Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Bibliotheekcatalogus

Voor de onderwerpen in de catalogus, kunt u ook de thesaurus gebruiken. Lees meer

Bibliotheekcatalogus

Deze catalogus wordt wekelijks geupdate.

Uitgebreider zoeken

Voor de meest actuele titels en uitgebreidere zoekmogelijkheden gebruik de externe catalogus Ga naar extern zoeken

Relevante titels

Verslag Paradisodebat 2019 : geef kunst de ruimte

Jongenelen, S., Kunsten '92
Verslag van het Paradisodebat 2019 'Geef kunst de ruimte', in het Internationaal Theater Amsterdam op 25 augustus 2019. Met als sprekers Philip Blom en Ivo van Hove, een gesprek met de Tweede Kamerleden, Salima Belhaj, Corinne Ellemeet en Lodewijk Asscher. Gijs Scholten van Aschat droeg het voorzitterschap van de Akademie van Kunsten over aan Anne Vegter. Tevens video.
Essay ‘Kunst is een mensenrecht’ gebaseerd op de rede van Ivo van Hove is verschenen in de Volkskrant 30-8-2019.
bezoek catalogus
2019

Op weg naar het nieuwe normaal in de creatieve industrie : toepassing van de Fair Practice Code in de meerjarig gesubsidieerde creatieve industrie

Geukema, R., Goudriaan, R., Paul Postma marketing consultancy, SiRM
Onderzoek in opdracht van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie naar de financiële consequenties van de toepassing van de Fair Practice Code bij zeventien meerjarig door het Stimuleringsfonds gesubsidieerde instellingen.
bezoek catalogus
2019

Satellietrekening cultuur en media 2015 : de bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie

Centraal bureau voor de statistiek
Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het CBS een eerste satellietrekening cultuur en media samengesteld. In deze satellietrekening wordt voor het jaar 2015 de bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie beschreven. Wat is aandeel van cultuur en media in het bruto binnenlands product, de werkgelegenheid en de consumptie van huishoudens? Daarnaast wordt voor de cultuur- en mediasector zelf aangegeven wat de belangrijkste geproduceerde goederen en diensten zijn en welke bedrijfstakken hier een rol in spelen. Rapportage bevat ook een overzicht van de overheidsuitgaven aan cultuur en media, cijfers over vrijwilligerswerk in de cultuur- en mediasector en een vergelijking met de satellietrekeningen van Finland, Spanje, Australië, Canada, Chili, Costa Rica, Brazilië, Mexico, Argentinië en Verenigde Staten.
Creatieve sector bijna even belangrijk voor economie als bouw. Rick Moelinger, Nederlands Dagblad, 23-7-2019.
bezoek catalogus
2019

Aanwinsten

Festival monitor : factsheet 2019

Respons
bezoek catalogus
2019

The value of arts and culture in place-shaping

Parkinson, A., ... [et al.]
Study focused on how arts and culture affected residents’ desire to relocate to or stay in cities across the UK. In addition to the survey, the authors also conducted interviews with residents and business owners in six smaller or mid-size cities outside of London: Birmingham, Halifax, Hastings, Redruth, Southam, and Stoke-on-Trent. The presence of arts and culture overwhelmingly affected respondents’ sense of well-being and satisfaction, their attachment to a place, and their sense of community. Citizens gave as much weight to the presence of culture as the presence of good schools when making a decision about where to settle. Some 68 percent of respondents stated that arts and cultural events were very important for helping them feel part of their community. And nearly two-thirds said that arts and culture were good for their personal well-being.
bezoek catalogus
2019

Samenwerkingsagenda Nederlandse mediasector

Slob, A.
Samenwerkingsagenda moet leiden tot een duurzaam medialandschap in Nederland, zodat Nederlandse media-gebruikers ook in de toekomst verzekerd zijn van voldoende goed en gevarieerd media-aanbod. De agenda is opgesteld door minister Slob (Media) in samenwerking met verschillende publieke en private partijen uit de mediasector en 4 september 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd.
bezoek catalogus
2019

Partners & subsidiënten