Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Sector Podiumkunsten

Tabel 1. Indicatoren over podiumkunsten in de Regionale Cultuurindex.

Tabel 1 – Indicatoren over podiumkunsten in de Regionale Cultuurindex

Tabel 2. Gemiddelde tijdsbesteding aan bezoek en vrijwilligerswerk voor podia (in uren per inwoner), en inkomsten van podia (in euro's per inwoner).

Tabel 2 - Gemiddelde tijdsbesteding in uren per inwoner aan bezoek en vrijwilligerswerk voor podia, en inkomsten van podia per inwoner in euro's

Tabel 3 - Scores op indicatoren over het podiumkunstenaanbod.

Tabel 3 - Scores op indicatoren over het podiumkunstenaanbod
Deze scores zijn gebaseerd op aandelen van provincies in het totale landelijke aanbod, die zijn gewogen naar waardering en gedeeld door het aantal inwoners. Zie ook de analyse van de pijler Capaciteit.

Tabel 4. Gemiddelde tijdsbesteding aan bezoek aan culturele festivals (in uren per inwoner), en scores op de indicator 'aantal festivals'.

Tabel 4 - Gemiddelde tijdsbesteding in uren per inwoner aan bezoek aan culturele festivals, en scores op de indicator aantal festivals

Tabel 5. Gemiddelde tijdsbesteding aan passieve en actieve participatie in de podiumkunsten (in uren per inwoner).

Tabel 5 - Gemiddelde tijdsbesteding in uren per inwoner aan passieve en actieve participatie in de podiumkunsten

Sector Beeldende kunst

Tabel 1. Overzicht van indicatoren binnen de sector Erfgoed.

Tabel 1. Overzicht van indicatoren binnen de sector Erfgoed

Figuur 1. Aantal presentatie-instellingen per hoofd van de bevolking (x1.000).

Figuur 1. Aantal presentatie-instellingen (leden van de Zaak Nu) per hoofd van de bevolking
Deze cijfers zijn niet als indicator opgenomen in de Regionale Cultuurindex.

Sector Film

Tabel 1. Indicatoren over film in de Regionale Cultuurindex

Tabel 1 - Indicatoren over film in de Regionale Cultuurindex

Tabel 2. Scores op indicatoren over filmtheateraanbod

Tabel 2 - Scores op indicatoren over filmtheateraanbod
Deze scores zijn gebaseerd op aandelen van provincies in het totale landelijke aanbod, die zijn gewogen naar waardering en gedeeld door het aantal inwoners. Zie ook de analyse van de pijler Capaciteit.

Tabel 3. Scores op indicatoren over bisocoopaanbod

Tabel 3 - Scores op indicatoren over bioscoopaanbod
Deze scores zijn gebaseerd op aandelen van provincies in het totale landelijke aanbod, die zijn gewogen naar waardering en gedeeld door het aantal inwoners. Zie ook de analyse van de pijler Capaciteit.

Tabel 4. Gemiddelde tijdsbesteding per inwoner aan passieve participatie in filmsector (in uren)

Tabel 4 - Gemiddelde tijdsbesteding in uren per inwoner aan passieve participatie in filmsector

Tabel 5. Bestedingen aan filmsector per inwoner (in euro's)

Tabel 5 - Bestedingen aan filmsector per inwoner in euro's

Sector Erfgoed

Tabel 1. Overzicht van indicatoren binnen de pijler Erfgoed

Tabel 1 - Overzicht van indicatoren binnen de pijler Erfgoed

Tabel 2. Overzicht van het aantal rijksmonumenten aan het einde van 2017 (per provincie, naar CBS-categorie).

Tabel 2 - Rijksmonumenten naar soort
Bron: RCE 2018b

Tabel 3. Overzicht van indicatoren binnen de Regionale Cultuurindex die betrekking hebben op erfgoed.

Tabel 3 - Overzicht indicatoren monumenten per provincie
Het getoonde getal geeft aan hoe een provincie zich binnen een indicator tot de andere provincies verhoudt. Zo kent Zeeland per inwoner de meeste rijksmonumenten, terwijl Flevoland hierbij een twaalfde plek inneemt.

Tabel 4 - Overzicht van indicatoren binnen de Regionale Cultuurindex die betrekking hebben op de financiële ondersteuning voor cultureel erfgoed.

Tabel 4 - Overzicht van indicatoren binnen de Regionale Cultuurindex die betrekking hebben op de financiële ondersteuning voor cultureel erfgoed
Het getoonde getal geeft aan hoe een provincie zich binnen een indicator tot de andere provincies verhoudt.

Tabel 5. Overzicht van indicatoren binnen de Regionale Cultuurindex die betrekking hebben op het aantal musea en de bezoeken daaraan per provincie.

