Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Cultuur in Beeld

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Maandag 14 dec ’15

Cultuur in Beeld

De Boekmanstichting organiseert verschillende programma’s tijdens de jaarlijkse kunst- en cultuurconferentie Cultuur in Beeld, georganiseerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Cultuurindex Nederland: actuele trends in (regionaal) perspectief | Lokaal 4 11.45 – 12.15 uur
Hoe staat de cultuursector ervoor? Welke cijfers hebben bestuurders en culturele instellingen nodig om hun koers uit te zetten? En hoe zet je deze cijfers in om de politieke agenda te bewerken? De Cultuurindex Nederland, ontwikkeld door de Boekmanstichting en het Sociaal en Cultureel Planbureau, biedt voor dit soort vragen houvast. Kracht van de index is dat die een brede waaier aan cijfers over de culturele sector bundelt en inzichtelijk maakt. Voor de index worden maar liefst 83 cijferbestanden gebruikt en in hun onderlinge samenhang geanalyseerd.

Na deze CultTalk bent u volledig bijgepraat, heeft u de cijfers op een rij, zijn onderbuikgevoelens vervangen door feiten en heeft u de trends en ontwikkelingen over langere tijd in beeld. Om belangrijke regionale en lokale verschillen in kaart te brengen, werken de Boekmanstichting en Atlas voor Gemeenten momenteel aan een regionale Cultuurindex. Tijdens de presentatie werpt u een eerste blik op de daarvoor verzamelde nationale en regionale statistieken. Om af te sluiten met een discussie over zin, onzin en (on)mogelijkheden van een regionale Cultuurindex.

Sprekers: Dimitri Lahaut (Boekmanstichting), Marielle Hendriks (Boekmanstichting), Gerard Marlet (Atlas voor Gemeenten)

————————————————————————————————————————————–

Ontdek de inspirerende bronnen van de Boekmanstichting | Cultspace gehele dag
Ontdek de rijke schatten van de bibliotheek van de Boekmanstichting. De bibliotheek biedt plaats aan ruim 75.000 boeken en artikelen over kunst- en cultuurbeleid, in theorie en praktijk. Denk aan beleidsplannen, jaarverslagen, scripties, artikelen. En niet te vergeten: monitoren en statistieken, met actuele cijfers over geldstromen, cultuurdeelname, cultuuraanbod en veel meer. Op landelijk en regionaal niveau. Laat u verrassen door de enorme hoeveelheid informatie.

Aan de hand van nationale en gemeentelijke beleidsstukken, opiniërende artikelen en cijfermateriaal laat de collectie belangrijke trends zien. Van cultureel hergebruik van kerken en kantoren tot de impact van toenemend cultuurtoerisme. Op de CultSpace demonstreren de informatiespecialisten van de Boekmanstichting de rijke collectie en de methoden om informatie uit de collectie te halen. Ook is er aandacht voor de overige activiteiten van de bibliotheek: lezingen door onderzoekers, expertmeetings en informele netwerkbijeenkomsten.

Sprekers: Hilde Klein (Boekmanstichting), Jack van der Leden (Boekmanstichting), Mieke Nooijen (Boekmanstichting)

—————————————————————————————————————————————-
Debat Kunst en cultuur: kunstmest voor onze stad | Lokaal 9 11.45 – 12.45 uur

Een samenwerking tussen European Cultural Foundation, Kunsten ’92 en de Boekmanstichting, naar aanleiding van de publicatie Boekman #101: “Cultuur als aanjager van gebiedsontwikkeling”.

Survivaltips van innovators in de lokale beleidspraktijk. Traditionele rollen van overheid, bedrijven, kunstenaars en bewoners verschuiven doordat de stad en regio voor grote uitdagingen staan. Ontwikkelingen als de participatiemaatschappij, deeleconomie, migratie en ruimtelijke ontwikkelingsvraagstukken leggen dit bloot. Deze verschuiving vraagt om nieuwe oplossingen. Kunstenaars ontpoppen zich bijvoorbeeld als ontwerpers en ontwikkelaars. Er bestaan vele succesvolle publiek-private samenwerkingsverbanden, waarbij ook burgers worden betrokken, in steden in heel Europa.

De kunst-, cultuur- erfgoedsector kan bij uitstek innovatieve concepten leveren: door de inzet van cultuur wordt niet zelden een gebouwencomplex of zelfs een hele wijk zeer succesvol getransformeerd tot voordeel van de bewoners. Tijdens dit debat komen deze nieuwe initiatieven aan de orde. Van lokaal tot internationaal niveau, waarbij de verschillende modellen en samenwerkingsverbanden tussen kunstenaars, ontwikkelaars, experts en gemeenteambtenaren worden besproken. Wat betekent dit voor de stad? Hoe moeten nieuwe opdrachtgevers – ontwikkelaar, overheid, bewoner – hiermee omgaan? Hoe kunnen we het beleid toespitsen op de uitdagingen waar de stad voor staat? Hoe wordt dit aangepakt in andere Europese steden en in Europees beleid?

Sprekers: Floor Ziegler (Noorderparkkamer / Broedstraten ), Elke Uitentuis (We Are Here ), Vivian Paulissen (European Cultural Foundation), Thomas van Dalen (Thomas van Dalen Moderator

********************************************************************************************

Meer informatie over onze activiteiten en Cultuur in Beeld vindt u hier

Wat: Cultuur in Beeld
Wanneer: 14 december 2015
Waar: Fokker Terminal Den Haag
Aanmelden: Deelnemers van Cultuur in Beeld hoeven zich van te voren niet in te schrijven voor de sessies. U stelt op de dag zelf een persoonlijk programma samen.

 

Partners & subsidiënten