Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Onderzoek in Zicht met Reyer van der Vlies en Alexander Ramselaar

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Maandag 11 jun ’18

Onderzoek in Zicht met Reyer van der Vlies en Alexander Ramselaar

In het kader van de reeks Onderzoek in Zicht spreekt Reyer van der Vlies over zijn proefschrift Cultureel ondernemerschap – een ethische en juridische benadering.

De overheid verlangt van culturele makers steeds meer ondernemerschap, maar soms staat de eis om commercieel te zijn op gespannen voet met artistieke of maatschappelijke waarden. In hoeverre is de eis tot cultureel ondernemerschap eigenlijk ethisch en juridisch te verantwoorden? Van der Vlies vertelt over zijn jarenlange onderzoek naar de verhouding tussen cultureel ondernemerschap en cultuurbeleid. Dit najaar zal hij zijn proefschrift verdedigen.

Cultureel ondernemerschap – een ethische en juridische benadering
De overheid kijkt in toenemende mate met een economische bril naar kunst en cultuur. Om subsidie te krijgen van de minister, moeten culturele instellingen voldoen aan een norm voor eigen inkomsten en laten zien dat zij ‘cultureel ondernemer’ zijn. De Raad voor Cultuur beoordeelt niet langer alleen de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van hun werk, maar ook de bedrijfsvoering en organisatie. De focus op ondernemerschap gaat echter niet gepaard met minder verwachtingen van de overheid. Dit kan vreemde situaties opleveren: zo moest het Wereldmuseum Rotterdam een commercieel verdienmodel opzetten om zijn subsidietekort op te vangen, maar sprak men er schande van toen het museum daardoor zijn maatschappelijke taak verwaarloosde. Zijn cultureel ondernemers wel zo vrij als de overheid soms wil doen geloven?

Alexander Ramselaar (Cultuur+Ondernemen) zal vervolgens vanuit zijn praktijkervaring een reactie hierop geven. Aansluitend is er ruimte voor vragen en opmerkingen uit de zaal.

Over de sprekers:
Reyer van der Vlies is sinds 2014 als buitenpromovendus verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, onder auspiciën van prof. dr. Inge van der Vlies (geen familie) en prof. dr. Leonard Besselink. Sinds 2012 werkt hij als juridisch adviseur voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, thans bij de directie Voortgezet Onderwijs. Daarvoor was hij werkzaam bij de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht.

Van der Vlies studeerde aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij de masteropleidingen Informatierecht en Staats- en bestuursrecht (cum laude) afrondde en aan de University of Essex. In 2014 rondde hij bovendien de masteropleiding aan de Academie voor Overheidsjuristen (LL.Mgov) in Den Haag af.

Het proefschrift van Reyer van der Vlies zal na zijn promotie in november 2018 beschikbaar zijn in de catalogus van de bibliotheek. Zie hier voor overige publicaties van zijn hand in de catalogus van de Boekmanstichting.

Alexander Ramselaar (Cultuur+Ondernemen) richt zich op de praktijk van financiering in de culturele en creatieve sector. Denk aan vraagstukken op het gebied van de financieringsmix, het creëren van nieuwe financieringsfaciliteiten en het ontwikkelen van de financiële instrumenten voor morgen. Ramselaar heeft een bedrijfseconomische achtergrond en werkte 22 jaar in de financiële- en vastgoedsector. Parallel ontstond een passie voor hedendaagse kunst. Naast zijn werkzaamheden voor Cultuur+Ondernemen is hij verbonden aan een aantal culturele organisaties en betrokken bij initiatieven ter bevordering van het culturele klimaat in Nederland.

Datum: Maandag 11 juni 2018
Tijd: 16.00 – 18.00 uur
Locatie: Boekmanstichting, Amsterdam
Toegang: gratis, maar aanmelden is noodzakelijk i.v.m. een beperkt aantal plaatsen.

 

Partners & subsidiënten