Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Bibliotheekcatalogus

Voor de onderwerpen in de catalogus, kunt u ook de thesaurus gebruiken. Lees meer

Bibliotheekcatalogus

Deze catalogus wordt wekelijks geupdate.

Uitgebreider zoeken

Voor de meest actuele titels en uitgebreidere zoekmogelijkheden gebruik de externe catalogus Ga naar extern zoeken

Relevante titels

Cultuur & corona : een jaar later

Dijksterhuis, E.
Op donderdag 12 maart 2020 om 15.00 uur, kondigde premier Rutte aan dat alle culturele instellingen nog diezelfde dag om 18.00 uur hun deuren moesten sluiten. De mate waarin de culturele en creatieve sector door de coronapandemie en alle maatregelen om die in te dammen is geraakt, is immens. Vele steunpakketten (algemeen en voor cultuur en lokaal) en een jaar Taskforce culturele en creatieve sector verder, maakt Kunsten ’92 de balans op van de tussenstand. In vijf hoofdstukken wordt uiteengezet hoe binnen de letteren, de creatieve industrie, de beeldende kunst, de podiumkunsten en de film/av-industrie er grote verschillen zijn qua impact. Niet iedereen wordt even hard geraakt of op dezelfde manier. Uit de analyses van de verschillende disciplines blijkt telkens weer dat de makers, zzp’ers en kunstenaars de grootste slachtoffers van de coronacrisis zijn.
bezoek catalogus
2021

New Creative Deal

Kunsten '92, Federatie Dutch Creative Industries
Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve Industrie lanceren vandaag de ‘New Creative Deal’: een ambitieus en veelomvattend plan voor een krachtig herstel èn vernieuwing van de culturele en creatieve sector. Nu de coronacrisis diepe sporen achterlaat, is een plan waarin herstel en vernieuwing samenkomen van groot belang. Het plan richt zich op drie grote ambities: iedere Nederlander krijgt onbelemmerd toegang tot een breed palet aan cultuurervaringen; de culturele en creatieve sector werkt samen met overheden en het bedrijfsleven bij het aanpakken van grote maatschappelijke vraagstukken; de culturele en creatieve sector zet samen met de overheid in op een vitale sector, die wendbaar en financieel weerbaarder is dan voorheen.
bezoek catalogus
2021

Corona, cultuur en gemeenten : informatiegids over gemeentelijke coronasteun aan de lokale culturele infrastructuur

Wijn, C., Vinkenburg, B., Berenschot
Gids, opgesteld door adviesbureau Berenschot in opdracht van de VNG, geeft inzage over de hoogte van de coronacompensatie aan gemeenten en de financiële situatie van diverse typen lokale culturele instellingen. Aan de orde komen: de kenmerken van de diverse cultuursector ten aanzien van structuur, financiering en werkgelegenheid; de noodsteun die voor de cultuursector beschikbaar is en de vorm en omvang daarvan; voorbeelden van gemeentelijke steunmaatregelen, ook in relatie tot staatssteun; perspectief voor de cultuursector na de coronacrisis aan de hand van een scenarioverkenning van Berenschot; agenda’s voor gesprekken tussen gemeenten en het veld over actuele vraagstukken.
bezoek catalogus
2021

Aanwinsten

The situation of artists and cultural workers and the post-COVID-19 cultural recovery in the European Union : background analysis

Dâmaso, M., Culture Action Europe
Background analysis, prepared for the European Parliament, provides an overview of key characteristics of artists' and cultural workers’ status across Europe, their working conditions, precariousness and career paths. It outlines the justification for specific policy solutions and provides a mapping of key challenges for a European framework for working conditions in the cultural and creative sectors and industries.
bezoek catalogus
2021

Wat hebben mensen met cultuur? Culturele betrokkenheid in de jaren tien

Broek, A. van den
De cultuurbezuinigingen als gevolg van de kredietcrisis van 2008 lijken in het cultuurbereik geen sporen nagelaten te hebben. Ook bleef het aantal bezoeken aan culturele instellingen tussen de jaren 2010 en 2020 gelijk. Dat blijkt uit het onderzoek van het SCP waarin vijf vormen van culturele betrokkenheid zijn onderzocht (interesse in cultuur, bezoek aan cultuur, cultureel mediagebruik, cultuurbeoefening en ondersteuning van cultuur). Op dit moment zijn veel culturele instellingen als gevolg van de coronamaatregelen gesloten. Deze bevindingen vormen een referentiepunt om later te kunnen beoordelen of en hoe de coronacrisis invloed gehad heeft op de culturele betrokkenheid van mensen.
bezoek catalogus
2021

Waarden voor een nieuwe taal : een veilige, inclusieve en toegankelijke taal voor iedereen in de kunst- en cultuursector

Samuel, M.
Deze handreiking wil een gedekoloniseerde, inclusieve en toegankelijke taal voor iedereen bieden. De taalkundige discussies nemen nu vaak zoveel ruimte in dat de kern van de daadwerkelijke vraagstukken verloren gaat. Door bepaalde woorden niet langer of juist voor het eerst te gebruiken, kunnen meer stemmen aan het gesprek deelnemen en worden verschillende personen op gelijkwaardigere voet tegenover elkaar geplaatst. Zo ontstaat meer ruimte voor inhoud en meerstemmigheid.
bezoek catalogus
2021

Partners & subsidiënten