Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Catalogus

Bibliotheekcatalogus

Voor de onderwerpen in de catalogus, kunt u ook de thesaurus gebruiken. Lees meer

Bibliotheekcatalogus

Deze catalogus wordt wekelijks geüpdatet en bestaat uit ruim 80.000 titels

Uitgebreider zoeken

Voor de meest actuele titels en uitgebreidere zoekmogelijkheden gebruik de externe catalogus Ga naar extern zoeken

Relevante titels

Cultuur in data : Cultuurmonitor Gelderland 2022, publieksversie

Het Pon | Telos, Pyrrhula, Boekmanstichting

Deze monitor laat op basis van feiten en cijfers zien hoe het er voor staat met cultuur in Gelderland. Het biedt actuele sturingsinformatie voor beleidsmakers en inzichten voor professionals in de cultuursector. Binnen de cultuurmonitor zijn vijf verschillende onderzoeken uitgevoerd: Culturele Benchmark- Gelderland ten opzichte van andere provincies: Landelijke, openbare databronnen gewogen naar bevolkingsaantallen; inzoomen op Gelderland: Analyse van microdata van CBS; Culturele Atlas: registraties van professionele instellingen via gemeenten; Cultuurlocaties online – inzicht in gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde cultuurlocaties in de gemeenten: big data analyse; Cultuurpeiling- online vragenlijstonderzoek onder inwoners van Gelderland.

bezoek catalogus
2022

Museums in the climate crisis : survey results and recommendations for the sustainable transition of Europe

Wilde, E., Network of European museum organisations

This report is based on a recent survey among museums and their professionals in Europe, illuminating the potential of museums to contribute to the sustainable transition of Europe. The themes included in this survey were drafted within the scope of ecological impact, relating to the thematic areas: strategic relevance, infrastructure and building, funding, risk assessment, expertise and skills, work methods and guiding principles, public actions, networking and advocacy, and general information.

bezoek catalogus
2022

Meerjarenbrief 2023-2025. De kracht van creativiteit : cultuur midden in de samenleving

Uslu, G.

Met deze brief informeert staatssecretaris Uslu de Tweede Kamer over de uitgangspunten van het cultuurbeleid voor de komende jaren, de invulling van de afspraken uit het coalitieakkoord en de meerjarige inzet van de € 170 miljoen voor de culturele en creatieve sector. Uslu zet in deze brief o.a. in op: eerlijke beloning van de culturele professional, inzet van creativiteit bij maatschappelijke vraagstukken, toegankelijkheid van cultuur voor iedereen en het belang van erfgoed.

bezoek catalogus
2022

Aanwinsten

Provincie Utrecht en common‐based cultuurbeleid : verkennend onderzoek met beleidsmedewerkers cultuur van de provincie Utrecht

Maas, A. van der, Otte, H., Hamers, A.

Wat zijn belangrijke vragen, wensen, behoeften, dilemma’s en inzichten van beleidsmedewerkers van de provincie Utrecht met betrekking tot ‘common‐based cultuurbeleid’? Sluit deelname als inhoudelijk partner aan een meerjarig onderzoekstraject naar common‐based cultuurbeleid voldoende aan bij de provinciale wensen en uitgangspunten? Het doel van dit verkennend onderzoek is het bevorderen van kennisontwikkeling van
beleidsadviseurs van de provincie Utrecht over een beleidsproces waarin meer en beter gebruik gemaakt kan worden van zogenaamde common‐principes en ‐logica’s en wat dit kan betekenen voor de rol van de provincie.

bezoek catalogus
2022

2021 Cultural infrastructure index

AEA consulting

In its sixth edition, the Index seeks to measure investment in capital projects in the cultural sector globally, identifying projects with a budget of US$10 million or more that were publicly announced or completed within a calendar year. “Cultural infrastructure” comprises museums/galleries, performing arts centers, multifunction arts venues, and cultural hubs or districts, and projects tracked include new buildings, renovations, expansions, and adaptive reuse.

bezoek catalogus
2022

Gehoorschade door versterkte muziek

Gezondheidsraad

Frequente of langdurige blootstelling aan hard geluid, bijvoorbeeld door het bezoeken van concerten of de sportschool of door het gebruik van persoonlijke muziekspelers, kan schadelijk zijn voor het gehoor. De drie meest voorkomende vormen van gehoorschade zijn gehoorverlies, tinnitus (oorsuizen) en hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid). Ter voorbereiding van het vervolgbeleid heeft de staatsecretaris van VWS de Gezondheidsraad om advies gevraagd over het prioriteren van landelijke preventieve maatregelen en over het maximale geluidsniveau voor het luisteren naar versterkte muziek.

bezoek catalogus
2022

Partners & subsidiënten