Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Catalogus

Bibliotheekcatalogus

Voor de onderwerpen in de catalogus, kunt u ook de thesaurus gebruiken. Lees meer

Bibliotheekcatalogus

Deze catalogus wordt wekelijks geüpdatet en bestaat uit ruim 80.000 titels

Uitgebreider zoeken

Voor de meest actuele titels en uitgebreidere zoekmogelijkheden gebruik de externe catalogus Ga naar extern zoeken

Relevante titels

Evaluatie van het verlaagde btw-tarief

Brennenraedts, R., Clemens, I., Geest, J. van der, ... [et al.], Dialogic, Significant APE

In de Miljoenennota 2022 is aangekondigd dat het verlaagde btw-tarief geëvalueerd wordt. In Nederland is er sprake van een gedifferentieerd btw-tarief. Het uitgangspunt is dat alle goederen en diensten onder het algemene tarief van 21% vallen. Het verlaagd tarief van 9% vormt daarop de uitzondering. In deze evaluatie draait het om de doeltreffendheid en doelmatigheid van het verlaagde btw-tarief.

bezoek catalogus
2023

Onderzoeksverslag evaluatie en herijking richtlijn functie- en loongebouw : eindrapport

Goudriaan, R., Geukema, R., SiRM

In opdracht van De Zaak Nu, belangenvereniging voor presentatie- en postacademische instellingen voor beeldende kunst, heeft het onderzoeksbureau SiRM, Strategies in Regulated Markets een nader evaluatie onderzoek gedaan naar het gebruik van de Richtlijn Functie- en Loongebouw voor presentatie-instellingen dat in 2019 werd geïntroduceerd. Op basis van dit onderzoek is de Richtlijn op belangrijke punten geactualiseerd.

bezoek catalogus
2023

Maatwerk voor ondersteuning : voorstellen voor de beoordeling en monitoring van de bovensectorale ondersteunende instellingen in de Culturele basisinfrastructuur

Raad voor cultuur

De vijf bovensectorale ondersteunende instellingen kunnen de komende beoordelingsronde onderdeel blijven van de Culturele basisinfrastructuur (BIS). Wel is het verstandig om de beoordelingscriteria beter aan te laten sluiten bij hun specifieke functie. De tijdelijke commissie concludeert dat alternatieve methoden, zoals visitatie, administratief te belastend zijn.

bezoek catalogus
2023

Aanwinsten

Beyond the global boom : private art museums in the 21st century

Velthuis, O., ... [et al.], Private museum research

Currently, 446 private art museums exist worldwide, established by art collectors to open their collections to the public. The vast majority of these museums have been established in the 21st century, revealing a number of key economic, societal, and cultural inequalities. For exemple, they reflect sharply rising income and wealth inequality in many countries across the globe. The museums are also indicative of ongoing gender inequality within the art world. Also, the private museum boom makes ongoing geographic inequalities within the art world visible, in particular between the global north and the global south. The report demonstrates that these museums can be seen as generous philanthropic gestures of their founders; after all they make precious private collections accessible to the public. To keep the museums open usually requires either ongoing financial contributions of their founders, or the establishment of a large endowment.

bezoek catalogus
2023

Factsheet HBO-Monitor 2022 : de arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden

Vereniging hogescholen

In de factsheet 2022 staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit studiejaar 2020-2021 centraal. Hieruit blijkt dat afgestudeerden uit de sector kunst het minst snel werk. vinden Wel vinden afgestudeerden uit de sector kunst in 2022 beduidend vaker een baan direct na afstuderen (71%) dan in 2021 (62%). Uit de vergelijking tussen de sectoren blijkt dat kunstenaars relatief het minst verdienen.

bezoek catalogus
2023

Onderzoeks- en innovatieagenda voor de Nederlandse Popmuzieksector

Zwaan, K., ... [et al.]

De Popcoalitie heeft in samenwerking met onderzoekers van hogeschool Inholland in kaart gebracht wat de meest urgente onderwerpen en vragen zijn waar de popmuzieksector de komende jaren mee te maken krijgen. Deze agenda biedt kansen voor innovatieve oplossingen die impact gaan hebben op het versterken van onze industrie en zal richting geven aan een duurzaam en gezond muziekecosysteem.

bezoek catalogus
2023

Partners & subsidiënten