Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Themas

Boekmanstichting
 thema's

Cultuur in de regio

Hoe creëren het Rijk, gemeenten en provincies gezamenlijk goede randvoorwaarden voor de culturele sector?

Bekijk thema

Duurzaamheid

De klimaatcrisis is dé grootste uitdaging van deze tijd. Wat kan de cultuursector doen?

Bekijk thema

Diversiteit & Inclusie

Diversiteit en Inclusie vormen samen één van de kernthema’s van de Boekmanstichting in de komende jaren. We zijn toegewijd om diversiteit en inc...

Bekijk thema

Culturele arbeidsmarkt

De culturele beroepspraktijk is veelzijdig. De verschillende domeinen binnen de culturele en creatieve industrie lopen qua arbeidsmarkt en organ...

Bekijk thema

Coronaplatform voor onderzoeksvragen en kennisdeling in cultuur

Vragen én antwoorden over de impact van de coronacrisis op de culturele sector.

Bekijk thema

Bekijk alle thema’s (archief)

Partners & subsidiënten