Tabel 5 - Overzicht van indicatoren binnen de Regionale Cultuurindex die betrekking hebben op het aantal musea en de bezoeken daaraan per provincie
Het totale aantal musea en het totale aantal bezoeken is niet als indicator opgenomen in de Regionale Cultuurindex, maar enkel voor deze figuur berekend. Het getoonde getal geeft aan hoe een provincie zich binnen een indicator tot de andere provincies verhoudt.

Tabel 6. Overzicht van indicatoren binnen de Regionale Cultuurindex die betrekking hebben op de financiën van, en de betrokkenheid bij musea.

Tabel 6 - Overzicht van indicatoren binnen de Regionale Cultuurindex die betrekking hebben op de financiën van, en de betrokkenheid bij musea
Het getoonde getal geeft aan hoe een provincie zich binnen een indicator tot de andere provincies verhoudt.

Figuur 1. Verhouding tussen eigen inkomsten, gemeentelijke subsidies en provinciale subsidies in de inkomsten van musea, per provincie in 2016.

Figuur 1 - Verhouding tussen eigen inkomsten, gemeentelijke subsidies en provinciale subsidies in de inkomsten van musea, per provincie in 2016
De getoonde bedragen betreffen gemiddelde bedragen per inwoner per jaar.

Bronnen

Sector Letteren

Tabel 1. Overzicht van indicatoren in de Regionale Cultuurindex die specifiek betrekking hebben op de letterensector.

Tabel 1 - Overzicht van indicatoren binnen de sector Letteren
De indicatoren over de inkomsten en het aantal uitleningen van bibliotheken bestaan uit verschillende subindicatoren waarin een onderscheid gemaakt wordt tussen respectievelijk boeken en overig materiaal, en inkomsten uit verschillende soorten dienstverlening.

Tabel 2. Overzicht van indicatoren over bibliotheken binnen de Regionale Cultuurindex.

Tabel 2 - Overzicht indicatoren over bibliotheken
Het getoonde getal geeft aan hoe een provincie zich binnen een indicator tot de andere provincies verhoudt. Zo heeft Zeeland per inwoner de meeste bibliotheken, terwijl Flevoland hier een twaalfde plek inneemt. Evenwel blijft hierbij buiten beeld hoe groot de verschillen tussen provincies precies zijn.

Tabel 3. Overzicht van indicatoren over boekhandels binnen de Regionale Cultuurindex.

Tabel 3 - Overzicht indicatoren over boekwinkels
Het getoonde getal geeft aan hoe een provincie zich binnen een indicator tot de andere provincies verhoudt. Zo staat Zeeland op een eerste plek wat betreft het relatieve aantal boekhandels, terwijl Groningen hier een twaalfde plek inneemt.

Bronnen

Afsluiting Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018

SCP onderzoekt vrijetijdsbesteding

Culturele arbeidsmarkt

Redactioneel

 • Redactioneel Boekman 117

  Veel kunstenaars houden het financieel uit ‘omdat ze slim trouwen’. Dat was wat Ingrid van Engelshoven te horen kreeg kort nadat ze was aangetreden als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in oktober 2017, zo vertelde ze tijdens het Paradisodebat in augustus jongstleden. ‘Als minister van emancipatie zeg ik: “Dat moeten we beter organiseren”.’ De minister wil dan ook de sector bij zijn initiatieven voor verbetering van de culturelearbeidsmarkt ondersteunen, zoals bij de toepassing van de Fair Practice Code, het initiatief ter verbetering van arbeidsvoorwaarden en
  toekomstperspectieven in de culturele en creatieve sector. Ook kan de sector voor 2019 rekenen op een loon- en prijsbijstelling van 2,5 procent en komt er geld beschikbaar voor continuering van honorariumrichtlijnen en uitvoering van de Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector.

Artikelen

 • De Hand aan de ploeg
  Ultrakorte geschiedenis van werk, markt en inkomen in de culturele en creatieve sector
  Erik Akkermans
 • De Fair Practice Code
  Jan Zoet
 • De complexe arbeidsmarktpositie van de kunstenaar
  Rogier Brom
 • Betaalbare ateliers, een maatschappelijke zaak
  Joram Kraaijeveld
 • Op naar een gezonde arbeidsmarkt
  Interview met Jeroen Bartelse (Muziekcentrum TivoliVredenburg), Yolande Melsert (Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten) en Marc van Warmerdam (Orkater)
  Kim van Meulen
 • Scholing
  'Niet omdat het moet, maar omdat het aantrekkelijk is' Interview met Thera Jonker (HKU) en Evert Hoogendoorn (IJsfontein)
  Koos de Wilt
 • Kracht en Kwetsbaarheid
  Vrijwilligers in de kunst- en cultuursector
  Edo Dijksterhuis
 • Fantaseren over staken
  Precariteit, de culturele sector, het werk van de suppoost en de (on-)mogelijkheid van actie
  Marguerite van den Berg, Lisette Olsthoorn en Julia Jansen
 • Opdrachten in vrijheid
  Birgit Donker en Aline Knip
 • Het bijzondere karakter van de culturele arbeidsmarkt
  Epiloog
  Mariëtte Hamer

