Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Bibliotheekcatalogus

Voor de onderwerpen in de catalogus, kunt u ook de thesaurus gebruiken. Lees meer

Bibliotheekcatalogus

Deze catalogus wordt wekelijks geupdate.

Uitgebreider zoeken

Voor de meest actuele titels en uitgebreidere zoekmogelijkheden gebruik de externe catalogus Ga naar extern zoeken

Relevante titels

Onderweg naar overmorgen : naar een wendbare en weerbare culturele en creatieve sector

Raad voor cultuur
De Raad voor Cultuur doet een dringende oproep aan minister Van Engelshoven (OCW) om de culturele en creatieve sector tijd, vertrouwen en middelen te geven om te experimenteren met nieuwe werkwijzen en nieuwe verdienmodellen. Daarnaast is een ruimer cultuurbudget en een breder palet aan financieringsinstrumenten noodzakelijk om de sector op langere termijn gezond te maken.
De raad stelt ook dat er een routekaart nodig is die helderheid en perspectief biedt. De raad pleit voor een Taskforce Stedelijke Cultuurregio, die de samenwerking binnen en tussen stedelijke cultuurregio’s kan verbeteren en borgen dat goede initiatieven, die bijdragen aan weerbaarheid, onderling worden gedeeld en nagevolgd. De raad adviseert de minister verder om de gehele komende subsidieperiode andere eisen te stellen aan instellingen die rijkssubsidie ontvangen. De raad wil de komende kunstenplanperiode benutten om alternatieven voor het huidige bestel te verkennen en te komen tot een nieuw en verbeterd bestelontwerp. De inzichten en resultaten uit de fieldlabs, de Taskforce Stedelijke Cultuurregio en de monitoring komen hierbij van pas, maar er is ook voldoende tijd voor nodig. Daarom adviseert de raad om de komende BIS-periode met één of twee jaar te verlengen en roept provincies en gemeenten op hetzelfde te doen.
Interview met de voorzitter van de Raad voor Cultuur Marijke van Hees naar aanleiding van het advies verschenen in de Volkskrant, 17-11-2020.
bezoek catalogus
2020

Gebruik van NOW 2.0 door bedrijven in de culturele sector

Centraal bureau voor de statistiek
Overzicht van het aantal bedrijven in de culturele en creatieve sector dat gebruik maakt van de tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-2.0).
bezoek catalogus
2020

Gebruik door bedrijven van financiële steunmaatregelen coronacrisis t/m 30 september 2020

Centraal bureau voor de statistiek
Overzicht van bedrijven die vanaf maart tot en met september 2020 gebruik hebben gemaakt van verschillende financiële steunmaatregelen in verband met corona. Het gebruik van de verschillende regelingen wordt in beeld gebracht naar economische branches (zoals cultuur) en andere bedrijfskenmerken. Bioscopen, theaters en musea staan in de top 10 van branches waar de regelingen het meest gebruikt worden.
bezoek catalogus
2020

Aanwinsten

Onbeperkt cultuur beleven : eindrapport

Jongerius, M., Bilo, N., Gielen, M., Scholten, N., Significant APE
Eindrapport van het onderzoek naar de toegankelijkheid van culturele instellingen voor mensen met een
beperking.
bezoek catalogus
2020

Werkprogramma Raad voor Cultuur 2020-2021

Raad voor cultuur
Het werkprogramma bevat de volgende onderdelen: de positie, visie en werkwijze van de raad; de adviesagenda voor de periode september 2020 – december 2021; de samenstelling van de raad, de kring van adviseurs en het bureau van de raad.
bezoek catalogus
2020

Cultuurplan 2021-2024 : stad in transitie, cultuur in verandering

Gemeente Rotterdam
Cultuurplan 2021-2024 + factsheet.
bezoek catalogus
2020

Partners & subsidiënten