Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Discussiebijeenkomst ‘Het culturele geheugen van Nederland’

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Vrijdag 16 sep ’16

Discussiebijeenkomst ‘Het culturele geheugen van Nederland’

Het culturele geheugen van Nederland 
De toekomst van archieven van kunstenaars, particuliere verzamelaars en culturele instellingen en bedrijven

Het veld van de culturele archieven is onoverzichtelijk en versnipperd. Er zijn heel veel kunstenaars, verzamelaars en instellingen die met elkaar een grote verscheidenheid aan belangrijke archieven beheren, maar het overzicht ontbreekt. Omdat niet alles voor de toekomst bewaard kan worden, is selectie nodig. Maar welke criteria zijn relevant voor de uiteenlopende culturele archieven en wie moet er selecteren? Wat is ervoor nodig om te voorkomen dat belangrijke culturele archieven (erfgoed) verdwijnen? Wie moeten daarvoor samenwerken? En hoe kunnen archieven met gebruikmaking van moderne technieken op een aansprekende manier hun collecties (meer) voor het voetlicht brengen?

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) organiseert samen met de Boekmanstichting een discussiebijeenkomst over deze vragen. Een inleidende voordracht wordt verzorgd Riemer Knoop, lector cultureel erfgoed aan de Reinwardt Academie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, en zelfstandig ondernemer Gordion Cultureel Advies. Jacqueline Oskamp, freelance journaliste en publiciste op het gebied van muziek, muziektheater en nieuwe media, en een lid van de Akademie van Kunsten zullen hierop reflecteren.

Het lentenummer van het tijdschrift Boekman, nummer 110, wordt aan het thema gewijd en verschijnt in het voorjaar van 2017.

Partners & subsidiënten