Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Bibliotheekcatalogus

Voor de onderwerpen in de catalogus, kunt u ook de thesaurus gebruiken Lees meer

Bibliotheekcatalogus

Deze catalogus wordt wekelijks geupdate.

Meer zoekmogelijkheden

Voor de meest actuele titels en uitgebreidere zoekmogelijkheden gebruik de externe catalogus Ga naar extern zoeken

Relevante titels

Regiegroep Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve sector

Verhulp, E., Zoet, J., Regiegroep uitvoering arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector
Brief van de Regiegroep Uitvoering Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve sector aan minister Van Engelshoven (Cultuur) met voorstellen om de arbeidsmarkt in de sector in de komende jaren te versterken en de financiële implicaties daarvan. De Regiegroep ziet toe op de praktische uitvoering van de Arbeidsmarktagenda, zoveel mogelijk door actoren uit de sector zelf. In de Regiegroep werken vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, fondsen en Raad voor Cultuur samen. Kunsten’92 ondersteunt en faciliteert, op verzoek van de minister van OCW, het werk aan de Arbeidsmarktagenda.
bezoek catalogus

Cultuur in een open samenleving

Engelshoven, I.K. van
In haar visiebrief schetst minister van Engelshoven de agenda voor het cultuurbeleid van het kabinet. Tevens bevat de brief een uitwerking van de thema’s uit het regeerakkoord, aan de hand van vijf thema’s: cultuur maakt nieuwsgierig, ruimte voor nieuwe makers en cultuur, een leefomgeving met karakter, cultuur is grenzeloos en een sterke culturele sector. In de uitwerking van het cultuurbeleid volgt het kabinet de Raad voor Cultuur: Creatieve en kunstzinnige talenten krijgen kansen en mogelijkheden om zich artistiek te ontplooien; Iedereen heeft, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, inkomen en woonplaats, toegang tot cultuur; Er is een pluriform aanbod van cultuur, waarin het bestaande wordt gekoesterd en het nieuwe wordt omarmd; Er is een veilige haven voor cultuur om te kunnen reflecteren op de samenleving en haar burgers, waarop ook kritiek geleverd kan worden. Het kabinet investeert structureel € 80 miljoen in cultuur. Voor erfgoed en monumenten wordt de komende jaren € 325 miljoen extra beschikbaar gesteld. Het kabinet ziet een wens van stedelijke regio’s zich meer te profileren met cultuur en wil die ontwikkeling in goede samenwerking met de overheden stimuleren. Toespraak van de minister bij de presentatie van de brief, d.d. 12 maart 2018, bijgesloten.
bezoek catalogus

Boekman 116 Kunst en techniek

Aart, K. van, Leden, J. van der, Nuchelmans, A.
Technologie heeft de kunstwereld ingrijpend veranderd. Voor veel makers van kunst is technologie, in het bijzonder digitalisering en nieuwe media, een vertrouwd onderdeel van het productieproces. Allerlei toepassingen vergemakkelijken bovendien de distributie van kunst en cultuur en veranderen de beleving ervan door consumenten. Hoe lang duurt het nog voor kunstmatige intelligentie (AI) de kunstenaar vervangt? AI kan menselijk gedrag en menselijke kunst akelig goed imiteren, maar niet de innerlijke drift en de hogere rationaliteit, ethiek en esthetiek die eraan gekoppeld zijn, aldus Piek Vossen. Toef Jaeger gaat in op de rol van big data binnen het boekenvak en Dana Linssen analyseert de meerwaarde van Virtual Reality (VR) voor filmproductie. Terwijl het bezoek aan galeries gestaag terugloopt, is de handel in kunst via internet booming. De klassieke galerie moet mee in de digitale revolutie, wil zij niet de boot missen, schrijft Edo Dijksterhuis. De overheidsfinanciering van digitale cultuur laat nog veel te wensen over, zo is te lezen in het interview met Marleen Stikker (Waag), Michel van Dartel (V2_) en Anne Nigten (The Patching Zone). Verder aandacht voor o.a. de opmars van technologie in het kunstvakonderwijs en de impact van VR op de beleving van architectuur en literatuur. Meewerkende auteurs: Natasja Admiraal, Peter Bosma, Edo Dijksterhuis, Toef Jaeger, Richard Kofi, Jack van der Leden, Dana Linssen, Koert van Mensvoort, André Nuchelmans, Lucas Nuchelmans, Joost Poort, Paul Postma, Tom Ruette, Bjorn Schrijen, Piek Vossen, Huub Wijfjes en Sabine Zwart.
bezoek catalogus

Aanwinsten

Trendcurve 2018 : 28 trends voor bibliotheken, culturele en maatschappelijke instellingen

Minnen, D. van, Deckers, M.
Beschrijving van 28 trends die voor openbare bibliotheken (en gerelateerde instellingen) van belang kunnen zijn bij het opstellen van (toekomstig) beleid. Deckers en Van Minnen gaan uit van vier fases: ‘ontstaan’, ‘reactie’, ‘overwinning’ en ‘wasdom’, die zich gerelateerd aan innovatiebeleid laten vertalen in verschillende acties: onderzoek, experimenten, pilots, implementatie en doorontwikkeling. Werksessies leverden een groslijst op van bijna 200 trends die van (mogelijk toekomstig) belang voor de bibliotheek worden geacht, waarvan er 28 als meest relevante werden geselecteerd en op de trendcurve werden gepositioneerd.
bezoek catalogus

Volle vaart : cultuurprofiel Rotterdam en regio

Barisic, J.
Cultureel profiel van de regio Rotterdam en Dordrecht.
bezoek catalogus

Stedelijke regio Utrecht : verkenning van culturele kansen

Horst, A. van der, Szytniewski, B., Kleuver, J. de, DSP-groep
Verkenning van de cultuursector in de Provincie Utrecht, gemeenten Utrecht en Amersfoort.
bezoek catalogus

Partners & subsidienten