financieringsbronnen geen garantie zijn voor succes. Zo is de inbreng van privaat geld in culturele producties weliswaar gestegen, maar nog altijd relatief klein in vergelijking met de subsidies van gemeenten, provincies en het Rijk. De raad wil dat daarom er meer reclame wordt gemaakt voor de Geefwet. De raad pleit voor meer ruimte in het cultuurbeleid voor een financieringsstrategie waarin de overheid onder meer via fiscale regelingen, matching en versterking van de ondernemerschapsvaardigheden door capacity building, een structurele bijdrage levert aan solide financieringsmogelijkheden. De rol van het Rijk hierbij is het inrichten van een systeem dat kunstenaars en culturele instellingen toegang geeft tot duurzame financiering. Provincies en gemeenten leveren een directe bijdrage, via subsidies en garanties, maar kunnen lokaal met hun vastgoedbeleid ook inspelen op de vraag naar betaalbare werkruimtes en ateliers.
bezoek catalogus
2019

Honorariumrichtlijnen : verslag van de eerste verkenning van agendapunt 3.8 van de Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector in opdracht van Fonds Podiumkunsten

Vinken, H.
Een honorariumrichtlijn in de culturele sector werkt het beste als daarin de nadruk ligt op goed opdracht-, c.q. werkgeverschap, en minder op het beschermen van laag- of niet-betaalde makers. Dat is een van de bevindingen van onderzoeker Henk Vinken in dit rapport, gemaakt in het kader van de Arbeidsmarktagenda, in opdracht van het Fonds Podiumkunsten. Vinken bracht ook de verschillen tussen de verschillende richtlijnen in kaart die samenhangen met verschillende werkwijzen in sectoren. Om te bepalen of honorariumrichtlijnen voor andere sectoren ook relevant kunnen zijn, is vervolgonderzoek nodig.
bezoek catalogus
2019

Regiegroep Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve sector

Verhulp, E., Zoet, J., Regiegroep uitvoering arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector
Brief van de Regiegroep Uitvoering Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve sector aan minister Van Engelshoven (Cultuur) met voorstellen om de arbeidsmarkt in de sector in de komende jaren te versterken en de financiële implicaties daarvan. De Regiegroep ziet toe op de praktische uitvoering van de Arbeidsmarktagenda, zoveel mogelijk door actoren uit de sector zelf. In de Regiegroep werken vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, fondsen en Raad voor Cultuur samen. Kunsten’92 ondersteunt en faciliteert, op verzoek van de minister van OCW, het werk aan de Arbeidsmarktagenda.
bezoek catalogus
2018

Aanwinsten

Cultural cities enquiry : enriching UK cities through smart investment in culture

Gadhia, J.A.
Strategic investment in culture can drive inclusive growth in cities, propelling innovation, investment, jobs and prosperity. Working group has identified four strategic opportunities for cities to drive investment in culture and maximise the social and economic benefits that flow from that.
bezoek catalogus
2019

The Art market 2019 : an Art Basel & UBS report

McAndrew, C.
Results of an analysis of the global art and antiques market in 2018.
bezoek catalogus
2019

Yearbook 2017/18 : key trends : television, cinema, video and on-demand audiovisual services - the pan-European picture

Fontaine, G.
Overview of the recent key trends of the audiovisual sector with data and analysis on television, cinema, vod and home video in 40 countries.
bezoek catalogus
2018

Partners & subsidienten