Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Bibliotheekcatalogus

Voor de onderwerpen in de catalogus, kunt u ook de thesaurus gebruiken. Lees meer

Bibliotheekcatalogus

Deze catalogus wordt wekelijks geupdate.

Uitgebreider zoeken

Voor de meest actuele titels en uitgebreidere zoekmogelijkheden gebruik de externe catalogus Ga naar extern zoeken

Relevante titels

Monitor Kunstenaars en andere werkenden met een creatief beroep 2021

Centraal bureau voor de statistiek
In deze monitor worden de kenmerken en arbeidspositie van kunstenaars en andere werkenden met een creatief beroep in kaart gebracht. Na eerdere edities in 2014 en 2017 is het voor het eerst dat er aandacht wordt besteed aan de arbeidsomstandigheden. De monitor is samengesteld door het CBS op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Hierbij is zoveel mogelijk de verslagperiode (2017/2019) aangehouden, een driejaarsgemiddelde van de jaren 2017, 2018 en 2019. Waar mogelijk en relevant is daarnaast een vergelijking gemaakt met eerdere verslagperioden. In de periode 2017/2019 waren er in Nederland per jaar gemiddeld 164 duizend kunstenaars en 263 duizend andere werkenden met creatief beroep. Dat was, net als in eerdere verslagperioden, respectievelijk 2 en 3 procent van de werkzame beroepsbevolking.
bezoek catalogus
2021

The corona rollercoaster : working in culture through crisis

Loots, E., Howell, R., Brouwer, F.
Experiences of professionals working in the field of arts and culture during Covid-19: a wide range of responses including interviews with artists and creative entrepreneurs; oversight articles observing a specific sector or government policy; notes from the field that demonstrate the act of creative problem-solving in real-time; plus opinion pieces. Authors come from Arts and Culture Studies students, alumni and staff members from the Erasmus University School of History, Culture and Communication (ESHCC).
bezoek catalogus
2021

Covid-19 and the global cultural and creative sector : what have we learned so far?

Sargent, A.
This report offers a truly global overview of research into the impacts and responses to the Covid-19 crisis. In the eighteen months since Covid-19 was declared a pandemic in March 2020, the world’s cultural and creative sector has been impacted more traumatically than by any other crisis in living memory. The damage has been spread more universally than in previous crises, the effects compounding one another in the depth and breadth of the fallout they caused. Many studies have tried to hit the moving target of quantifying the multiple global impacts of Covid-19. This is not another of those studies, since until the pandemic is substantially behind us it won’t be possible to measure its true global, long-term consequences for the sector. This study aims to do something different – something more action-oriented. It aims to extract from all the pandemic’s miseries and casualties some larger lessons for the future of the sector, showing how the harrowing experience of 2020/2021 can point us to new, better kinds of thinking for a different kind of future.
bezoek catalogus
2021

Aanwinsten

Museumcijfers 2020

Goudriaan, R., Joustra, F., Visser, J., Kuiper, L., Museumvereniging, Stichting Museana
Overzicht van de museumstatistieken over het jaar 2020. Het aantal museumbezoeken is in 2020 als gevolg van corona met 60 procent gedaald, naar 13,2 miljoen. Een jaar eerder was dat nog 33 miljoen. Voor 2021 verwacht de Museumvereniging een nog verdere daling naar 9,7 miljoen bezoeken. De daling van buitenlands bezoek was zelfs 82 procent: van 10 miljoen in 2019 naar 1,8 miljoen in 2020. Dit blijkt uit Museumcijfers 2020, de jaarlijkse branchecijfers van de Museumvereniging.
bezoek catalogus
2021

Open letter: No new Europe without culture!

Nederland moet volgens een motie van het Europees Parlement twee procent van het Europese Herstelfonds oormerken voor vernieuwende kunst- en cultuurprojecten. Dat is 120 miljoen euro van de 5,9 miljard waar Nederland recht op heeft. Dit wordt al langere tijd door het Europaplatform van Kunsten ’92 bepleit. Maar het woord ‘cultuur’ staat niet in de aanvraag die klaarligt om door het nieuwe kabinet verzonden te worden naar Brussel. Daarom ondertekenen prominente auteurs en bekende cultuurmakers, museumdirecteuren en politici de oproep aan het kabinet om minstens 2 procent uit het Europese Herstelfonds te reserveren voor kunst en cultuur.
bezoek catalogus
2021

Verenigingsmonitor 2021 : verenigingen voor kunstbeoefening in cijfers

Neele, A., Zernitz, Z.
De driejaarlijkse VerenigingsMonitor onderzoekt de belangrijkste trends en thema’s binnen de verenigingen voor kunstbeoefening: muziekverenigingen, koren, schilder-, foto- en filmclubs, toneel- en dansverenigingen. In de monitor wordt de organisatiekracht, artistiek aanbod en maatschappelijke oriëntatie van verenigingen onderzocht. Deze editie besteedt aandacht aan impact van corona op de verenigingen met betrekking tot dalend aanbod, dalend ledental en de financiële schade. Meer dan 3.000 verenigingen vulden in januari, februari of maart 2021 de vragenlijst in.
bezoek catalogus
2021

Partners & subsidiënten