Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Bibliotheekcatalogus

Voor de onderwerpen in de catalogus, kunt u ook de thesaurus gebruiken. Lees meer

Bibliotheekcatalogus

Deze catalogus wordt wekelijks geupdate.

Uitgebreider zoeken

Voor de meest actuele titels en uitgebreidere zoekmogelijkheden gebruik de externe catalogus Ga naar extern zoeken

Relevante titels

Duurzaamheid in de culturele sector : steppingstones voor toekomstig duurzaamheidsbeleid

Schrijen, B.
Enquêteonderzoek binnen de culturele sector naar vraag of en in hoeverre culturele organisaties bezig zijn met verduurzaming. 258 culturele organisaties beantwoordden vragen over hun attitude ten opzichte van verduurzaming, de activiteiten die zij (al dan niet) op dit gebied ontplooien, en eventuele knelpunten en behoeften die zij daarbij ervaren. Publicatie bevat naast de onderzoeksresultaten ook een inventarisatie van organisaties en initatieven op het gebied van verduurzaming, en drie inspirerende interviews met koplopers binnen de sector. Plus aanknopingspunten voor zowel culturele organisaties, beleidsmakers als onderzoekers die zich willen inzetten voor een groenere culturele sector.
Publicatie werd gepresenteerd tijdens de bijeenkomst State of Sustainability 2019 op 20 juni 2019 in Amsterdam. Verslag door Jack van der Leden (Boekmanstichting) bijgevoegd.
Podiumverlichting, verf voor de schilderles, verwarming van de dansstudio… Welke duurzame keuzes maakt de cultuursector?, Bjorn Schrijen in Cultureel Kapitaal debat over cultuureducatie en cultuurparticipatie, 20-6-2019.
bezoek catalogus
2019

Kunst als voorman

Benlahbib, R., Boer, B., Dijksterhuis, E.
Publicatie belicht het belang van ruimtelijke kwaliteit bij de transities (de ‘grote verbouwing’) die Nederland doormaakt en de bijdragen van kunstenaars en ontwerpers daaraan. Vanuit diverse invalshoeken wordt dieper ingegaan op de aspecten van de culturele impuls van de transities. Met bijdragen van Véronique Baar, Rabiaâ Benlahbib, Edo Dijksterhuis, Maaike Lauwaert, Aura Luz Meliz, Miriam van Ommeren, Pepijn Smit en Jaïr Tchong.
bezoek catalogus
2019

Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024

Engelshoven, I.K. van
Minister Van Engelshoven heeft de Tweede Kamer haar Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024 gestuurd. Opvallende punten: Uitbreiding van de BIS met meer aandacht voor vernieuwende genres als urban arts, ontwerp en popmuziek. Het subsidiebudget van de basisinfrastructuur wordt verhoogd met € 44 miljoen tot € 375 miljoen. In de basisinfrastructuur krijgen nu ook festivals in de podiumkunsten, letteren, design en crossovers een plek. Tevens wordt het aanbod in de podiumkunsten voor jeugd uitgebreid. En er is aandacht voor ontwikkeling van talent in alle disciplines. Programma cultuurparticipatie om cultuurdeelname van zoveel mogelijk verschillende groepen te bevorderen. Het Rijk ondersteunt hiermee de initiatieven van gemeenten en provincies. Stimulering van samenwerking met de regio ‘s. Er komt onder andere een matchingsregeling met regio’s om culturele innovatie te stimuleren. Het programma Cultuureducatie met kwaliteit wordt doorgezet. Bovendien ontvangen alle deelnemende gemeenten in de periode 2021-2024 hetzelfde bedrag per leerling. Investeringen in maatregelen om de sector te versterken. Zo komt er een structurele voorziening voor professionele ontwikkeling. De Fair Practice Code wordt als subsidievoorwaarde opgenomen, ook door provincies en gemeenten.
Bijgevoegde infographic geeft de omvang van de culturele basisinfrastructuur weer, inclusief de bijbehorende bedragen.
bezoek catalogus
2019

Aanwinsten

Satellietrekening cultuur en media 2015 : de bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie

Centraal bureau voor de statistiek
Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het CBS een eerste satellietrekening cultuur en media samengesteld. In deze satellietrekening wordt voor het jaar 2015 de bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie beschreven. Wat is aandeel van cultuur en media in het bruto binnenlands product, de werkgelegenheid en de consumptie van huishoudens? Daarnaast wordt voor de cultuur- en mediasector zelf aangegeven wat de belangrijkste geproduceerde goederen en diensten zijn en welke bedrijfstakken hier een rol in spelen. Rapportage bevat ook een overzicht van de overheidsuitgaven aan cultuur en media, cijfers over vrijwilligerswerk in de cultuur- en mediasector en een vergelijking met de satellietrekeningen van Finland, Spanje, Australië, Canada, Chili, Costa Rica, Brazilië, Mexico, Argentinië en Verenigde Staten.
bezoek catalogus
2019

Atlas voor gemeenten 2019

Marlet, G., Woerkens, C. van, Middeldorp, M., Ponds, R.
De Atlas presenteert van de vijftig grootste gemeenten veertig indicatoren. Atlas bevat gegevens over het aantal uitvoeringen in de podiumkunsten (toneel, klassiek en pop) per gemeente.
bezoek catalogus
2019

“Ease trumps effort” : a sociological research of how higher educated consumers choose music in a digital era

Broekman, J.
bezoek catalogus
2019

Partners & subsidiënten