Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Bibliotheekcatalogus

Voor de onderwerpen in de catalogus, kunt u ook de thesaurus gebruiken. Lees meer

Bibliotheekcatalogus

Deze catalogus wordt wekelijks geupdate.

Uitgebreider zoeken

Voor de meest actuele titels en uitgebreidere zoekmogelijkheden gebruik de externe catalogus Ga naar extern zoeken

Relevante titels

Satellietrekening cultuur en media 2015 : de bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie

Centraal bureau voor de statistiek
Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het CBS een eerste satellietrekening cultuur en media samengesteld. In deze satellietrekening wordt voor het jaar 2015 de bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie beschreven. Wat is aandeel van cultuur en media in het bruto binnenlands product, de werkgelegenheid en de consumptie van huishoudens? Daarnaast wordt voor de cultuur- en mediasector zelf aangegeven wat de belangrijkste geproduceerde goederen en diensten zijn en welke bedrijfstakken hier een rol in spelen. Rapportage bevat ook een overzicht van de overheidsuitgaven aan cultuur en media, cijfers over vrijwilligerswerk in de cultuur- en mediasector en een vergelijking met de satellietrekeningen van Finland, Spanje, Australië, Canada, Chili, Costa Rica, Brazilië, Mexico, Argentinië en Verenigde Staten.
Creatieve sector bijna even belangrijk voor economie als bouw. Rick Moelinger, Nederlands Dagblad, 23-7-2019.
bezoek catalogus
2019

Duurzaamheid in de culturele sector : steppingstones voor toekomstig duurzaamheidsbeleid

Schrijen, B.
Enquêteonderzoek binnen de culturele sector naar vraag of en in hoeverre culturele organisaties bezig zijn met verduurzaming. 258 culturele organisaties beantwoordden vragen over hun attitude ten opzichte van verduurzaming, de activiteiten die zij (al dan niet) op dit gebied ontplooien, en eventuele knelpunten en behoeften die zij daarbij ervaren. Publicatie bevat naast de onderzoeksresultaten ook een inventarisatie van organisaties en initatieven op het gebied van verduurzaming, en drie inspirerende interviews met koplopers binnen de sector. Plus aanknopingspunten voor zowel culturele organisaties, beleidsmakers als onderzoekers die zich willen inzetten voor een groenere culturele sector.
Publicatie werd gepresenteerd tijdens de bijeenkomst State of Sustainability 2019 op 20 juni 2019 in Amsterdam. Verslag door Jack van der Leden (Boekmanstichting) bijgevoegd.
Podiumverlichting, verf voor de schilderles, verwarming van de dansstudio… Welke duurzame keuzes maakt de cultuursector?, Bjorn Schrijen in Cultureel Kapitaal debat over cultuureducatie en cultuurparticipatie, 20-6-2019.
bezoek catalogus
2019

Kunst als voorman

Benlahbib, R., Boer, B., Dijksterhuis, E.
Publicatie belicht het belang van ruimtelijke kwaliteit bij de transities (de ‘grote verbouwing’) die Nederland doormaakt en de bijdragen van kunstenaars en ontwerpers daaraan. Vanuit diverse invalshoeken wordt dieper ingegaan op de aspecten van de culturele impuls van de transities. Met bijdragen van Véronique Baar, Rabiaâ Benlahbib, Edo Dijksterhuis, Maaike Lauwaert, Aura Luz Meliz, Miriam van Ommeren, Pepijn Smit en Jaïr Tchong.
bezoek catalogus
2019

Aanwinsten

Kunst, culturele diversiteit en inclusiviteit in Amsterdam : de volgende stap

Amsterdamse kunstraad
In de Verkenning 2019 heeft de kunstraad gewezen op de noodzaak van een diverse cultuursector. Dit ongevraagd advies is een aansporing het ingezette beleid en de ambities uit de Contourenbrief Kunstenplan 2021-2024 om te zetten naar de volgende stap: actie. Om tot een cultureel diverse sector te komen doet de Amsterdamse Kunstraad in 21 concrete aanbevelingen.
bezoek catalogus
2019

The business of books 2019 : publishing in the age of the attention economy

Wischenbart, R.
White paper presented by the Frankfurt Book Fair Business Club. It provides a global analysis of consumer book markets today, summarising key trends and relevant data on book markets around the world. The paper examines recent digital innovations and examples of transformation, such as e-books and audiobooks, as well as the use of streaming and subscription models, and the increasing segmentation of publishing. It identifies new opportunities and challenges arising from publishing models such as self-publishing, audiobooks and streaming, and it highlights new forms of competition resulting from screen-based approaches to storytelling, with content shared through online and TV streaming platforms like Netflix, Amazon and Disney. To conclude the paper explores detailed data, a market analysis and the lessons learned about the business of books in today's new format-neutral and media-agnostic contexts.
bezoek catalogus
2019

Illicit trade in cultural goods in Europe : characteristics, criminal justice responses and an analysis of the applicability of technologies in the combat against the trade

Brodie, N., Yates, D., Slot, B., Batura, O., Wanrooij, N. van, Hoog, G. op 't, Trafficking culture, ECORYS
Study contributes to a better understanding of the illicit trade in cultural goods in Europe by providing insights into its various aspects, such as source, transit and destination of illicitly traded goods; trafficking routes; trends and patterns of trafficking and illicit trade operations and actors involved. It also discusses approaches to measuring the volume of the illicit trade, and explores national and international criminal justice responses to trafficking in cultural goods to identify challenges faced by the relevant law enforcement authorities in implementing effective responses.
bezoek catalogus
2019

Partners & subsidiënten