Columns en reportages

 • Groot nieuws, dames en heren, groot nieuws! Gijs Scholten van Aschat

  Minister-president Mark Rutte heeft een maatregel aangekondigd waarvan niemand had durven dromen. Deze maatregel was niet opgenomen in het regeerakkoord, noch in de verkiezingsprogramma’s van de coalitiepartijen. Verslaggevers en politiek commentatoren hebben dit daarom niet kunnen voorzien. Vanaf nu gaat er 2 miljard extra structureel naar Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hoe is het mogelijk?

 • Sparen, dromen, kleien Ranti Tjan

  Kan ik bij jullie gratis studeren, hebben jullie een beurs voor me? Zoals bij Ateliers of Rijksakademie?’ Het is een vraag waar vanuit Sundaymorning@ekwc maar één antwoord op mogelijk is. Ondanks de vrijstelling van subsidie in 2012 krijgen wij hem nog vaak te horen en iedere keer moeten we duidelijk maken dat we geheel do it yourself zijn. En hoewel we sinds 2017 weer overheidssubsidie krijgen, is dat nog niet op het pre-2012-niveau. Hoe moet het dan?… wordt er verzucht, of, in de meeste gevallen: How the fuck am I gonna pay you, of soortgelijke woorden in het Spaans, Chinees of Indiaas.

 • LinC-programma opent een nieuwe wereld Interview met Paul Adriaanse André Nuchelmans

  Het leerprogramma Leiderschap in Cultuur (LinC) werd in het kader van cultureel ondernemerschap in 2012 op initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) opgezet voor een periode van vier jaar. Het programma richtte zich op (potentiële) leiders in de culturele sector. ‘Deelnemers van LinC onderzoeken nieuwe verbindingen tussen instellingen, disciplines, cultuur en samenleving en werken zo aan een vitale, slagvaardige en financieel gezonde culturele sector’, zo staat in een evaluatie van het programma te lezen (LinC2018).

 • David Bowie is een slappeling Lisa Gritter

  En toen stortte ik in’ is een veelgehoord statement van mensen die met een burn-out te maken hebben gehad. En dat zijn er (te) veel. Ook ik stortte in. Achteraf gezien was het niet zozeer instorten, zoals je dat voor je ziet bij een gebouw dat wordt opgeblazen, maar veel meer als bij een spelletje Jenga, waar langzaamaan de bouwstenen uit de structuur getrokken worden. Tot op een gegeven moment de toren zo losjes staat dat de minste verschuiving van een steen een totale instorting veroorzaakt. En dat gebeurde begin 2017. Had ik het kunnen zien aankomen? Jazeker. Had ik het kunnen voorkomen? Goede vraag.

Maakt onderdeel uit van:

Dossier culturele arbeidsmarkt

Geldstromen

Figuur 1. Ranking eigen inkomsten en provinciale subsidie cultuur

Figuur 1 - Ranking eigen inkomsten en provinciale subsidie cultuur

Figuur 2. Financieringsmix per provincie (totaal bestedingen per jaar in procenten)

Figuur 2 - Financieringsmix per provincie

Figuur 3. Verhouding cultuurlasten provincies en gemeenten per provincie (totaal bestedingen per persoon per jaar in procenten)

Figuur 3 - Verhouding cultuurlasten provincies en gemeenten per provincie (totaal bestedingen per persoon per jaar in procenten)

Tabel 1. Bestedingen BIS naar sector per provincie

Tabel 1 - Bestedingen BIS naar sector per provincie

Figuur 4. Verhouding indicatoren inkomsten per provincie (totaal bestedingen per persoon per jaar in procenten)

Figuur 4 - Verhouding indicatoren inkomsten per provincie (totaal bestedingen per persoon per jaar in procenten)

Capaciteit

Tabel 1. Opbouw pijler Capaciteit van de Regionale Cultuurindex.

Tabel 1 - Opbouw pijler Capaciteit van Regionale Cultuurindex

Figuur 1. Scores van provincies op de pijler Capaciteit van de Regionale Cultuurindex.

Figuur 1 - Scores van provincies op de pijler Capaciteit van de Regionale Cultuurindex

Figuur 2. Scores van provincies in de sectoren Podiumkunsten (weging 30%), Beeldende kunst (weging 17,5%), Letteren (weging 12,5%), Erfgoed (weging 30%) en Film (10%).

Figuur 2 - Scores per provincie per sector

Partners & subsidienten