Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » De Waarde van Cultuur door Claartje Bunnik

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Maandag 16 jan ’17

De Waarde van Cultuur door Claartje Bunnik

Op 16 januari 2017 introduceerde de Boekmanstichting een nieuwe maandelijkse reeks over het thema waarde van cultuur. De reeks werd geopend op maandag 16 januari 2017 door Claartje Bunnik.

Wat is de waarde van kunst en cultuur in de wereld waarin wij leven? Wat is de verantwoordelijkheid van de overheid voor dit terrein? En hoe, denkend vanuit die verantwoordelijkheid, zou je de subsidiesystematiek en het stelsel moeten inrichten? Daarover gaat Naar waarde gewogen, een nieuw model voor kwaliteitsbeoordeling bij de toekenning van cultuursubsidies. Het boek, geschreven door Claartje Bunnik, richt zich op de relatie tussen overheden en meerjarig gefinancierde kunst- en erfgoedinstellingen, zoals de BIS instellingen.

De omgang tussen overheid en cultuursector heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een in hoofdzaak bureaucratische en instrumentele aangelegenheid. De beoordeling van artistieke kwaliteit, door experts, vormt daarin een als het ware losgezongen element. Voor zover maatschappelijke waarde aan bod komt, wordt deze vooral gezocht in de effecten van cultuur op andere maatschappelijke domeinen zoals zorg, onderwijs of economie. Als gevolg van deze instrumentele benadering is het draagvlak voor cultuur (o.a. getuige de bezuinigingen) geleidelijk afgebrokkeld. Daarom acht Claartje Bunnik het tijd voor een andere, meer kwalitatieve benadering, die de waarde van cultuur voor de samenleving centraal zet. In haar lezing zal zij dieper ingaan op het nieuwe model voor kwaliteitsbeoordeling dat in het boek centraal staat, waarbij evenwichtig aandacht wordt gegeven aan artistiek-inhoudelijke én maatschappelijke kwaliteit. Ook het proces, met de rollen van alle betrokkenen, experts en adviseurs, stakeholders, samenwerkingspartners en publiek, komen daarbij aan de orde.

Datum: maandag 16 januari 2017
Tijd: 16.00 – 18.00 uur
Locatie: Boekmanstichting
Toegang: gratis

Aanmelden noodzakelijk i.v.m. een beperkt aantal plaatsen.

Andere al vastgestelde data in 2017 zijn: 13 februari, 20 maart, 10 april, 15 mei, 29 mei.

Partners & subsidiënten