Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » De Waarde van Cultuur door Monika Kackovic

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Maandag 13 feb ’17

De Waarde van Cultuur door Monika Kackovic

Wie succesvol wil worden als kunstenaar is afhankelijk van galeriehouders, verzamelaars, recensenten en jury’s. Maar niet ieder signaal van derden heeft evenveel impact. Econoom Monika Kackovic promoveerde op onderzoek naar de factoren die het succes van een kunstenaarscarrière bepalen.

De primaire markt voor hedendaagse kunst is een onzekere markt. Er zijn geen objectieve criteria voor de beoordeling van artistiek-inhoudelijke kwaliteit. De financiële waarde is niet gebaseerd op eerdere transacties en eigenaren van werk, zoals dat wel het geval is bij veilingen. Kackovic onderzocht welke signalen binnen deze markt fungeren als voorspellers van toekomstig succes. Daarvoor keek ze naar de carrières van bijna 1600 alumni van de Gerrit Rietveld Academie en de postdoctorale Rijksakademie van Beeldende Kunsten.

De start van een kunstenaarscarrière blijkt cruciaal. Een recensie, prijs of galerievertegenwoordiging in een vroeg stadium van de professionele loopbaan garandeert later hogere prijzen voor werk en vervolgsucces. Het zijn signalen die door de rest van het veld worden opgepikt en gereproduceerd. Niet alle signalen zijn echter even effectief, wat afhangt van de geloofwaardigheid en status van de bron. Onder galeries heerst een hiërarchische rangorde en hetzelfde geldt voor kunstprijzen.

In haar proefschrift Observable Persuaders: A Longitudinal Study on the Effects of Quality Signals in the Contemporary Visual Art Market beschrijft Kackovic een zelfversterkende systeem van waarderingsterugkoppeling binnen de kunstmarkt. Haar analyse van beïnvloedingsfactoren maakt bovendien inzichtelijk waarom de ene kunstenaarscarrière succesvoller is dan de andere.

Datum: maandag 13 februari 2017
Tijd: 16.00 – 18.00 uur
Locatie: Boekmanstichting
Toegang: gratis
Voertaal: Engels

Download 

Fotografie: Erwin van Delden

Partners & subsidiënten