Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Nieuwe reeks: de Waarde van Cultuur

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Maandag 16 jan ’17

Nieuwe reeks: de Waarde van Cultuur

Op 16 januari 2017 introduceert de Boekmanstichting een nieuwe reeks in de studiezaal over het thema waarde van cultuur. De reeks zal maandelijks plaatsvinden in de studiezaal van de Boekmanstichting. Een spreker houdt een voordracht op het thema, waarna discussie met de zaal volgt.

De centrale vraag binnen de reeks is:
Op welke manieren kan de waarde van kunst & cultuur worden beoordeeld?

Invalshoek voor de reeks is de publicatie van Claartje Bunnik, Naar waarde gewogen : een nieuw model voor kwaliteitsbeoordeling bij de toekenning van cultuursubsidies.

Claartje Bunnik pleit voor meer maatwerk en minder bureaucratie en juridisering bij de beoordeling van de kwaliteit van culturele instellingen door subsidiërende overheden en publieke cultuurfondsen.

Zij stelt bovendien voor om de waarde van cultuur voor de samenleving in beleid en bekostiging centraal te stellen. Het nieuwe beoordelingsmodel dat daaruit volgt, het Culturele Waardemodel, gaat uit van een meerdimensionaal kwaliteitsbegrip waarin naast de artistiek-inhoudelijke waarde ook de maatschappelijke positie van de instelling, vertrouwen en reputatie een rol spelen.

In de reeks zullen diverse onderzoekers, beleidsmakers en betrokkenen uit het culturele veld vanuit hun expertise (artistiek-inhoudelijk, maatschappelijk, professioneel) een toelichting geven op het thema.

Claartje Bunnik opent de reeks Waarde van Cultuur op maandag 16 januari 2017.

Datum: maandag 16 januari 2017
Tijd: 16.00 – 18.00 uur
Locatie: Boekmanstichting
Toegang: gratis

Aanmelden noodzakelijk i.v.m. een beperkt aantal plaatsen.

Andere al vastgestelde data in 2017 zijn: 13 februari, 20 maart, 10 april, 15 mei, 29 mei.

Partners & subsidiënten