Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Boekman Salon “Wie stimuleert het artistieke talent?”

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Dinsdag 16 sep ’14

Boekman Salon “Wie stimuleert het artistieke talent?”

We vieren de verschijning van de honderdste Boekman, tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid! Dit doen we met een talkshow in de SSBA Boekman Salon. Dit keer met als thema: Talent – hoe stimuleer je dat eigenlijk? De focus ligt op het stimuleren van artistiek talent in en buiten de klas. Drie gasten gaan onder leiding van Chris Julien in discussie. Kom het bijwonen op 16 september tussen 17.00 en 18.30 in de Salon van de Stadsschouwburg Amsterdam.

Programma
Column door de jonge schrijfster Elske van Lonkhuyzen
Onderzoeker Thomas van Dalen spreekt over talentontwikkeling en poppodia
Marie-Louise Smolenaars, programmacoördinator talentontwikkeling bij het Fonds Cultuurparticipatie
Yannick Noomen, theatermaker
Aansluitend paneldiscussie en gesprek met de zaal.

Thema
Een keur aan specialisten buigt zich over de vraag hoe en waar de kunstzinnige kiem tot bloei wordt gebracht. Hoe is het gesteld met de kunstzinnige oriëntatie in het basisonderwijs en waarom verzandt deze zo vaak in knutselen op de vrijdagmiddag? Waarom is er zo’n groot contrast in de manier waarop het kunstonderwijs op middelbare scholen vorm krijgt? Er is dringend behoefte aan een andere visie op onderwijs waarin creatief, onderzoekend en ontwerpend leren  centraal staat. Dat sluit aan bij de 21ste-eeuwse vaardigheden, en de eisen van het kunstvakonderwijs. Naast overheden, publieke cultuurfondsen en het onderwijs, zijn er ook ontelbaar veel culturele instellingen en particulieren betrokken bij artistieke talentontwikkeling, een verbrokkeld maar zich dynamisch ontwikkelend landschap. De auteurs in Boekman 100 pleiten voor een cultuuromslag,  waarbij de dynamiek in het kunstenlandschap wordt ondersteund door een integrale en consequente overheidsvisie.
Boekman 100 Kunst in en buiten de klas
SSBA-Salon
SSBA Salon is de Culturele Deeltjesversneller van de Stadsschouwburg Amsterdam. Met events, een online magazine en een culturele agenda presenteert SSBA Salon op eigentijdse wijze de beste hoge en populaire cultuur uit de stad.

Partners & subsidiënten