Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Bibliotheekcatalogus

Voor de onderwerpen in de catalogus, kunt u ook de thesaurus gebruiken. Lees meer

Bibliotheekcatalogus

Deze catalogus wordt wekelijks geupdate.

Uitgebreider zoeken

Voor de meest actuele titels en uitgebreidere zoekmogelijkheden gebruik de externe catalogus Ga naar extern zoeken

Relevante titels

Sterker uit Corona : een agenda voor herstel en transitie

Baele, K., ... [et al.], Raad voor cultuur
De raad stelt in dit advies dat het economisch belang van de culturele sector groot is. Daarnaast is de bijdrage van cultuur aan het ‘samen’ in de samenleving belangrijk. De culturele sector kan daarmee een essentiële rol vervullen in de volgende fase van herstel na pandemie: als banenmotor voor economisch herstel, als bindmiddel in een samenleving waar tweedeling dreigt en als bron van verbeeldingskracht rond grote maatschappelijke vraagstukken. Cruciaal hierin is dat de noodsteun wordt gecontinueerd en er een herstelplan komt, dat de sector rust en ruimte krijgt via verlenging van het coulancebeleid en van de cultuurplanperiode, en dat er structureel wordt geïnvesteerd in de weg naar duurzame transformatie. De raad ziet drie sporen van interventie voor herstel: een blijvende inzet op digitalisering, een eigentijdser cultuurbestel en een betere verankering van cultuureducatie in het onderwijs.
bezoek catalogus
2021

Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund : effecten van de coronacrisis in de culturele sector

Goudriaan, R., Slag, M., Brom, R., Goedhart, M., Wolters, L., Faber, D., Gielen, M., Boekmanstichting, SiRM, Significant APE
Wat zijn de effecten van de coronacrisis en steunmaatregelen in de culturele sector? Dit onderzoek richt zich op de gevolgen van de coronacrisis voor organisaties in de culturele en creatieve sector in 2020. Met de coronamonitor wordt zowel de schade voor de organisaties en de zzp’ers binnen de sector als de effecten van de steunmaatregelen in beeld gebracht. Dit geschiedt op basis van een naar deelsector en grootteklasse gestratificeerde steekproef onder circa de helft van de organisaties in de geselecteerde delen van de sector. Conclusie: de coronasteun werkt. Zonder deze steun waren veel culturele organisaties diep in de rode cijfers beland. Wel laat het onderzoek een groot verschil zien tussen de meerjarig gesubsidieerde en de overige organisaties. De culturele organisaties die het meest afhankelijk zijn van publieksinkomsten, worden bovenmatig hard geraakt. Zo zagen de poppodia en de vrije producenten zo’n 95% van hun eigen inkomsten verdwijnen. De coronasteun compenseerde dit niet voldoende. Andere grote verliezers zijn de zelfstandigen: gemiddeld is er 55% op hen bezuinigd.
bezoek catalogus
2021

Tabellenset Kunstenaarsmonitor 2021 [Kunstenaars en werkenden in overige creatieve beroepen, 2017/2019]

Gielen, W., Ramakers, M., Centraal bureau voor de statistiek
Cijfers over kenmerken, positie op de arbeidsmarkt en arbeidsomstandigheden van personen werkzaam als kunstenaar of in een overig creatief beroep vanaf 2010 tot en met 2017/2019. Er is een set tabellen met gegevens over kenmerken en positie op de arbeidsmarkt gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking (EBB) van het CBS. En een set tabellen over arbeidsomstandigheden gebaseerd op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van CBS en TNO.
bezoek catalogus
2021

Aanwinsten

Arts and culture for ecological transformation

Paker, H.
The report discusses the climate emergency with respect to its social, political, economic and cultural aspects and focuses on the response of arts and culture actors for an ecological transformation. Presenting an analysis that makes a comprehensive assessment of ecological problems, the report emphasises the important role that the arts milieu can play towards transformation. Publication contains divers case studies from the Netherlands and the United Kingdom.
bezoek catalogus
2021

Sectoragenda Hbo Kunstonderwijs 2021-2025

Vereniging hogescholen
Een gezamenlijke strategische agenda van de vijftien Nederlandse hogescholen met een kunstvakopleiding (hbo Kunstonderwijs- KUO) voor de jaren 2021-2025. De thema's zijn: een veerkrachtige sector, onderwijs en onderzoek. Om Leven Lang Ontwikkelen door te ontwikkelen zet het KUO in op vijf onderling samenhangende en elkaar versterkende punten: werkveld en arbeidsmarkt, open leeromgevingen, blended learning, talentontwikkeling en vooropleidingen, en kunstvakdocentopleidingen. Sociale veiligheid is één van de onderwerpen als het gaat om een veerkrachtige sector. Omdat het onderwerp zo cruciaal is, heeft de sector al een gezamenlijke aanpak verder uitgewerkt. Publicatie bevat ook statistieken over het kunstvakonderwijs.
bezoek catalogus
2021

Cities, culture, creativity : leveraging culture and creativity for sustainable urban development and inclusive growth

Fisher, M.
‘Cities, Culture, and Creativity’ (CCC) provides guiding principles and a CCC Framework, developed by UNESCO and the World Bank, to support cities in unlocking the power of cultural and creative industries for sustainable urban evelopment, city competitiveness, and social inclusion. Drawing from global studies and the experiences of nine diverse cities from across the world, the CCC Framework offers concrete guidance for the range of actors (city, state, and national governments; creative industry and related private-sector organizations; creatives; culture professionals and civil society) to harness culture and creativity with a view to boosting their local creative economies and building resilient, inclusive, and dynamic cities as well as to recover from the current COVID-19 crisis.
bezoek catalogus
2021

Partners & subsidiënten