Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Boekmandebat Afstemmen op cultuur

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Dinsdag 15 apr ’14

Boekmandebat Afstemmen op cultuur

Deze middag debatteerden diverse deskundigen o.l.v. Paul Rutten over de relatie tussen de publieke omroep en cultuursector. Met aandacht voor de landelijke, regionale en lokale omroepen, de (commerciële) pers, en de betekenis van nieuwe media concepten en platforms.

Heeft de cultuursector, op termijn, de publieke omroep nog wel nodig gezien de multimediale rol die de sector zelf inneemt, waarbij met name de musea nu al het voortouw nemen? De commissie van de Raad voor Cultuur die op 27 maart j.l. advies uitbracht over een toekomstbestendige publieke omroep, meent van wel. De commissie stelt daarom een accentverschuiving bij de publieke omroep voor: van een bestuurders- naar een makerscultuur.  Die makers kunnen ook van buiten de omroep komen, van private partners tot zzp’ers.

Deze stellingname opent ruim baan voor culturele instellingen en initiatieven, zoals ook in Boekman 98 “Afstemmen op cultuur: de publieke omroep in een crossmediaal landschap” (maart 2014) wordt bepleit. Hoe zou de samenwerking tussen de culturele sector en de publieke omroep eruit kunnen zien?

Sprekers
Met een inleiding door Bart Römer (Film Academie) en forumdeelnemers Inge Brakman (voorzitter adviescommissie mediabestel van de Raad van Cultuur), Bruno Felix (Submarine), Willemijn Maas (oud-AVRO), Cathrien Schreuder (Boijmans van Beuningen) en Wim Vanseveren (consultant media en cultuur bij Uitzichten en oud-VRT).

Programma 15.30-18.30 uur, inloop vanaf 15.00 uur
Welkomstwoord door Lidy Klein Gunnewiek (VondelCS, o.v.)
Opening door Paul Rutten
Inleiding door Bart Römer
Pitch en paneldiscussie door Inge Brakman, Bruno Felix, Willemijn Maas, Cathrien Schreuder en Wim Vanseveren
Discussie met zaal
Afsluiting door Cas Smithuijsen (Boekmanstichting)
Borrel

Toegang
€ 16,50

Partners & subsidiënten