Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Discussiebijeenkomst ‘Traditie en vernieuwing in de boekensector’

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Maandag 15 feb ’16

Discussiebijeenkomst ‘Traditie en vernieuwing in de boekensector’

In de letterensector zijn in het afgelopen decennium verschuivingen zichtbaar. De manier waarop boeken worden aangeboden en gekocht verandert, boekhandels oriënteren zich op een nieuwe rol, en de financiële positie van auteurs is aan verandering onderhevig. Hoe kan de lezer aan het literaire lezen worden gekregen en gehouden? Wat is er nodig in de keten om auteurs en lezers een glansrijke toekomst te bieden?

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) organiseert samen met de Boekmanstichting een debat over deze vragen. Inleidende voordrachten worden verzorgd door Maarten Asscher (directeur Athenaeum Boekhandel en auteur) en Kiene Brillenburg Wurth (hoogleraar literatuur in mediavergelijkend perspectief, Universiteit Utrecht). Bij de discussie zullen maximaal 30 vertegenwoordigers aanwezig zijn uit de letterensector, wetenschap en journalistiek.

De discussiebijeenkomst is besloten. Het najaarsnummer van het tijdschrift Boekman (nummer 108) wordt aan het thema gewijd, ter gelegenheid van het Jaar van het Boek en omdat Nederland en Vlaanderen samen gastland zijn van de Frankfurter Buchmesse in oktober 2016. Een verslag van deze bijeenkomst vindt u binnenkort online.

Partners & subsidiënten