Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Discussiebijeenkomst Cultuur en sport. Versterking door verbinding

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Vrijdag 17 feb ’17

Discussiebijeenkomst Cultuur en sport. Versterking door verbinding

Samen met de stuurgroep Sport & Cultuur en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, organiseren de Boekmanstichting en de Akademie van Kunsten een besloten expert meeting in het Trippenhuis. Centrale vraag bij de bijeenkomst is wat cultuur en sport voor de maatschappij kunnen betekenen, specifiek in het bereiken van kwetsbare kinderen en jongvolwassen. Alhoewel cultuur en sport op rijksniveau onder verschillende ministeries ressorteren, raken ze elkaar op lokaal niveau meer en meer. Bovendien kunnen ze samen ingezet worden om bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen te bewerkstelligen. Deze bijeenkomst richt zich dan ook op het gezamenlijke belang van beide sectoren voor de samenleving.
De inleidende voordracht wordt gehouden door Maike Kooijmans, docent en onderzoeker aan Avans Hogeschool en in 2016 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam op het onderzoek Talent van de straat: hoe je jongeren kunt verleiden uit de criminaliteit te blijven. Nina Schmid, oprichter en directeur van Move Forward, een non-profit organisatie die een dans-, basketbal- en rapprogramma aanbiedt voor tieners die onder moeilijke omstandigheden opgroeien, zal daarop reflecteren. Hierna volgt een debat met de aanwezigen.
Het herfstnummer van het tijdschrift Boekman, nummer 112, wordt aan het thema Cultuur en Sport gewijd en verschijnt in september 2017.

Partners & subsidiënten